Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Suomen taloutta koskevat odotukset ovat hieman parantuneet

Kuluttajien luottamus Suomen talouden kehitykseen parani hieman tammikuussa 2024. Talouskehitystä ennakoiva saldoluku oli pääkaupunkiseudulla -11,0 ja koko maassa -15,4. Heikohkoista numeroista huolimatta odotukset ovat silti hieman myönteisemmät kuin vuosi sitten ja selvästi paremmat kuin talousodotusten aallonpohjassa kesällä 2022. Viime kuukausien nousua selittänevät ainakin osittain Euribor-korkojen lasku ja inflaation hidastuminen, jotka voivat lisätä kuluttajien uskoa talouden tulevaisuuteen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä