Yleinen asumistuki

Asumistuen saajien määrä on noussut

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 134 900 ruokakuntaa. Lukumäärä nousi edellisvuodesta yli kymmenellä tuhannella (+8 %). Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa 73 300 (+6,9 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 23 600 (+9,9 %) ja Vantaalla 21 900 (+7,5 %), KUUMA-kunnissa 15 700 (+10,8 %) ja koko maassa 409 400 (+5,8 %) ruokakuntaa.

Asumistuen saajia on tällä hetkellä enemmän kuin koronapandemian huipulla, jolloin tuensaajien määrät nousivat muun muassa lomautusten vuoksi. Ukrainan sodan seurauksena nousseet elinkustannukset ovat lisänneet tuen tarvetta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä