Seudun sisäinen, kuntien välinen muuttoliike

KUUMA-kunnille seudun sisäistä muuttovoittoa lähes 2 800 henkeä vuonna 2022

Helsingin seudun sisäisessä muuttoliikkeessä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä muuttovoittoa saivat KUUMA-kunnat, 450 henkeä, ja Espoo, 240 henkeä, kun taas Helsinki ja Vantaa menettivät asukkaitaan, 420 ja 260 henkeä. Muuttoliikkeen suunnat pysyivät vastaavina kuin alkuvuonna ja edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. KUUMA-kunnista ainoastaan Mäntsälä ja Pornainen menettivät muutamia henkilöitä muihin seudun kuntiin ja eniten muuttovoittoa saivat Tuusula ja Kerava.

Seudun sisäisessä muuttoliikkeessä muuttovoittoa saanut Espoo sai eniten väestöä Helsingistä, lähes 300 henkeä, mutta menetti väestöään KUUMA-kuntiin 70 henkeä. Myös Vantaa ja Helsinki menettivät asukkaitaan KUUMA-kuntiin. Vantaan muuttotappio oli 270 ja Helsingin 100 henkeä.

Kuten aikaisempinakin vuosina, väestön muuttoliike suuntautui enemmän pääkaupunkiseudun kaupungeista – Kauniaista lukuun ottamatta – KUUMA-kuntiin kuin toisin päin. Vuonna 2022 KUUMA-kunnat saivat muuttovoittoa Vantaalta 1 270 henkeä ja Helsingistä 900 henkeä. Espoosta KUUMA-kuntiin muuttaneita oli 580 enemmän kuin toiseen suuntaan muuttaneita. Edelliseen vuoteen verrattuna Espoon muuttotappio pienentyi yli 50 prosentilla sekä Espoon että Vantaan noin 40 prosentilla.

Kuten Helsingin seudun ja seudun ulkopuolisen Suomen muuttoliikkeessäkin, seudun sisäinen muuttoliike näyttää palautuneen takaisin samansuuntaiseksi ja määrällisesti lähemmäksi koronapandemiaa edeltäviä vuosia.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä