Kotihoidon tuki

Viimeksi päivitetty 08.08.2018 - 10:59

Kotihoidon tuen saajien määrä laskee edelleen

Pienten lasten kotihoidon tukea saavien perheiden määrä laski huhti−kesäkuussa 6 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Helsingin seudulla. Laskuvauhti kiihtyi hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Koko maassa tuensaajien määrä väheni 7 prosenttia eli Helsingin seutua voimakkaammin. 

Huhti−kesäkuussa tuensaajien määrä väheni sekä KUUMA-kunnissa että Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kotihoidon tukea sai Helsingissä noin 8 200, Espoossa 4 100, Vantaalla 3 400, KUUMA-kunnissa 4 000 ja koko maassa 61 700 perhettä.

 

 

Kotihoidon tuen saajia aiempaa vähemmän

Pääkaupunkiseudulla kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat laskeneet viimeisen vuoden aikana hieman. KUUMA-kunnissa, samoin kuin koko maassa, tuensaajien määrät ovat laskeneet enemmän. Samaan aikaan alle 3-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt, mutta ei samassa suhteessa kuin tuensaajien määrä.

 

 

Kotihoidon tuki

  • Lakisääteistä kotihoidontukea saavien perheiden lukumäärä
  • Vuosineljänneksittäin
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu, koko maa

Lähde: Kansaneläkelaitos