Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 08.02.2021 - 09:23

Kuluttajien usko heidän omiin säästämismahdollisuuksiinsa pysyy vakaana

Tilastokeskuksen tammikuun kuluttajabarometrin perusteella lähes 80 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista uskoo, että he pystyvät hyvin tai melko todennäköisesti säästämään seuraavan vuoden aikana. Vain joka viides ei pidä todennäköisenä, että pystyisi säästämään. Huhtikuussa tapahtunutta tilapäistä notkahdusta lukuun ottamatta säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku on pysynyt jo pitkään ennallaan lähellä arvoa 50.

Tammikuussa kuluttajien säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon 55,1 ja koko maassa arvon 50,1. Nämä luvut ovat korkeammat kuin syksyllä keskimäärin – ja itse asiassa korkeammat kuin kertaakaan sitten syyskuun 2019. Saatu tulos viittaakin ennen kaikkea vastaajien tulevaisuudenuskon parantumiseen.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus