Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus talouskehitykseen on edelleen heikko

Kuluttajaluottamus on ollut viime vuoden kesästä alkaen varsin heikko taloutta kohdanneiden kriisien seurauksena. Vuodenvaihteessa 2023 kuluttajaluottamus kääntyi hienoiseen nousuun, vaikka lukemat ovat edelleen heikkoja. Elokuussa 2023 kuluttajien luottamus asettui pääkaupunkiseudulla arvoon -5,0 ja koko maassa arvoon -8,0. Taloutta koskevat huonot uutiset yhdessä ostovoimaa heikentäneen inflaation ja kohonneiden korkojen kanssa ovat heikentäneet kuluttajaluottamusta.  

Kuluttajien luottamus mittaa kuluttajien odotuksia heidän omasta taloudestaan ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Mittauksen toteuttaa kuukausittain Tilastokeskus.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä. Sen elokuussa saama arvo oli -8,7. Luku on selvästi parempi kuin vuonna 2022 keskimäärin, mutta samalla tasolla kuin kuluvan vuoden keskiarvo – eli positiivista kehitystä ei ole juuri tapahtunut. Kuluttajien omaa talousodotuksia mittaavan mikroindikaattorin arvo 20,1 on sen sijaan heikentynyt jopa vuoden 2022 keskimääräistä tasoa alemmas. Kuluttajat näkevät Suomen talouden tukevaisuudenkuvan hieman parempana kuin viime vuonna, mutta usko oman taloustilanteen parantumiseen on jopa heikentynyt.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä