Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 10:00

Kuluttajien luottamus omaan talouteen parantunut keväästä

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuussa 2020 toteutetun kyselyn perusteella hieman yli puolet kuluttajista uskoo oman taloustilanteensa paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli koko maassa +10,3 ja pääkaupunkiseudulla +11,5. Nämä luvut olivat selvästi paremmat kuin huhti-toukokuussa ja lähes samat kuin viime vuodenvaihteessa ennen koronakriisiä. Kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset ovat edelleen selvästi paremmat kuin heidän Suomen taloutta koskevat odotuksensa.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Huomi! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden  uudistusten vuoksi.
  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus