Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 13.08.2019 - 12:02

Säästämismahdollisuuksiin luotetaan yhä

Heinäkuussa pääkaupunkiseudun kuluttajista hieman yli puolet ilmoitti säästävänsä hyvin todennäköisesti tulevan 12 kuukauden aikana. Koko maassa osuus oli hieman pienempi. Melko todennäköisesti pääkaupunkiseudulla säästää joka neljäs kuluttaja ja koko maassakin osuus oli likipitäen samaa luokkaa. Joka viides pääkaupunkiseudun kuluttaja ilmoitti Kuluttajan luottamus- tilaston haastattelussa ettei tule säästämään seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Koko maassa heidän osuutensa oli hivenen suurempi.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus