Yleinen asumistuki

Asumistuen saajien määrä on noussut

Yleistä asumistukea sai joulukuun lopussa Helsingin seudulla 133 400 ruokakuntaa. Lukumäärä nousi edellisvuodesta yli kymmenellä tuhannella (+8,4 %). Helsingissä yleistä asumistukea sai joulukuun lopussa 73 000 (+7,5 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 23 300 (+10,4 %) ja Vantaalla 21 400 (+7,9 %), KUUMA-kunnissa 15 300 (+10,7 %) ja koko maassa 404 700 (+5,9 %) ruokakuntaa.

Asumistuen saajia on tällä hetkellä enemmän kuin koronapandemian huipulla, jolloin tuensaajien määrät nousivat muun muassa lomautusten vuoksi. Ukrainan sodan seurauksena nousseet elinkustannukset ovat lisänneet tuen tarvetta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä