Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 12.02.2020 - 15:07

Oman talouden myönteiseen kehitykseen luotetaan yhä

Pääkaupunkiseudun kuluttajat luottavat edelleen oman taloutensa myönteiseen kehitykseen ja luottamus  jopa hieman vahvistui viime vuoden lopulla.  Tammikuun tiedustelussa pääkaupunkiseudun kuluttajista joka kolmas oletti sen olevan paremman 12 kuukauden kuluttua. Kuluttajista 30 prosenttia oletti sen olevan hieman paremman ja samanlaisena sen oletti säilyvän joka toinen vastaajista. Koko maassa kuusi kuluttajaa kymmenestä oletti sen säilyvän samanlaisena ja 28 prosenttia kuluttajista oletti sen paranevan.  Oman talouden luottamusta kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla tammikuussa 14,3 (joulukuussa 12,7) ja koko maassa 8,9 (joulukuussa 8,9).

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Huomi! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden  uudistusten vuoksi.
  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus