Yleinen asumistuki

Asumistuen saajia edellisvuotta vähemmän mutta edelleen enemmän kuin ennen koronaepidemiaa

Yleistä asumistukea sai joulukuun lopussa Helsingin seudulla 123 000 ruokakuntaa, mikä oli vähemmän 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingissä yleistä asumistukea sai joulukuun lopussa 67 900 (-3 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 21 100 (-0,4 %) ja Vantaalla 19 800 (-3 %), KUUMA-kunnissa 13 800 (-3 %) ja koko maassa 382 200 (-2 %) ruokakuntaa.

Tuensaajien lukumäärä oli keväästä 2020 loppukesään 2021 selvästi korkeampi kuin vastaavana aikana ennen koronaepidemiaa vuonna 2019. Koronaepidemian aikana yleisen asumistuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Vaikka tuensaajien määrä on koronaepidemian korkeimmista lukemista laskenut, on tuentarvetta edelleen hieman enemmän kuin ennen koronaepidemiaa. Ukrainan sodan aiheuttama ruoan ja energian hinnan nousu ei kuitenkaan toistaiseksi näytä lisänneen asumistuen saajien lukumäärää.

 

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä