Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 15.05.2020 - 10:59

Kuluttajien usko omiin säästämismahdollisuuksiin heikentynyt

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kyselyn perusteella omiin säästämismahdollisuuksiinsa uskovien kuluttajien osuus on laskenut pääkaupunkiseudulla tammikuun noin 54 prosentista noin 36 prosenttiin. Koko maassa vastaava osuus laski 44 prosentista 42 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla lasku on siis ollut jyrkempi kuin koko maassa keskimäärin, mutta on hyvä huomata, että pääkaupunkiseutua koskevissa kuukausikohtaisissa lukemissa on ollut jo aiemmin suurempaa vaihtelua kuin koko maan vastaavissa arvoissa.

Vaikka moni vastaaja uskoo edelleen säästämismahdollisuuksiinsa, on huomattava, että kuluttajien omia säästämismahdollisuuksia koskevat odotukset ovat nyt alemmat kuin edeltävän kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Edeltävän 10 vuoden (120 kuukauden) keskiarvo on pääkaupunkiseudulla 52,0 prosenttia ja koko maassa 46,5 prosenttia.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.
  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus