• Valokiilassa

    Seppo Laakso, toimitusjohtaja (VTT) Kaupunkitutkimusta TA Oy

    Muuttajilla on suuri vaikutus Helsingin seudun työmarkkinoiden dynamiikalle. Seudulle alle 30-vuotiaina muuttavien koulutustaso ja tulokehitys kehittyvät paremmin kuin saman ikäisellä verrokkiväestöllä tai seudulta pois muuttavilla. Helsingin seudun talouden kasvu edellyttääkin jatkuvaa suurta tulomuuttoa.