Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuen saajien lukumäärä lähes viime vuoden tasolla

Pienten lasten kotihoidon tukea sai loka-joulukuussa Helsingin seudulla 14 700 perhettä. Määrä ei juurikaan muuttunut edellisvuodesta (-1 prosenttia). Pääkaupunkiseudulla tuensaajien määrä väheni kaksi prosenttia, mutta KUUMA-kunnissa kasvoi 3 prosentilla. Kotihoidon tukea sai loka-joulukuussa Helsingissä 5 700, Espoossa 3 200, Vantaalla 2 700 ja KUUMA-kunnissa 3 100 perhettä.

Vaikka lukumäärä pysyi Helsingin seudulla lähes entisellään edellisvuoteen verrattuna, on tukea saavien perheiden määrä edelleen laskusuuntainen niin Helsingin seudulla kuin koko maassa. Lasten kotihoidon tuella hoidettavien lasten määrä on vähentynyt myös suhteessa lasten lukumäärään. Tuensaajien lukumäärän laskun taustalla on monia syitä. Esimerkiksi yleinen tavoite varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta ja siihen liittyvät erilaiset maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilut ovat todennäköisesti vähentäneet kotihoidon tuen käyttöä viime vuosina. Myös mahdollisiin kuntalisiin kohdistuneet leikkaukset ovat voineet vähentää kotihoidon tuen suosiota.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä