Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 07.08.2019 - 15:09

Suhdanneodotukset synkkenivät hieman

Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdannetilannearviot pysyivät ennallaan tavanomaista paremmalla tasolla, mutta suhdannenäkymät synkkenivät lievästi kuluvan vuoden alkukesän aikana. Lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli heinäkuussa -5 (huhtikuussa -2). Heikkenemistä ennakoi heinäkuussa 9 prosenttia vastaajista ja 4 prosenttia odotti suhdannenousua. Uudenmaan yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Myynnin kasvu jatkui huhti-kesäkuussa ja myös lähikuukausia koskevat myyntiodotukset ovat myönteiset. Henkilökuntaa palkattiin lisää alkukesän aikana. Kausivaihtelu huomioon ottaen työvoiman määrä kasvanee myös kesän lopussa ja syksyllä. Kannattavuus kohentui toisella vuosineljänneksellä aavistuksen verran vuoden takaisesta.

Suhdanneodotukset yhä varovaiset

Koko maassa palveluyritysten suhdannetilanteessa on tapahtunut kesän aikana tasaantumista ja suhdannenäkymät ovat yhä varovaiset. Suhdanteiden ennustetaan aavistuksen hiipuvan syksyyn mentäessä. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -7 (toukokuussa -4). Palveluyritysten myynnin määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä varsin hyvää vauhtia. Odotukset myynnin kasvusta ovat yhä myönteiset, sillä samankaltaisen kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausien aikana. Palvelualan yritykset ennakoivat henkilöstömäärän jatkavan kasvuaan syyskuukausien aikana. Kannattavuus koheni hieman alkuvuoden aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Heinäkuussa ammattityövoiman puute nousi suurimmaksi kasvun esteeksi.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)