Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Säästämismahdollisuuksien koetaan heikkenevän edelleen

Säästämismahdollisuuksiensa myönteiseen kehitykseen uskovien pääkaupunkiseudun asukkaiden osuus on pienentynyt jo lähes kaksi vuotta. Säästämismahdollisuuksia tulevan vuoden aikana kuvaava saldoluku sai tammikuussa 2024 arvon +37,5, kun vastaava arvo oli kaksi vuotta aiemmin +54,4. Trendi on ollut kahden vuoden aikana selvästi laskeva. Koko Suomen asukkaat uskovat säästämismahdollisuuksiinsa tammikuussa 2024 yhtä usein (tai harvoin) kuin pääkaupunkiseudun asukkaat.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä