Muuttoliike

Helsingin seudulle ennätyksellisen suuri muuttovoitto

Helsingin seudulle muuttaneiden ja alueelta pois muuttaneiden määrät laskivat loka-joulukuussa edelliseen neljännekseen verrattuna normaalin vuosisyklin mukaisesti. Seudulle muuttaneiden määrä oli korkein vuodesta 2015 alkavalla tarkastelujaksolla, kun taas seudulta muualle muuttaneiden määrä oli edellisvuosien tasolla, joten seudun saama muuttovoitto, 4 950 henkeä, oli edellisvuosia suurempi vertailtaessa vuoden viimeisiä neljänneksiä. Alueista Helsingissä, 2 060 henkeä, ja Espoossa, 1 700 henkeä, muuttovoiton määrä kasvoi ennätyksellisen suureksi, kun taas Vantaalla, 720 henkeä, ja KUUMA-kunnissa, 450 henkeä, palattiin koronapandemiaa edeltävien vuosien tasolle. Helsingissä ja Espoossa muuttovoiton kasvu perustui erityisesti tulomuuttojen määrän kasvuun. KUUMA-kunnista kaikki lukuun ottamatta Mäntsälää ja Järvenpäätä saivat loka-joulukuussa muuttovoittoa. Myös seudun ulkopuolinen Suomi sai kokonaisuudessaan muuttovoittoa, reilut 4 100 henkeä.

Helsingin seudun saama muuttovoitto vuoden 2022 aikana oli 17 420 henkeä, mikä oli ennakkotietojen mukaan 2000-luvun suurin väestömäärä. Espoon muuttovoitto oli ennätyksellisen suuri, 6 590 henkeä, ja hieman suurempi kuin Helsingin saamaa muuttovoitto, 6 180 henkeä. Sekä koko seudun että Espoon kasvaneen muuttovoiton taustalla oli erityisesti tulomuuttajien määrän lisääntyminen. Vantaa sai muuttovoittoa kokonaisuudessaan 2 870 henkeä, kun KUUMA-kuntien saama muuttovoitto jäi 1 900 henkeen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä