Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 15.05.2020 - 10:55

Kuluttajien luottamus omaan talouteen hieman heikentynyt

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuussa 2020 toteutetun kyselyn perusteella hieman yli puolet kuluttajista uskoo oman taloustilanteensa paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli koko maassa noin +2 ja pääkaupunkiseudulla noin +9. Nämä luvut olivat selvästi alemmat kuin alkuvuodesta, jolloin vastaavat luvut olivat noin +9 ja +14. Omaa taloutta koskevat odotukset olivat silti edelleen olosuhteisiin nähden yllättävän myönteiset. Kuluttajien omaa taloutta mittaavat lukemat näyttävät kuitenkin pysyvän usein positiivisina silloinkin, kun koko kansantaloudella on ongelmia – nämä edellä kuvatut saldoluvut ovat nyt lähes samalla tasolla kuin finanssikriisin aikana noin 12 vuotta sitten.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Huomi! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden  uudistusten vuoksi.
  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus