Asuntojen hintaindeksi

Viimeksi päivitetty 15.05.2020 - 11:19

Asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa jatkavat eriytymistä

Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 4 prosenttia vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna. Vuoteen 2010 verrattuna pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ovat nousseet 28,5 prosenttia (indeksi vuoden 2020 alussa oli 128,5). Pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat sen sijaan pysyneet käytännössä ennallaan verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja myös verrattuna vuoteen 2010. Muun Suomen indeksoitu neliöhintojen vaihtelu onkin pysynyt koko 10 vuoden tarkasteluajajakson ajan välillä 98-105 (kun 2010=100). Alkuvuodesta 2020 se oli 101,6. Tämä osoittaa, että kerrostaloasuntojen pitkän aikavälin hintakehityksessä pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä on merkittävä ero.

Asuntojen hintojen kehityksessä eroja myös pääkaupunkiseudun sisällä

Asuntojen hintakehityksessä on huomattavaa vaihtelua myös pääkaupunkiseudun sisällä. Esimerkiksi Helsingissä asuntojen hintojen nousu on painottunut erityisesti kantakaupunkiin, jossa hinnat ovat nousseet vuodessa yli 4 prosenttia. Samaan aikaan Helsingin esikaupungeissa hinnat eivät nousseet vuoden aikana lainkaan. Espoossa asuntojen hinnat nousivat vuoden aikana kuutisen prosenttia ja Vantaallakin noin 3 prosenttia. Espoossa asuntojen hintojen pitkän aikavälin nousu on painottunut suurelta osin juuri viimeksi kuluneeseen vuoteen. Kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla asuntojen hinnat ovat nousseet Helsingissä 34 prosenttia, Espoossa 19 prosenttia ja Vantaalla nelisen prosenttia. KUUMA-kunnissa asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva, vaikka aivan viimeisin muutos viittaakin hintojen nousuun.