Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 20.02.2020 - 15:16

Palvelualojen suhdannetilanne parani hieman vuoden lopussa

Palvelualojen suhdannetilanne on pysynyt tasaisena loppuvuoden aikana. Palvelualojen yritykset arvioivat suhdanteen olevan aavistuksen keskimääräistä parempi (saldoluku +5). Myös suhdanneodotukset tuleville kuukausille ovat parantuneet vuodenvaihteen tienoilla. Siitä huolimatta suhdannenäkymät tuleville kuukausille ovat vielä heikot. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku nousi tammikuussa arvoon -6, kun lokakuussa oltiin vielä saldoluvussa -16. Tilanne heijastuu myös palveluyritysten myynnin määrään. Myyntimäärät kasvoivat loppuvuoden aikana aiempaa hitaampaa vauhtia ja odotukset myynnin tulevasta kasvusta ovat heikentyneet. Henkilöstön määrä kasvoi hieman loppuvuoden aikana. Palvelualan yritykset ennakoivat henkilöstömäärän lisääntyvän edelleen kevään aikana. Myös yritysten kannattavuus koheni hieman viime vuoden loppua kohden hieman verrattuna edellisen vuoden loppuun.

Koko maassa palveluyritysten suhdannetilanne pysyi tasaisena vuoden 2019 loppuun asti ja suhdannenäkymät ovat yhä heikot. Heikentynyt tilanne heijastuu myös palveluyritysten myynnin määrään. Myyntimäärät kasvoivat loppuvuoden aikana, mutta aiempaa hitaampaa vauhtia. Odotukset myynnin kasvusta ovat myös heikentyneet, sillä kasvun odotetaan hidastuvan lähikuukausien aikana. Tiedusteluun vastanneiden yritysten henkilökunnan määrä kasvoi hieman loppuvuoden aikana. Kannattavuus koheni viime vuoden loppua kohden hieman verrattuna edellisen vuoden loppuun. Palvelualan yritykset arvioivat sekä tuotantokustannusten että myyntihintojen nousevan selvästi lähikuukausina.

Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdannetilanne pysyi hyvänä vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli tammikuussa 9, kun vastaava saldoluku oli lokakuussa 7. Myös suhdannenäkymät paranivat jonkin verran tammikuussa. Uusin suhdanneodotuksien saldoluku oli -2, kun saldoluku oli viime lokakuussa -15. Vastaajista 86 prosenttia arvioi suhdanteiden säilyvän ennallaan. Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa suotuisammat. Palveluyritysten liikevaihto kasvoi hieman loka-joulukuun aikana Uudellamaalla. Myös henkilökunnan määrä lisääntyi hivenen vuoden 2019 lopulla ja alkuvuonna 2020 työvoimaa odotetaan palkattavan vielä jonkin verran lisää. 

A

 

 

 

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)