Kotihoidon tuki

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 10:07

Kotihoidon tuen saajien määrä nousi hieman Helsingin seudulla

Pienten lasten hoidon tukea sai huhti-kesäkuussa Helsingin seudulla 19 300 perhettä, mikä oli hieman enemmän (1,3%) kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Tuensaajien määrä nousi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Espoossa (+4%) ja Vantaalla (+8%). Helsingissä (-1%) ja Kauniaisissa (-7%) tuensaajien määrän hieman laski. Helsingin seudun ulkopuolisessa Suomessa tuensaajien määrä laski (-5%).

Kotihoidon tukea sai huhti-kesäkuussa Helsingissä 7 900, Espoossa 4 200, Vantaalla 3 500 ja KUUMA-kunnissa 3 600 perhettä.

 

Myös lasten määrä laskee

Kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat olleet tällä vuosikymmenellä laskussa niin Helsingin seudulla kuin koko maassa. Lasten kotihoidon tuella hoidettavien lasten määrä on vähentynyt myös suhteessa lasten lukumäärään.

Kotihoidon tuki

  • Lakisääteistä kotihoidontukea saavien perheiden lukumäärä
  • Vuosineljänneksittäin
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu, koko maa

Lähde: Kansaneläkelaitos