Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 06.05.2019 - 10:10

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen pysynyt ennallaan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kyselyssä noin 29 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista odotti oman taloutensa olevan hieman parempi 12 kuukauden kuluttua tiedusteluajankohdasta. Koko maassa vastaava osuus oli jonkin verran alhaisempi, 23 prosenttia. Reilu puolet pääkaupunkiseudun kuluttajista odotti oman taloutensa pysyvän ennallaan, ja vain 11 prosenttia odotti sen hieman huonontuvan. Koko maassa 60 prosenttia uskoi oman taloutensa olevan samanlainen, ja 11 prosenttia odotti sen hieman huonontuvan. Luottamusta omaan talouteen kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla huhtikuussa 10,8 (maaliskuussa 17,2) ja koko maassa 8,9 (maaliskuussa 10,2). Kuukausitason vaihtelustaan huolimatta kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on pysytellyt melko vakaana viime ja tämän vuoden.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri