Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 18.11.2019 - 13:55

Suhdannenäkymät hiipuneet - erityisesti teollisuudessa

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) lokakuun Suhdannebarometrin mukaan suhdannenousu on ohitse eikä suhdannetilanne enää parantunut syksyn aikana. Suhdannenäkymät ovat synkentyneet selvästi kaikilla päätoimialoilla erityisesti vientiherkässä teollisuudessa. Heikentyneestä suhdanteesta huolimatta rakentamisessa ja palvelualoilla tuotanto- ja myyntiodotukset ovat vielä kuitenkin positiivisen odottavat.

Maailmantalouden epävarmuus ja alaspäin suuntautuvat riskit ovat kasvaneet entisestään. Euroopan talouden kannalta isot kysymykset liittyvät mahdollisiin autotulleihin ja brexitiin. Globaalin teollisuuden heikkous näkyy Suomessa, jossa talouskasvu on hidastumassa. Suomelle tärkeissä vientimaissa Saksassa ja Ruotsissa teollisuus on myös vaikeuksissa ja tämä näkyy jo nyt teollisuuden tilauskantojen pienentymisenä.

Teollisuus ja rakentaminen

EK:n lokakuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne oli edelleen tavanomaista parempi.  Lähikuukausien suhdanneodotukset kuitenkin synkkenivät alkusyksyn aikana.  Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli lokakuussa -26 (heinäkuussa -9). Lokakuussa 29 prosenttia vastanneista ennakoi suhdanteiden hiipumista ja vain 3 prosenttia ennakoi tilanteen kohentumista.  Uudenmaan yritysten suhdannearviot ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Tuotantomäärät lisääntyivät kolmannen vuosineljänneksen aikana ja kasvun arvioidaan hidastuvan selvästi vuoden lopulla. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa kokonaan käytössä 91 prosentilla ja tilauskirjat olivat lokakuussa tavanomaista täydemmät.  Henkilökuntaa palkattiin alkusyksyn aikana lisää ja kausivaihtelu huomioon ottaen työvoima määrä pysynee ennallaan. Ammattityövoimapula on vaimentunut ja kannattavuus oli hieman vuoden takaista parempi.

Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet entisestään ja suhdannetilanne on syksyllä muuttunut. Näkymät ovat heikentyneet varsin nopeasti, sillä Suomelle tärkeissä vientimaissa teollisuus on myös vaikeuksissa. Teollisuuden kannalta loppuvuosi näyttää jatkuvan varsin huonona. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuisessa tiedustelussa -29 (heinäkuussa -12). Tilaukset vähenivät entistä selvemmin alle tavanomaisen tason syksyn aikana. Kysynnän hiipumisesta kielii myös valmiiden tuotteiden varastojen kasvu yli normaalina pidetyn tason. Henkilöstön määrä teollisuudessa pysyi syksyllä kohtuullisella tasolla, mutta työllisten määrän ennakoidaan kääntyvän laskuun lähikuukausina.

Koko maassa rakennusyritykset arvioivat lokakuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannetilanteensa tasaantuneen selvästi syksyllä. Vuodesta 2015 alkanut nousukausi on päättymässä ja etenkin vilkkaana käynyt asuntorakentaminen on vähenemässä. Tilauskanta on painunut lähelle keskimääräistä tasoa ja tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat positiiviset. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan kuitenkin heikentyvän vuoden loppua kohden mentäessä. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -28 (heinäkuussa -21). Suhdanteiden hiipuminen ei kuitenkaan vielä siis näy tuotanto- ja henkilöstöodotuksissa. Henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan aavistuksen.  

 

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)