Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 14.05.2018 - 14:43

Omiin säästämismahdollisuuksiin luotetaan yhä

Pääkaupunkiseudulla kahdeksan kuluttajaa kymmenestä olettaa säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tammikuun tiedustelun mukaan. Kaikista kuluttajista hieman yli puolet tulee säästämään hyvin todennäköisesti. Kuluttajista joka kymmenes ei hyvin todennäköisesti säästä seuraavan 12 kuukauden aikana. Koko maassa vastaava osuus oli yhtä suuri.  Hyvin todennäköisesti säästävien osuus oli tammikuussa hieman pienempi kuin pääkaupunkiseudulla.  Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli lokakuussa pääkaupunkiseudulla 53,3 ja koko maassa 43,9.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri