Työlliset toimialoittain (TK)

Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla voimakkaasti teollisuudessa, sen sijaan kaupan, majoituksen ja ravitsemisen aloilla työllisten määrä pieneni

 Työllisten määrä kääntyi Helsingin seudulla laskuun kaupan, majoituksen ja ravitsemisen aloilla vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä. Työllisiä oli näillä toimialoilla yhteensä kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Muiden markkinapalveluiden toimialoilla työllisten määrä kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta.  Muihin markkinapalveluihin lasketaan liike-elämän palvelut, informaatio ja viestintä, rahoitus, kiinteistönhoito sekä kuljetus ja logistiikka. Teollisuudessa työllisten määrä lisääntyi peräti 17 prosentilla vuoden 2021 viimeisestä vuosineljänneksestä. Sen sijaan rakentamisessa ja yhteiskunnallisissa palveluissa työntekijöiden määrä pieneni hieman.

Koko maan tasolla työllisten määrä kasvoi vuoden 2022 loka-joulukuussa teollisuudessa 11 prosentilla ja muissa markkinapalveluissa kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Yhteiskunnallisissa palveluissa työllisten määrä pysytteli vuoden takaisella tasolla. Muilla toimialoilla työllisten määrät pienenivät hieman vuoden takaisesta.  

Helsingin seudulla työllisiä on eniten liike-elämän palveluissa. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa suurimmat toimialat ovat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä