Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 10:02

Kuluttajien usko omiin säästämismahdollisuuksiin ennallaan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun kyselyn perusteella lähes puolet pääkaupunkiseudun kuluttajista uskoo, että he pystyvät hyvin todennäköisesti säästämään seuraavien 12 kuukauden aikana. Kaiken kaikkiaan noin kolme kuluttajaa neljästä uskoo pystyvänsä hyvin tai melko todennäköisesti säästämään seuraavan vuoden aikana – ja vastaavasti joka neljäs ei pidä mahdollisuuksiaan säästää todennäköisinä. Vastausjakauma on likimain sama koko maassa ja pääkaupunkiseudulla. Huhtikuussa tapahtunutta tilapäistä notkahdusta lukuun ottamatta säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku on pysynyt jo vuoden ajan lähes ennallaan lähellä arvoa 50. Heinäkuussa kuluttajien säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon 46,4 ja koko maassa arvon 48,7. Nämä luvut ovat hieman alemmat kuin esimerkiksi helmikuussa, mutta toisaalta korkeammat kuin huhtikuussa 2020.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus