Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus talouskehitykseen parani hieman

Kuluttajaluottamus osoittaa pieniä toipumisen merkkejä. Tammikuussa 2024 kuluttajaluottamus kääntyi hienoiseen nousuun, mutta on odotukset ovat edelleen lievästi negatiivisia. Tammikuussa kuluttajien luottamusindikaattori sai pääkaupunkiseudulla arvon -4,4 ja koko maassa lukemaan -9,1. Kun otetaan huomioon viime aikojen monet huonot talousuutiset, kuluttajien talouden tulevaa kehitystä koskevien odotusten melko selvä parantuminen on merkille pantavaa.

Kuluttajien luottamus mittaa kuluttajien odotuksia heidän omasta taloudestaan ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Mittauksen toteuttaa kuukausittain Tilastokeskus.

Makro- ja mikroindikaattorit

Suomen talouskehitykseen liittyvät odotukset ovat hieman parantuneet. Koko maan talouden kehitykseen liittyviä odotuksia mittaava makroindikaattori sai tammikuussa 2024 arvon -18,2. Luku on edelleen heikko, mutta selvästi parempi kuin loppuvuonna 2023. Kuluttajien omia talousodotuksia mittaavan mikroindikaattorin saldoluku +24,5 on sekin varsin maltillinen, mutta kuitenkin loivasti nouseva.

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä