• Valokiilassa

    Onko kaupunkien ja kuntien välinen tulojen tasaus ajan tasalla?

    Sanna Lehtonen

    Kuntien välisiä eroja tasataan valtionosuusjärjestelmällä. Kustannusten ja tulojen tasaukset sisältävä järjestelmä ei kerää kehuja Uudellamaalla, jonka kaupungit ja kunnat vastaavat lähes kokonaisuudessaan kuntien välisen tasauksen rahoituksesta.

    Kuntien välisen tasauksen tarve on sinällään yleisesti hyväksytty. Tasausta tarvitaan, koska kaikille kansalaisille on taattu riittävät peruspalvelut, vaikka kaupungit ja kunnat eroavat ikä- ja kustannusrakenteeltaan ja tuloiltaan. Valtionosuus ja siihen sisältyvät tasausmekanismit takaavat sen, että myös heikon verotulon kunnilla, joissa palvelujen järjestämisen kustannukset ovat korkeat suuremmasta palvelutarpeesta tai esimerkiksi pitkistä etäisyyksistä johtuen, on mahdollisuus järjestää lailla niille säädetyt peruspalvelut kuntalaisilleen kohtuullisella veroasteella.