Kotihoidon tuki

Viimeksi päivitetty 23.03.2021 - 10:35

Kotihoidon tuen saajien määrä pysynyt ennallaan Helsingin seudulla

Pienten lasten hoidon tukea sai loka-joulukuussa Helsingin seudulla 16 400 perhettä. Lukumäärä on pysynyt ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Pääkaupunkiseudulla tukea saaneiden määrä kokonaisuudessaan hieman väheni (-2 %) vaikkakin sekä Vantaalla että Kauniaisissa saajia oli jonkin verran enemmän kuin vuosi aiemmin. Helsingin seudun ulkopuolisessa Suomessa tuensaajien määrä laski (-4%).

Kotihoidon tukea sai loka-joulukuussa Helsingissä 6 500, Espoossa 3 500, Vantaalla 2 900 ja KUUMA-kunnissa 3 400 perhettä. 

Myös lasten määrä laskee

Kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat olleet tällä vuosikymmenellä laskussa niin Helsingin seudulla kuin koko maassa. Lasten kotihoidon tuella hoidettavien lasten määrä on vähentynyt myös suhteessa lasten lukumäärään.

Kotihoidon tuki

  • Lakisääteistä kotihoidontukea saavien perheiden lukumäärä
  • Vuosineljänneksittäin
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu, koko maa

Lähde: Kansaneläkelaitos