Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 07.08.2018 - 10:59

Vahva luottamus omiin säästämismahdollisuuksiin

Pääkaupunkiseudulla kahdeksan kuluttajaa kymmenestä olettaa säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun tiedustelun mukaan. Kaikista kuluttajista puolet tulee säästämään hyvin todennäköisesti. Kuluttajista 17 prosenttia ei hyvin todennäköisesti säästä seuraavan 12 kuukauden aikana. Koko maassa yksi kuluttaja viidestä ei tule säästämään.  Hyvin todennäköisesti säästävien osuus oli heinäkuussa hieman pienempi kuin pääkaupunkiseudulla.  Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla 53,8 ja koko maassa 46,1.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri