• Valokiilassa

    Elina Brandt Liikennetutkija, VTT
    HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

    Miten Helsingin seudun asukkaiden kulkutapojen käyttö on muuttunut vuoden 2018 Liikkumistutkimuksen aineiston valossa? Ovatko liikkumistavat muuttuneet kestävämpään suuntaan? Ovatko muutokset samankaltaisia eri puolilla seutua vai onko kehityksessä nähtävissä eroja?