Yleinen asumistuki

Asumistuen saajia edellisvuotta saman verran kuin vuotta aiemmin

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 125 000 ruokakuntaa, mikä oli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa 68 600 (-0,7 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 21 500 (+2,3 %) ja Vantaalla 20 300 (+0,3 %), KUUMA-kunnissa 14 200 (-0,4 %) ja koko maassa 387 100 (-0,5 %) ruokakuntaa.

Koronaepidemian aikana yleisen asumistuen tarve lisääntyi ennen kaikkea työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Vaikka tuensaajien määrä on koronaepidemian korkeimmista lukemista laskenut, on tuentarvetta edelleen hieman enemmän kuin ennen koronaepidemiaa. Ukrainan sodan aiheuttama ruoan ja energian hinnan nousu ei kuitenkaan toistaiseksi näytä lisänneen asumistuen saajien lukumäärää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä