Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 06.05.2019 - 10:12

Kuluttajat yhä luottavaisia omien säästämismahdollisuuksiensa suhteen

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kyselyssä noin 55 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista odottaa säästävänsä hyvin todennäköisesti, ja 26 prosenttia melko todennäköisesti seuraavan 12 kuukauden aikana. Kaikista kuluttajista hieman alle puolet tulee säästämään hyvin todennäköisesti. Hyvin todennäköisesti säästävien osuus oli koko maassa hieman pienempi, mutta melko todennäköisesti säästävien osuus hieman pienempi kuin pääkaupunkiseudulla. Sen sijaan noin 18 prosenttia kuluttajista pääkaupunkiseudulla ja koko maassa ei todennäköisesti säästä seuraavan 12 kuukauden aikana. Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli huhtikuussa pääkaupunkiseudulla 54,4 (maaliskuussa 49,2) ja koko maassa 51,1 (maaliskuussa 51,8). Saldoluku on pysytellyt kutakuinkin tällä tasolla vuoden 2017 alusta alkaen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri