Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 18.11.2019 - 13:59

Suhdannenäkymät heikkenivät

Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdannetilanne on säilynyt normaalia suotuisempana, mutta suhdanteet heikkenivät kesän lopulla ja syksyn alussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -15 (heinäkuussa -5). Heikkenemistä ennakoi lokakuussa 18 prosenttia vastaajista ja 3 prosenttia odotti suhdanteiden paranemista. Uudenmaan yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Myyntimäärät lisääntyivät kolmannella vuosineljänneksellä ja myynnin odotetaan jatkavan kasvuaan myös loppuvuoden ajan. Henkilökunnan määrä pysyi likimain ennallaan heinä-syyskuussa. Kausivaihtelu huomioon ottaen työvoima lisääntynee  aavistuksen verran loppuvuoden aikana. Kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä lievästi verran vuoden takaisesta.

Suhdannenäkymät yhä heikentyneet

Koko maassa palveluyritysten suhdannetilanne on polkenut suurin piirtein paikallaan syksyn aikana. Talouskehityksen hiipuminen näkyy myös palvelualoilla, joissa suhdannenäkymät ovat yhä heikentynyt syksyn aikana. EK.n tiedustelussa lokakuussa saldoluku oli -16 (heinäkuussa -7). Heikentyneestä tilanteesta huolimatta palveluyritysten myynnin määrä kasvoi syksyllä yhä varsin kohtuullista vauhtia ja samankaltaisen kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausien aikana. Yritykset ennakoivat henkilöstömäärän lisääntyvän kausivaihtelu huomioon ottaen hieman loppuvuoden aikana.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)