Palveluyritysten suhdannenäkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät yhä heikkenemisen puolella

Koko maassa palvelualojen yritysten suhdannetilanne pysyi synkkänä huhtikuussa 2023. Suhdannetilannetta kuvaava saldoluku pysyi negatiivisena (-26) ja oli yhtä heikko kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksillä. Palveluyritysten suhdanneodotukset olivat tavanomaista heikommat. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli -16 kohentuen kuitenkin selvästi vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä ja edellisvuoden syksyn pohjalukemasta (-38). Myynti on lähtenyt kuitenkin kasvuun, ja odotukset tuleville kuukausille ovat varovaisen myönteisiä. Tuotantokustannukset ovat yhä korkealla ja suurimmat kasvun esteet ovat riittämätön kysyntä yhdistettynä ammattityövoiman puutteeseen.

Uudenmaan palveluyritysten suh­dannetilanne säilyi myös heikkona alkuvuoden aikana. Yritysten suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli tammikuussa -30, kun se lokakuussa oli -28. Suhdannenäkymät kohentuivat alkuvuodesta ja niitä kuvaava saldoluku oli -10, joka on positiivisempi kuin vuoden 2023 tammikuussa (suhdeluku -28). Palveluyritysten suhdannenäkymät olivat Uudellamaalla hieman koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Myynti lisääntyi vähän alkuvuodesta ja kehityksen odotetaan jatkuvan saman suuntaisesti. Riittämätön kysyntä on yleisin tuotannon kasvua rajoittava tekijä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä