Palveluyritysten suhdannenäkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät yhä heikot

Uudenmaan palveluyritysten suh­dannetilanne pysyi vaimeana vuoden vaihteessa – saldoluku oli tammikuussa -31. Uudenmaan palveluyritysten suhdanneodotukset ovat suunnilleen koko maan keskiarvon tasolla, ja valtaosa yrityksistä arvioi suhdanteen pysyvän lähitulevaisuudessa ennallaan. Myynnin ja henkilöstön odotetaan pysyvän likimain samana seuraavien kuukausien aikana. Yhä kohoavien kustannusten johdosta kannattavuus on keskimäärin vuodentakaista heikompaa.

Koko maassa palvelualojen yritysten suhdannetilanne on yhä heikko. Suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli tammikuussa -31, kun se viime vuoden lokakuussa oli -34. Myyntikehityksen odotukset ovat kuitenkin lievästi positiiviset ja suhdanneodotukset ennakoivat vain lievää heikkenemistä, saldoluku -8. Suurimmaksi esteeksi myynnin kasvulle yritykset nimeävät yhä riittämättömän kysynnän. Henkilökunnan määrässä ei ole tapahtunut viimeisen vuoden aikana suuria muutoksia. Vuoden 2024 alussa odotukset henkilöstökehityksen osalta ovat lievästi miinuksella.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä