Yritysten aloitukset

Helsingin seudulla uusien yritysten määrä kasvoi hieman

Helsingin seudulla perustettiin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 3559 uutta yritystä. Määrä ylittää edellisen vuoden kolmannen neljänneksen 81 yrityksellä ja on 2,3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Vuoden 2022 toiseen neljännekseen verrattuna yrityksiä perustettiin 165 kappaletta vähemmän.

Toimialoittain tarkasteltuna uusien yritysten määrä kasvoi kuljetuksen ja varastoinnin, teollisuuden ja rakentamisen ja muiden palveluyritysten kohdalla edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua havaittiin informaation ja rahoituksen, kaupan ja liike-elämän palveluiden alueilla. Suhteellisesti suurin lasku edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna oli informaation ja rahoituksen toimialalla, jossa laskua oli noin yhdeksän prosenttia.

Koko maassa uusien yritysten määrä lievässä laskussa

Koko maassa perustettiin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä yhteensä 9572 uutta yritystä. Laskua vuoden 2021 vastaavasta neljänneksestä oli 67 yritystä eli noin -0,7 prosenttia. Uusien yritysten määrä edellisvuoteen verrattuna kasvoi teollisuudessa ja rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa ja muiden palveluyritysten kohdalla. Kuljetus ja varastointi kasvoi merkittävästi – uusia yrityksiä perustettiin yli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Laskua oli etenkin informaation ja rahoituksen alalla, jossa uusien perustettavien yritysten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna yli 9 prosenttia.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä