Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 08.02.2021 - 09:14

Palvelualojen yritysten tilanne paranee Uudellamaalla

Uudenmaan palveluyritysten suh­dannekuva kirkastui vuoden 2020 lopulla. Tilannetta kuvattiin kuiten­kin edelleen tammikuussa 2021 yhä jonkin ver­ran normaalia heikommaksi. Sen sijaan lähikuukausien suhdannenäkymät ovat kirkastuneet selvästi pahenevasta koro­natilanteesta huolimatta. Suhdannenäkymiä koskeva saldoluku oli tammikuus­sa 3, kun vastaava saldoluku oli loka­kuussa -29. Uudenmaan palvelu­yritysten suhdannenäkymät ovat ko­ko maan keskiarvoa suotuisammat.

Myyntimäärät kasvoivat hivenen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksel­lä, mutta vuoden 2021 alussa myynti supistunee lievästi.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)