Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 11:19

Kuluttajien luottamus omaan talouteen säilyy vakaana

Tilastokeskuksen lokakuun 2020 kuluttajabarometrin kuluttajat uskovat oman taloustilanteensa pysyvän melko vakaana koronapandemiasta huolimatta. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli lokakuussa koko maassa +6,7 ja pääkaupunkiseudulla +13,3. Nämä luvut ovat selvästi keväällä mitattuja korkeammat ja lähellä pitkän ajan keskiarvoja. Kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset näyttävät yleisesti ottaen reagoivan yleisen taloustilanteen muutoksiin varsin vähän. Myös nyt lokakuussa kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset olivat selvästi myönteiset, vaikka suuri osa kuluttajista odottikin koko maan talous- ja työllisyystilanteen heikkenevän. 

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Huomi! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden  uudistusten vuoksi.
  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus