Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 25.05.2021 - 16:40

Kuluttajien usko säästämismahdollisuuksiinsa lievässä kasvussa

Tilastokeskuksen huhtikuun kuluttajabarometrin perusteella noin 80 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista uskoo, että he pystyvät säästämään hyvin tai melko todennäköisesti seuraavan vuoden aikana. Huhtikuussa kuluttajien säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon 54,5 ja koko maassa arvon 51,9. Molemmissa luvuissa oli lievää nousua edeltäviin kuukausiin.

Kuluttajien kokemat säästämismahdollisuudet näyttävät pysyvän liki ennallaan vuodesta ja kuukaudesta toiseen. Tämä johtunee siitä, että myös laskusuhdanteissa suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista palkansaajista taloustilanne pysyy vakaana, vaikka osalla työpaikka onkin vaarassa.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus