Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 09.05.2019 - 15:27

Suhdannetilanne vakaa

Uudenmaan palvelualojenyritysten suhdannetilanteen ennakoidaan pysyvän lähikuukausina keskimäärin lähes ennallaan. Myynti kasvoi hieman tammi-maaliskuussa ja myös lähikuukausien myynnille on kasvuodotuksia. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -2 (tammikuussa myös -2) ja Uudenmaan yritysten suhdannearviot ovat hieman koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Henkilöstön määrä pysyi vakaana tammi-maaliskuussa ja työvoiman määrä lisääntynee lievästi kesään mentäessä. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli huhtikuussa tuotannon kasvun esteenä 28 prosentilla palvelualojen vastaajista. Vuoden ensimmäisen neljänneksen kannattavuus parani hieman edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, ja sen ennakoidaan vielä kohentuvan lähikuukausina.

Suhdanneodotukset varovaiset

Koko maan palveluyritysten mukaan suhdannetilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia ja tilannetta kuvataan hieman tavanomaista suotuisammaksi. Myynti kasvoi varsin hyvin ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausina. Myös henkilöstömäärän ennakoidaan jatkavan kasvuaan kesäkuukausien aikana. Lähitulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin pysyneet keväällä melko heikkoina, ja suhdanteiden odotetaan aavistuksen hiipuvan kesään mentäessä. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa -4 (tammikuussa -5). Kannattavuus parani alkuvuonna hieman ja yritykset arvioivat sekä tuotantokustannusten että myyntihintojen nousevan lähikuukausina. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on pysynyt edelleen vaikeana, mutta hieman helpottunut talvesta. Suurin kasvun este oli riittämätön kysyntä.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)