Kotihoidon tuki

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 12:16

Kotihoidon tuen saajien määrä pysynyt lähes ennallaan Helsingin seudulla

Pienten lasten hoidon tukea sai heinä-syyskuussa Helsingin seudulla 22 000 perhettä, mikä oli hieman vähemmän (-1%) kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Pääkaupunkiseudulla ainoastaan Vantaalla tukea saaneita perheitä oli hieman enemmän (+3%) kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudun ulkopuolisessa Suomessa tuensaajien määrä laski (-4%).

Kotihoidon tukea sai heinä-syyskuussa Helsingissä 8 300, Espoossa 4 300, Vantaalla 3 600 ja KUUMA-kunnissa 3 900 perhettä.

Myös lasten määrä laskee

Kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat olleet tällä vuosikymmenellä laskussa niin Helsingin seudulla kuin koko maassa. Lasten kotihoidon tuella hoidettavien lasten määrä on vähentynyt myös suhteessa lasten lukumäärään.

Kotihoidon tuki

  • Lakisääteistä kotihoidontukea saavien perheiden lukumäärä
  • Vuosineljänneksittäin
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu, koko maa

Lähde: Kansaneläkelaitos