Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 31.01.2018 - 12:24

Suhdannenäkymät valoisat

Uudenmaan palvelualojenyritysten yleinen suhdannetilanne on kohentunut viime kuukausina ja suhdanteiden odotetaan paranevan edelleen lähikuukausina. Suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku sai EK:n tammikuun suhdannetiedustelussa arvon +12 (lokakuussa (+19). Uudenmaalla palveluyritysten suhdannenäkymät ovat aavistuksen koko maan keskiarvoa utuisemmat. Myynti lisääntyi hieman viime vuoden viimeisinä kuukausina ja sen kasvu vauhdittunee kuluvan vuoden alussa. Henkilöstömäärät kasvoivat lievästi edellisvuoden  viimeisellä neljänneksellä ja työvoimaa lisättäneen hieman talven aikana. Kannattavuus on vähän vuoden takaista parempi.

Koko maan palveluyrityksissäkin arvioidaan suhdannenousun jatkuvan

Koko maan palveluyrityksien suhdannenäkymät ovat jatkuneet valoisina ja suhdannenousun arvioidaan jatkuvan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Myynnin kasvun odotetaan olevan melko vahvaa seuraavan puolen vuoden ajan.  Palveluyritysten yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava EK:n suhdannebarometrin saldoluku oli tammikuussa +15 (lokakuussa +20). Henkilöstön kasvu nopeutui vähän loppusyksyllä ja seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla odotetaan samankaltaista kasvua. Kysyntätilannetta luonnehditaan yleisesti melko hyväksi, mutta rekrytointivaikeuksia oli 23 prosentilla vastaajista. Rahoitusvaikeuksia oli vain neljällä prosentilla tiedusteluun vastanneista.

Yritykset

  • Suhdannetilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)