Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 19.11.2019 - 13:33

Luottamusta oman talouden myönteiseen edelleenkin

 Kuluttajat luottavat edelleen oman taloutensa myönteiseen kehitykseen, mutta sekään ei  ole enää aivan yhtä vahvaa kuin aiemmin.  Pääkaupunkiseudun kuluttajista joka kolmas oletti lokakuun kuluttajabarometrin tiedustelussa sen olevan paremman 12 kuukauden kuluttua. Kuluttajista yksi neljästä oletti sen olevan hieman paremman ja samanlaisena sen oletti säilyvän joka toinen vastaajista. Koko maassa kuusi kuluttajaa kymmenestä oletti sen säilyvän samanlaisena ja 27 prosenttia kuluttajista oletti sen paranevan. Oman talouden luottamusta kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla lokakuussa 9,0 (syyskuussa 11,1) ja koko maassa 7,4 (syyskuussa 7,4).

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Huomi! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden  uudistusten vuoksi.
  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus