Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Luottamus Suomen talouteen on heikko mutta paranemassa

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamus Suomen talouden kehitykseen on huhtikuussa 2024 parempi kuin loppuvuonna 2023, mutta käytännössä sama kuin tammi-maaliskuussa 2024. Koko maassa vastaavaa myönteistä kehitystä ei ole havaittavissa, vaan tilanne näyttää vakiintuneen syyskuun 2023 tasolle. Talouskehitystä ennakoiva saldoluku oli pääkaupunkiseudulla edelleen heikko (-8,6) ja koko maassa vielä heikompi (-17.6). Heikohkoista numeroista huolimatta odotukset ovat nyt pääkaupunkiseudulla hieman myönteisemmät kuin viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana keskimäärin.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä