Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 13.08.2019 - 12:00

Joka toinen kuluttaja olettaa taloustilanteensa säilyvän ennallaan

 Pääkaupunkiseudulla joka toinen kuluttaja oletti heinäkuussa Tilastokeskuksen Kuluttajien luottamus –tilaston haastattelun mukaan taloustilanteensa olevan samanlainen 12 seuraavan kuukauden kuluttua. Koko maassa tämän näkemyksen omaavien osuus oli jopa hieman suurempi. Pääkaupunkiseudulla joka kolmas kuluttaja oletti sen olevan hieman paremman ja 7 kuluttajaa sadasta odottaa paljon parempaa oman talouden tilannetta 12 kuukauden kuluttua. Koko maassa odotukset olivat vaisummat ja paljon parempaan omaan taloustilanteeseen luotti 4 kuluttajaa sadasta ja joka neljäs olettaa sen olevan hieman paremman seuraavan 12 kuukauden kuluttua. Pääkaupunkiseudun kuluttajista joka kymmenes otaksuu taloustilanteensa heikkenemistä. Koko maassa heidän osuutensa oli suurempi ja 16 prosenttia kuluttajista odottaa  oman taloutensa heikkenemistä.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Huomi! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden  uudistusten vuoksi.
  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus