Yhteystiedot

Marianne Forsell
Helsingfors stad, stadskansliet, stadsinformation
PB 550, 00099 Helsingfors stad
tfn +358 9 310 21149

seudunsuunnat@hel.fi

Ge respons via Helsingfors stads responssystem. Vi strävar efter att besvara responsen inom fem arbetsdagar. Din respons kan publiceras på stadens webbplats med ditt tillstånd. Du kan skicka ditt meddelande anonymt, men om du vill ha ett personligt svar på din respons måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Beställ nyhetsbrevet här.