Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 25.02.2019 - 13:03

Luottamus oman talouden myönteiseen kehitykseen säilyi edelleen

Kuluttajat luottavat edelleen oman taloutensa myönteiseen kehitykseen. Pääkaupunkiseudun kuluttajista joka kolmas oletti tammikuun kuluttajabarometrin tiedustelussa sen olevan paremman 12 kuukauden kuluttua. Kuluttajista 29 prosenttia oletti sen olevan hieman paremman ja samanlaisena sen oletti säilyvän joka toinen vastaajista. Koko maassa kuusi kuluttajaa kymmenestä oletti sen säilyvän samanlaisena ja 29 prosenttia kuluttajista oletti sen paranevan. Oman talouden luottamusta kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla tammikuussa 14,4 (joulukuussa 12,0) ja koko maassa 11,5 (joulukuussa 9,5).

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri