Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Suomen taloutta koskevat odotukset hieman parantuneet

Kuluttajien luottamus Suomen talouden hyvään kehitykseen romahti keväällä 2022. Pääkaupunkiseudulla luottamus laski keväällä nopeasti poikkeuksellisen selvästi miinukselle ja vakiintui syksyllä lukemien -26 ja -30 välille. Tammikuusta alkaen tilanteessa tapahtui kuitenkin käänne parempaan.  Helmikuussa 2023 Suomen talouden kehitystä koskevien odotusten saldoluku oli -10,1. Koko maan aineistosta laskettu kuluttajien luottamus on hieman heikompi, -17,5. Kuluttajien luottamus Suomen talouden tulevaisuuteen on edelleen melko heikko, mutta kuitenkin selvästi parempi kuin vielä vuoden 2022 lopussa.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä