Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen parani

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan useimpien kuluttajien usko heidän oman taloutensa kehitykseen jatkoi hidasta paranemista. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku nousi pääkaupunkiseudulla helmikuussa lukuun +10,3. Lukema on kuitenkin pitkän ajan keskiarvoon verrattuna heikko. Oletettavasti monet kuluttajat kokevat, että kiihtynyt inflaatio ja nousevat korot heikentävät heidän taloudellista asemaansa myös tulevaisuudessa. Koko maassa odotukset oman talouden kehityksestä ovat nekin kääntyneet lievästi positiivisiksi, lukuun +4,3.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä