Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 12.02.2020 - 15:26

Kuluttajat luottavat omiin säästämismahdollisuuksiinsa

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamus säästämismahdollisuuksiinsa seuraavan 12 kuukauden aikana palautui jälleen totutulle tasolle viime vuoden viimeisinä kuukausina. Sitä kuvaava saldoluku sai tammikuusa arvon 57,3 (joulukuussa 45,5). Koko maan kuluttajilla ei ollut aivan yhtä vahvaa luottamusta, sillä tammikuussa  saldoluku oli 44,1 (joulukuussa 47,3). Pääkaupunkiseudulla joka toinen kuluttaja olettaa hyvin todennäköisesti säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana. Melko todennäköisesti tulee säästämään 18 prosenttia kuluttajista ja 22 prosenttia ei todennäköisesti tule säästämään. Myös koko maassa joka toinen tiedusteluun vastanneista  tulee hyvin todennäköisesti säästämään ja melko todennäköisesti säästää 23 prosenttia kuluttajista. Noin joka neljäs kuluttaja ei oleta säästävänsä.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus