Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 19.11.2019 - 13:17

Luottamus säästämismahdollisuuksiin väheni

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamus säästämismahdollisuuksiinsa seuraavan 12 kuukauden aikana heikkeni huomattavasti lokakuussa. Sitä kuvaava saldoluku sai arvon 38,4 (syyskuussa 60,0). Koko maan kuluttajat olivat lokakuussa hivenen luottavaisempia, sillä saldoluku sai arvon 47,7 (syyskuussa 51,2). Pääkaupunkiseudulla kaksi viidestä kuluttajasta olettaa hyvin todennäköisesti säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana. Melko todennäköisesti tulee säästämään 29 prosenttia kuluttajista ja 27 prosenttia ei todennäköisesti tule säästämään. Koko maassa hyvin todennäköisesti joka toinen tulee säästämään ja melko todennäköisesti säästää joka neljäs kuluttaja. Joka neljäs ei oleta säästävänsä.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus