Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 17.03.2021 - 09:35

Suhdannenäkymissä selvä käänne parempaan

Suomen teollisuusyritysten luottamus nousi tammikuussa selvästi. Tammikuun lukema oli 0, ja luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1. Tuotannon ennakoidaan kasvavan lähikuukausien aikana. Tilauskanta kohentui ja on nyt jo varsin lähellä normaalina pidettyä tasoa. Valmiiden tuotteiden varastot vähenivät tammikuussa ja olivat hieman tavanomaista pienemmät.

Tilanne kirkastumassa sekä Uudellamaalla että koko maassa

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen suhdannearviot
Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdanteet kohentui­vat vuoden 2020 lopussa, mutta tilan­ne oli tammikuussa 2021 yhä hieman tavanomaista heikompi. Suhdannenäkymät ovat viimeaikai­sesta kirkastumisesta huolimatta yhä harmaita; niitä kuvaava saldoluku on -8 (lokakuussa -27). Tammikuun tiedustelussa 24 % vastaajista arvioi suhdanteiden ole­van edelleen hiipumassa ja 16 % alasta odotti suhdanteiden pian kohentuvan.

Koko maassa teollisuusyritysten luottamus nousi tammikuussa viisi pistettä edelliskuukaudesta. Tammikuun saldoluku oli 0, kun se oli joulukuussa -5. Luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1. Puolessa vuodessa teollisuusyritysten tilanne ja näkymät ovat parantuneet selvästi.

Koko maassa rakennusyritysten luottamus heikkeni tammikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -19 pistettä, joka on neljä pistettä vähemmän kuin edelliskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6, joten luottamus pysyi selvästi keskiarvon alapuolella. Tilauskannan kuvattiin kohentuneen lievästi, mutta se on edelleen tavanomaisen tason alapuolella.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)