Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen vakaa

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien usko heidän oman taloutensa kehitykseen oli elokuussa 2023 hieman heikompi kuin mittausajankohtaa edeltävän vuoden aikana keskimäärin ja selvästi heikompi kuin pitkän ajan keskiarvo. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla elokuussa +7,1 ja koko maassa +6,0. Vastaajien omaa taloutta koskevat odotukset ovat kuitenkin parantuneet hieman vuodentakaisesta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä