Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksiin heikkenevät edelleen pääkaupunkiseudulla

Säästämismahdollisuuksiinsa uskovien vastaajien osuus pienenee nyt selvästi. Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla elokuussa 2023 arvon +33,1, kun vastaava arvo oli vuotta aiemmin +45,5. Tällä vuosikymmenellä tulevia säästämismahdollisuuksia mittaava saldoluku on vaihdellut pääkaupunkiseudulla selvästikin (+33,1 – +61,4). Nyt mitattu luku on kuitenkin koko 2020-luvun heikoin ja selvästi kymmenen viime vuoden keskiarvoa (+51,3) alempi. Pääkaupunkiseudun asukkaat uskovat nyt muun Suomen asukkaita (+37,7) harvemmin säästämismahdollisuuksiinsa tulevan vuoden aikana.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä