Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 04.09.2018 - 10:18

Suhdannenäkymät hieman tasaantuneet

Uudenmaan palvelualojenyritysten yleinen suhdannetilanne oli heinäkuussa hieman normaalia suotuisampi ja suhdannenäkymiin ennakoidaan hienoista tilanteen paranemista syyskaudelle. Saldoluku sai heinäkuun tiedustelussa arvon +6 (huhtikuussa +17). Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman tasaantuneet alkukesän aikana, mutta yhä siis odotetaan hienoista paranemista. Myynnin kasvun ennakoidaan jatkuvan myös lähikuukausina ja myyntimäärät olivat olleetkin hienoisessa nousussa toisella vuosineljänneksellä. Uutta henkilökuntaa palkattaneen vähän lisää myös lähiaikoina. Kannattavuus oli toisella vuosineljänneksellä keskimäärin vuoden takaisissa lukemissa.

Koko maan palveluyrityksissä ennakoidaan suhdannenäkymiin hienoista paranemista

Koko maan palveluyrityksissä suhdannetilanne on pysynyt hieman tavanomaista paremmissa lukemissa ja suhdannenäkymät ovat varovaisen myönteiset. Myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä yleisesti ja nousun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausien aikana. Henkilökuntaa suunnitellaan lisättävän, tosin vaikeudet työvoiman saannissa ovat yleisin kapeikkotekijä. Heinäkuussa palveluyritysten suhdannearviot olivat hieman tavanomaista suotuisammat ja niitä kuvaava saldoluku sai arvon +5 (huhtikuussa +17). Työvoimaa suunnitellaan lisättävän myös lähikuukausien aikana ja huhti-kesäkuussa henkilökunnan määrä lisääntyi hieman. Tosin heinäkuussa rekrytointivaikeuksia oli 28 prosentilla vastaajista ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus oli yleisin tuotantokapeikko.

Yritykset

  • Suhdannetilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)