Arkisto

Vuoteen 2020 saakka Helsingin Seudun Suunnista toimitettiin taitettua julkaisua 

 

2020

Helsingin seudun suunnat 4/2020, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2020, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2020, pdf
Helsinki Region Trends 2020, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2020, pdf

2019

Helsingin seudun suunnat 4/2019, pdf 
Helsinki Region Trends 2019, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2019, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2019, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2019, pdf

2018

Helsingin seudun suunnat 4/2018, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2018, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2018, pdf
Helsinki Region Trends 2018, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2018, pdf

2017

Helsingin seudun suunnat 4/2017, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2017, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2017, pdf
Helsinki Region Trends 2017, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2017, pdf

2016

Helsingin seudun suunnat 4/2016, pdf
Helsinki Region Trends 2016, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2016, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2016, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2016, pdf

2015

Helsingin seudun suunnat 4/2015, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2015, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2015, pdf
Helsinki Region Trends 2015, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2015, pdf

2014

Helsingin seudun suunnat 4/2014, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2014, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2014, pdf
Helsinki Region Trends 2014, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2014, pdf

2013

Helsingin seudun suunnat 4/2013, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2013, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2013, pdf
Helsinki Region Trends 2013, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2013, pdf

2012

Helsingin seudun suunnat 4/2012, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2012, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2012, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2012, pdf

2011

Helsingin seudun suunnat 4/2011, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2011, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2011, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2011, pdf

2010

Helsingin seudun suunnat 4/2010, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2010, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2010, pdf
Helsinki Region Trends 2010, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2010, pdf

2009

Helsingin seudun suunnat 4/2009, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2009, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2009, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2009, pdf

2008

Helsingin seudun suunnat 4/2008, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2008, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2008, pdf
Helsinki Region Trends 2008, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2008, pdf

2007

Helsingin seudun suunnat 4/2007, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2007, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2007, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2007, pdf

2006

Helsingin seudun suunnat 4/2006, pdf
Helsingin seudun suunnat 3/2006, pdf
Helsinki Region Trends 2006, pdf
Helsingin seudun suunnat 2/2006, pdf
Helsingin seudun suunnat 1/2006, pdf
 

Artikkeliarkisto

2017

Seppo Laakso: Uudet kasvavat yritykset pääkaupunkiseudulla, pdf

2016

Teuvo Savikko & Seppo Laakso: Helsingin Seudun Suunnat 20 vuotta, pdf

Nico Tillie & Roland van der Heijden: Paikallisen ja globaalin datan käyttö parantaa tehokuutta - Rotterdamin Smart City Planner, pdf

Miliza Ryöti (asumisen asiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY) Helsingin seudun asuntotuotanto vuosina 2012–2015, pdf

Jouni Nupponen (tutkija, Uudenmaan ELY-keskus): Työvoiman kysynnän näkymät Helsingin seudulla, pdf

Pekka Vuori (järjestelmäpäällikkö, Helsingin kaupungin tietokeskus): Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015–2030, pdf

2015

Henri Jutila (erityisasiantuntija, paikkatiedot, Uudenmaan liitto): Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennekartasto. pdf

Heikki Levola (erityisasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY): Asemakaavavaranto ja uusi kerrosala pääkaupunkiseudulla. pdf

Ari Jaakola (tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, Helsingin kaupungin tietokeskus): Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi tarjoaa välineitä saavutettavuuden analysointiin. pdf

Sari Kemppainen (erityisasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY): Lähes kaikki kotitalouksien jäte hyödynnetään pääkaupunkiseudulla. pdf

Seppo Laakso (tutkija, Kaupunkitutkimus TA Oy): Uudet työpaikkaprojektiot Helsingin seudulta ja Uudeltamaalta. pdf

2014

Vilja Tähtinen (seututietoasiantuntija, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Seutu- ja ympäristötieto): Yritysten henkilöstömäärä kasvoi palvelualoilla - henkilöstö lisääntyi erityisesti yritysten toisilleen tarjoamissa palveluissa. pdf

Marko Vihervuori, ryhmäpäällikkö Helsingin Seudun Liikenne (HSL). Helsingin seudun liikkumistutkimus 2012. pdf

Ari Jaakola (tilasto- ja tietopalvelupäällikkö Helsingin kaupungin tietokeskus): Kaupunki-indikaattoreille kansainvälinen ISO standardi, pdf

Christine Chang (EU-erityisasiantuntija Uudenmaan liitto): Pidetään osaavat maahanmuuttajat Uudellamaalla! pdf

2013

Vilja Tähtinen (seututietoasiantuntija, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Seutu- ja ympäristötieto): Helsingin seudun yritystoiminta on keskittynyt ratojen varteen, pdf

Tea Tikkanen & Leena Hietaniemi (tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus): Helsingin seudun avoimet tietolähteet verkossa, pdf

Arja Salmi (erityisasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY): Pääkaupunkiseudun asemakaavoissa piilee suuri rakentamispotentiaali, pdf

Santtu Sundvall: Starttiraha yrittäjyyden tukena Uudellamaalla, pdf

2012

Johannes Lounasheimo (ilmastoasiantuntija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY): Talouskasvun ja kasvihuonekaasupäästöjen tiet ovat eroamassa pääkaupunkiseudulla, pdf

Katja Vilkama: Kantaväestön ja maahanmuuttajien alueellinen eriytyminen pääkaupunkiseudulla, pdf

Seppo Laakso: Työpaikkaprojektioita Helsingin seudun kunnista, pdf

Markku Hyypiä: Uudenmaan yritystoiminta alueellisesti vahvasti erikoistunut, pdf

2011

Vilja Tähtinen (seututietoasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY): Helsingin seudun yritystoiminta on hyvin keskittynyttä, pdf

Leena Hietaniemi (tutkija Helsingin kaupungin tietokeskus): www.helsinginseudunsuunnat.fi – avataan 19.10.2011, pdf

Markku Koskela (BI Consultant Tieto Oyj): Verkkotilastojärjestelmä Verti, pdf

Hanna Kaleva (toimitusjohtaja KTI Kiinteistötieto Oy): Toimitilamarkkinat piristymässä parin hiljaisen vuoden jälkeen?,pdf

Marko Vihervuori (ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne (HSL): Helsingin seudun Laaja liikennetutkimus 2007–2008, pdf

2010

Seppo Montén (erikoistutkija Helsingin kaupungin tietokeskus): Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen eri työnantajasektoreille, pdf

Tuunia Keränen (tutkija, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus): Nuoret työttömät TE-toimiston palvelujen käyttäjinä, pdf

Päivi Kilpeläinen (tutkija, Kaupunkitutkimus TA Oy) & Seppo Laakso (tutkija, Kaupunkitutkimus TA Oy) & Vilja Tähtinen (suunnittelija, HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut): Uusi yritystoiminta pääkaupunkiseudullapdf

Susanna Kankaanpää (HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut) & Irma Karjalainen (HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut): Ilmasto muuttuu – miten pääkaupunkiseutu sopeutuu? pdf

Pekka Vuori (yliaktuaari, Helsingin kaupungin tietokeskus) & Juhani Riihelä (erikoistutkija, Vantaan kaupunki, tietopalvelu): Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010–2030, pdf

2009

Hannu Kytö (tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus) & Jenni Väliniemi (tutkija, Kuluttajatutkimuskeskus): Pääkaupunkiseudun muuttovirrat muutoksessa, pdf

Markku Lindqvist (erikoistutkija Tilastokeskus): Julkisten hyvinvointipalvelujen käyttö parantaa kotitalouksien toimeentulon tasoa, pdf

Päivi Kilpeläinen (tutkija, VTT) &Seppo Laakso (tutkija, VTM, Kaupunkitutkimus TA Oy): Pääkaupunkiseutu palvelee erikoistuneenyrityselämän keskuksena koko Suomea ja myös naapurimaita, pdf

Saija Turunen: Pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimus kertoo hyvinvoinnin tilasta asukkaiden omasta näkökulma, pdf

2008

Leena Hietaniemi: Toimitilamarkkinoilla kehitys vilkasta, pdf

2007

Antti Viren (YTV): Metropolit ja kaupunkiseudut - mitä ne ovat?, pdf

Leila Lankinen (Tietokeskus): Helsinki kaupunkilaisten kokemana joulukuussa 2006, asukasmielipiteitä, pdf

Seppo Montén (Tietokeskus): Epätyypillisten työsuhteiden kehitys Helsingin seudulla 1997-2006, pdf

Aku Alanen (Tilastokeskus): Kulttuurin talous – Modernismin kehdot ja nykyiset arkkitehtuuripalvelut, pdf

Markku Lankinen (Tietotokeskus): Sosio-ekonominen kehitys Helsingin seudulla 1970-luvulta tähän päivään, pdf