Yritysten aloitukset

Helsingin seudulla uusia yrityksiä hieman enemmän kuin vuotta aiemmin

Helsingin seudulla perustettiin vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä reilut 3 600 uutta yritystä. Uusia yrityksiä perustettiin noin puoli prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla neljänneksellä. Suurin osa uusista yrityksistä syntyy liike-elämän palveluiden aloille. Näistä etenkin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan piiriin perustetaan runsaasti yrityksiä. Kaupan, majoituksen ja ravitsemustoiminnan piiriin on syntynyt uusia yrityksiä aiempaa enemmän – Helsingin seudulla näillä toimialoilla kasvua vuodentakaiseen kertyi noin 17 prosenttia. Teollisuuden ja rakentamisen aloilla yrityksiä on perustettu aiempaa vähemmän – laskua vuodentakaiseen oli noin 8 prosenttia.

Koko maassa aloittaneiden yritysten määrässä ei suuria muutoksia

Koko maassa uusia yrityksiä perustettiin heinä-syyskuussa noin 9 600. Uusien yritysten lukumäärä oli hieman alhaisempi vuodentakaiseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta muutosprosentti oli alle prosentin luokkaa. Aloittaneiden yritysten liukuva vuosisumma on ollut noin 41 000 vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien, eikä viimeisin neljännes aiheuttanut tilanteeseen muutosta. Suhteellisia muutoksia oli havaittavissa kuljetuksen ja varastoinnin yritysten kohdalla, jossa lisäystä vuodentakaiseen kertyi noin 13 prosenttia. Teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla taas nähtiin vajaan 12 prosentin lasku uusien yritysten määrässä edelliseen vuoteen verrattuna.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä