• Valokiilassa

    Uudenmaan työmarkkinat koronaviruksen kourissa

    Reino Savolainen

    Uusimaa on Suomen väkirikkain maakunta, alueella asuu yli 30 prosenttia koko maan väestöstä. Uudenmaan työllisyyden ja elinkeinoelämän kehitys määrääkin suurelta osin koko Suomen kehityssuunnan. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi koronaepidemian vaikutuksia alueen työllisyyteen ja elinkeinoelämään sekä lopuksi hahmotellaan Uudenmaan kehityssuuntia epidemian jälkeisessä maailmassa.