Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 29.10.2018 - 16:33

Säästämismahdollisuuksiin luotetaan yhä

Pääkaupunkiseudulla kahdeksan kuluttajaa kymmenestä olettaa säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin lokakuun tiedustelun mukaan. Kaikista kuluttajista hieman alle puolet tulee säästämään hyvin todennäköisesti. Kuluttajista 17 prosenttia ei hyvin todennäköisesti säästä seuraavan 12 kuukauden aikana. Koko maassa 20 prosenttia kuluttajista ei tule säästämään.  Hyvin todennäköisesti säästävien osuus oli lokakuussa hieman pienempi kuin pääkaupunkiseudulla.  Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla 51,4 ja koko maassa 47,5.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri