Toimistotilojen vuokrat

Viimeksi päivitetty 03.12.2020 - 10:11

Helsingin ydinkeskustan toimistovuokrien neliöhintojen kehitys kääntyi negatiiviseksi

KTI Kiinteistötieto Oy:n julkaiseman viimeisimmän Markkinakatsauksen mukaan Helsingin ydinkeskustan vuokrakehitys kääntyi negatiiviseksi, ja KTI:n Helsingin ydinkeskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaava indeksi laski 1,3 prosenttia maalis–syyskuussa alkaneissa vuokrasopimuksissa. Vuositasolla indeksi osoittaa edelleen reilun prosentin nousua. Uusien vuokrasopimusten neliövuokrien tunnusluvuista kalleimpia sopimuksia kuvaava yläkvartiili putosi reilusti, noin kolmella eurolla 33,50 euroon, kun taas mediaani ja keskiarvovuokrat pysyivät ennallaan 30 euron tuntumassa.

Helsingin ydinkeskustan toimistotilojen vuokria kuvaavan KTI Kiinteistötiedon vuokraindeksin arvo oli viime syys–helmikuussa 144, kun vuotta aikaisemmin se oli 142,8. Hintatasoa hämärtää markkinoiden selkeä hiljeneminen koronan seurauksena: viime kuukausien toimistovuokramarkkinaa leimaa uusien sopimusten aiempia tarkasteluperiodeja huomattavasti matalampi luku- ja neliömäärä sekä keskimääräisen tilakoon lasku.