• Valokiilassa

    Alue- ja väestökehityksen muutossuunnat
    Uudellamaalla ja sen seuduilla

     Johannes Herala

    Viime vuosien alue- ja väestökehityksen suuret muutostrendit muokkaavat Suomen aluerakennetta ehkä voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat keskittyneet yhä voimakkaammin muutamille vetovoimaisille keskusalueille. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Uusimaa on Manner-Suomen ainoa maakunta, jossa väestömäärä kasvaa.