Kotihoidon tuki

Viimeksi päivitetty 20.02.2020 - 12:30

Kotihoidon tuen saajien määrän väheneminen jatkui

Pienten lasten hoidon tukea sai loka-joulukuussa Helsingin seudulla 16 400 perhettä, mikä oli lähes seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Tuen saajien määrä laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna niin pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa kuin koko maassa. Pääkaupunkiseudulla tukea saaneiden määrä väheni seitsemän, KUUMA-kunnissa kahdeksan ja koko maassa yhdeksän prosenttia.

Kotihoidon tukea sai loka–joulukuussa Helsingissä 6 700, Espoossa 3 500, Vantaalla 3 000 ja KUUMA-kunnissa 3 200 perhettä.

Myös lasten määrä laskee

Kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat olleet tällä vuosikymmenellä laskussa niin Helsingin seudulla kuin koko maassa. Lasten kotihoidon tuella hoidettavien lasten määrä on vähentynyt myös suhteessa lasten lukumäärään.

Kotihoidon tuki

  • Lakisääteistä kotihoidontukea saavien perheiden lukumäärä
  • Vuosineljänneksittäin
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu, koko maa

Lähde: Kansaneläkelaitos