• Valokiilassa

    Lauri Vuori, Ekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT

    Asuntomarkkinoiden kahtiajako on voimistunut Suomessa. Samaan aikaan kun pienten kerrostaloasuntojen hinnat nousevat jyrkästi pääkaupunkiseudulla, on omakotitaloaan ollut vaikea saada kaupaksi kasvukeskusten ulkopuolella.

     

    Oskari Harjunen, Erikoistutkija, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot

    Asuntojen hinnat ovat reagoineet Länsimetron tuomaan muutokseen jo tämän rakentamisaikana eli asuntomarkkinat ovat ennakoineet metron tuomat uudistukset. Asuntojen hinnat ovat nousseet keskimäärin noin neljä prosenttia 800 metrin säteellä uusista metroasemista.