Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 25.02.2019 - 13:04

Säästämismahdollisuuksiin luotetaan edelleenkin vahvasti

Pääkaupunkiseudulla kahdeksan kuluttajaa kymmenestä olettaa säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tammikuun tiedustelun mukaan. Kaikista kuluttajista hieman alle puolet tulee säästämään hyvin todennäköisesti. Kuluttajista 8 prosenttia ei hyvin todennäköisesti säästä seuraavan 12 kuukauden aikana. Koko maassa 17 prosenttia kuluttajista ei tule säästämään.  Hyvin todennäköisesti säästävien osuus oli tammikuussa hieman pienempi kuin pääkaupunkiseudulla.  Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla 57,9 (joulukuussa 57,4)  ja koko maassa 53,6 (joulukuussa 50,8).

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri