Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Suomen taloutta koskevat odotukset parantuneet kesän aikana

Kuluttajien luottamus Suomen talouden kehitykseen parani edelleen hieman elokuussa 2023. Suomen talouden kehitystä koskeva saldoluku oli pääkaupunkiseudulla -2,7 ja koko maassa -6,8.  Kuluttajien luottamus Suomen talouden tulevaisuuteen on edelleen melko heikko, mutta kuitenkin selvästi parempi kuin vielä vuoden 2022 lopussa tai alkuvuonna 2023.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä