Palveluyritysten suhdannenäkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät synkentyneet syksyn aikana

Koko maassa palvelualojen yritysten suhdannetilanne jatkoi synkentymistä tammikuussa 2023. Suhdannetilannetta kuvaava saldoluku pysyi negatiivisena (-26) ja vajosi matalammaksi kuin millään vuoden 2022 aiemmilla neljänneksillä. Palveluyritysten suhdanneodotukset olivat tavanomaista selvästi heikommat. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli -30 kohentuen hieman vuoden 2022 pohjalukemasta -38. Myynnin määrän ennakoidaan laskevan vuoden 2023 aikana, johon suurimpana syynä nähdään riittämätön kysyntä. Tuotantokustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti, mutta markkinoilla uskotaan huipun olevan ohi, joka näkyy kannattavuusodotusten kohentumisena.

Uudenmaan palveluyritysten suh­dannetilanne jatkoi myös heikentymistä kysynnän vaimentuessa. Yritysten suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli tammikuussa -28, kun se lokakuussa oli -15. Suhdannenäkymät pysyivät harmaina ja niitä kuvaava saldoluku oli -28, joka on hienoisesti positiivisempi kuin vuoden 2022 lokakuussa (suhdeluku -34). Palveluyritysten suhdannenäkymät olivat Uudellamaalla lähellä koko maan keskiarvoa. Työvoiman odotetaan supistuvan hieman tulevina kuukausina. Riittämätön kysyntä on yleisin tuotannon kasvua rajoittava tekijä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä