Perustietoa seudusta

Helsingin seutu koostuu pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä KUUMA-kunnista Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen.

Kuva
Karttakuvio. Pääkaupunkiseutuun sisältyy Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Kauniainen. Helsingin seutuun sisältyy näiden kuntien lisäksi myös KUUMA-kunnat eli Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

 

 

Avainlukuja Helsingin seudun kehityksestä

 
              Muu Suomi  
Väestö 31.12.2023* Helsinki Espoo Vantaa KUUMA-kunnat Helsingin seutu Uusimaa pl. Helsingin seutu Suomi
Väkiluku 674 963 314 152  247 447 336 199 1 583 038 1 760 144 4 021 520 5 604 558
Väestönmuutos vuoden alusta 10 935 8 878 4 628 3 376 27 810 27 111 12 778 40 588
Väestönmuutos, % 1,6 2,9 1,9 1,0 1,8 1,6 0,3 0,7
Muuttovoitto 10 582 7 379 3 867 3 437 25 260 25 693 33 236 58 496
Työmarkkinat                
Työlliset (TK) IV/2023 .. .. .. .. 810 800 881 100 1 794 800 2 605 600
Muutos vuoden takaisesta, % .. .. .. .. 1,2 -0,9 -1,3 -0,6
Työttömät työnhakijat yhteensä (TEM, 12/23) 40 812 15 141 15 920 15 831 87 984 96 474 209 664 297 648
    Työttömät (TEM, 12/23) 38 163 13 862 14 217 13 703 80 198  87 096 177 870 258 068
    Lomautetut (TEM, 12/23) 2 649 1 279 1 703 2 128 7 786 9 378 31 794 39 580
Työttömien osuus työvoimasta, % (TEM, 12/23)  11,6 9,8 12,4 9,4 10,9 10,8 11,4 11,2
Työllisyysaste (20-64 v.), %  (TK, IV/2023)** .. .. .. .. 78,7 78,6 76,4 77,1
Hyvinvointi IV/2023                
Yleisen asumistuen saajat 73 019 23 285 21 412 15 307 133 382 140 305 271 280 404 662
Muutos vuoden takaisesta, %  7,5 10,4 7,9 10,7 8,4 8,2 4,7 5,9
Kotihoidontuen saajat 4 826 2 628 2 125 2 480 12 116 13 029 22 621 34 737
Muutos vuoden takaisesta, % -15,0 -17,6 -20,2 -19,2 -17,4 -17,8 -17,2 -18,7
Perustoimeentulotuen saajat 33 717 13 387 15 152 10 333 72 805 77 321 110 117 182 922
Muutos vuoden takaisesta, % 1,3 2,2      0,5  2,3 1,4 1,3 -1,6 -0,4
                 
*Ennakkotieto