Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 19.05.2020 - 09:04

Palvelualojen suhdannenäkymät romahtivat koko maassa

Koko maassa palvelualojen suhdannetilanne on heikentynyt selvästi koronaviruksen vuoksi kevään 2020 aikana. Palvelualojen yritykset arvioivat suhdannetilanteen huonontuneen nopeasti ja niiden myyntimäärätkin vähentyivät kevään aikana selvästi. Lisäksi suhdannenäkymät tuleville kuukausille ovat nyt hyvin heikot. Erilaiset rajoitustoimet ovat vaikuttaneet etenkin palvelualaan ja rajoitusten hidas purkaminen on synkentänyt odotuksia edelleen. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku laski huhtikuussa jo arvoon -64, kun vielä tammikuussa oltiin saldoluvussa -6. Palvelualojen henkilöstön määrä ollut laskussa ja alan yritykset ennakoivat henkilöstömäärän vähentyvän selvästi kesään mennessä.

Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdannetilanne romahti kertarysäyksellä koro­nakriisin myötä. Nykytilannetta kuvaava saldoluku putosi huhti­kuussa lukemaan -61, kun se vielä tammikuussa sai arvon 9. Myös lähikuukausien suhdannenäkymät vajosivat huomattavan alhaisiin lukemiin. Suhdannenäkymiä kuvaava saldo­luku oli huhtikuussa -59, vaikka se oli vielä tammikuussa melko neutraali -2. Tilanteen heikkenemistä odotti 61 prosenttia palvelualojen yrityksistä ja 37 prosentilla tilanteen odotettiin pysyvän ennal­laan. Suhdannenousua odottaa vain kaksi prosenttia Uudenmaan palveluyrityksistä. Uu­denmaan palveluyritysten suhdannenäkymät olivat kaikesta huolimatta hieman koko maan keskiar­voa valoisammat.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)