Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Säästämismahdollisuudet koetaan tavanomaista heikommiksi

Monet pääkaupunkiseudun kuluttajat uskovat pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana, vaikka usko säästämismahdollisuuksiin on heikentynyt selvästi vuoden takaisesta. Kuluttajien kokemia säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla helmikuussa 2023 arvon +42,5, kun vastaava arvo oli vuotta aiemmin +60,6. Pääkaupunkiseudun kuluttajat kokivat kuitenkin säästämismahdollisuutensa koko maan keskiarvoa (+41,0) hieman paremmiksi. 2020-luvun mittauksissa säästämismahdollisuuksia koskeva saldoluku vaihdellut pääkaupunkiseudulla varsin paljon (+35,1 – +61,4). Tammikuun 2023 luvut ovat siis vähänkään pidemmällä aikavälillä lähempänä vaihteluvälin alapäätä kuin sen yläpäätä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä