Julkisen liikenteen matkustajat

Julkisen liikenteen matkustajamäärä kasvoi pääkaupunkiseudulla

Julkisen liikenteen matkustajamäärä kasvoi huhti-kesäkuussa lähes neljänneksellä Espoossa ja Kauniaisissa sekä Vantaalla ja kymmenyksellä Helsingissä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Espoossa ja Vantaalla julkisen liikenteen matkustajamäärä ovat nousseet vuonna 2023 takaisin samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Helsingissä matkustajamäärät ovat sen sijaan edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa matalammalla tasolla.

Koronapandemia vähensi huomattavasti joukkoliikenteen käyttöä

Metro ja raitiovaunut siirtyivät harvennettuun liikenteeseen 18.3.2020 alkaen koronaviruksen vuoksi. Maaliskuun 2020 puolivälin jälkeen joukkoliikenteen matkustajamäärät seudulla vähenivät kaikissa julkisen liikenteen muodoissa reilusti alle puoleen tavanomaisesta päiväkohtaisesta tasosta. Vuonna 2021 matkustajamäärät olivat edelleen 40 prosenttia pienemmät ja vuonna 2022 hieman yli neljänneksen pienemmät kuin ennen koronapandemiaa.

Helsingin sisäisiin linjoihin lasketaan tässä sisäiset bussit, metro, raitiovaunut ja Suomenlinnan lautta. Toukokuusta 2023 alkaen mukaan on laskettu myös Kruunuvuorenrannan lautta. Espoossa lukuihin sisältyy bussit ja metro ja Vantaalla bussiliikenne.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä