Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 20.02.2019 - 11:53

Suhdannetilanne pysynee likimain ennallaan

Uudenmaan palvelualojenyritysten suhdannetilanteen ennakoidaan pysyvän lähikuukausina keskimäärin lähes ennallaan ja suhdannetilanne säilyi tavanomaista parempana viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa. Myynti kasvoi ja myös lähikuukausille on nousuodotuksia. Suhdannenäkymien saldoluku oli -2 (lokakuussa +3) ja Uudenmaan yritysten suhdannekuva on aavistuksen verran koko maan keskiarvoa kirkkaampi. Henkilöstön määrä pysyi kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan ja työvoiman määrä lisääntynee hieman kuluvan vuoden alussa. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli tammikuussa tuotannon kasvun esteenä 31 prosentilla palvelualojen vastaajista. Kannattavuus jäi viime vuoden lopulla hieman vuoden takaista heikommaksi, mutta sen ennakoidaan kohentuvan lähikuukausina kustannusten noususta huolimatta.

Koko maassa suhdannekuva heikkenee aavistuksen

Koko maan palveluyrityksissä suhdanteissa ei ole tapahtunut muutoksia ja tilannetta kuvataan hieman tavanomaista suotuisammaksi. Myynti kasvoi varsin hyvin ja kasvun odotetaan jatkuvan myös seuraavan puolen vuoden aikana. Lähitulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin heikentyneet syksystä ja suhdanteiden ennustetaan aavistuksen hiipuvan kevääseen mentäessä. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli tammikuussa tehdyssä tiedustelussa -5 (lokakuussa +3). Odotukset myynnin kasvusta ovat yhä myönteiset, sillä samankaltaisen kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausien aikana. Työvoiman määrän ennakoidaan jatkavan kasvuaan kevätkuukausien aikana. Kannattavuus pysyi suurin piirtein ennallaan ja entistä suurempi osuus vastaajista arvioi sekä tuotantokustannusten että myyntihintojen nousevan lähikuukausina. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on pysynyt edelleen vaikeana ja 30 prosentilla vastaajista oli rekrytointivaikeuksia.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)