Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 25.05.2021 - 16:38

Kuluttajien luottamus omaan talouteen säilyy, mutta ei parane

Tilastokeskuksen huhtikuun 2021 kuluttajabarometrin mukaan useimmat kuluttajat uskovat oman taloustilanteensa pysyvän vakaana seuraavan vuoden aikana. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku sai tammikuussa koko maassa arvon +12.1 ja pääkaupunkiseudulla +9,5. Nämä lukemat ovat selvästi syksyllä 2020 mitattuja korkeammat ja lähellä pitkän ajan keskiarvoja, mutta hieman alemmat kuin helmikuussa 2021.

Kuluttajien omaa taloutta koskevat odotukset näyttävät reagoivan yleisen taloustilanteen muutoksiin varsin vähän. Myös tässä tilanteessa vastaajien omaa taloutta koskevat odotukset muuttuvat vain lievästi, vaikka samat vastaajat uskovat koko maan talous- ja työllisyystilanteen paranevan.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Huomi! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden  uudistusten vuoksi.
  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus