Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 14.11.2018 - 14:46

Suhdannenäkymissä odotetaan yhä hienoista paranemista

Uudenmaan palvelualojenyritysten suhdannenäkymät olivat syksyn alussa aavistuksen kesän lukemia varovaisemmat, mutta edelleen odotetaan hienoista paranemista. Lähikuukausien suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku oli +3 (heinäkuussa +6). Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Myyntimäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluvan vuoden lopussakin ja myös ensi vuoden alkua koskevat odotukset ovat myönteisiä. Henkilökuntaa palkattiin lisää heinä-syyskuun aikana ja työvoiman ennakoidaan kasvavan myös loppuvuoden kuluessa. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli lokakuussa pulaa kolmasosalla vastaajista.

Koko maan palveluyrityksissä suhdannenäkymät vakaan myönteiset

Koko maan palveluyrityksissä suhdanteissa ei tapahtunut muutoksia ja tilannetta kuvataan vähän keskimääräistä paremmaksi. Myös yleiset suhdannenäkymät ovat vakaan myönteiset ja suhdannekuva paranee hieman. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku sai lokakuussa arvon +3 (heinäkuussa +5). Palveluyritysten myynnin määrä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä tasaisesti ja samankaltaisen kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausien aikana.  Henkilökunnan määrä kasvoi jonkin verran heinä-syyskuun aikana ja myös viimeiselle vuosineljännekselle ennustetaan henkilöstön kasvua. Tosin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus oli vaikeutunut edelleen ja se oli yleisin toiminnan kasvun este. Rekrytointivaikeuksia oli 31 prosentilla suhdannebarometrin tiedusteluun vastanneista.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)