Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 14.11.2018 - 14:42

Suhdanneodotukset vaimentuneet

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lokakuussa laatiman Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilannetta kuvataan erityisesti teollisuudessa selvästi keskimääräistä paremmaksi ja myös palveluissa ja rakentamisessa tilanne jatkui hyvänä. Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat kuitenkin vaimentuneet erityisesti rakentamisessa, jossa vahvan suhdannevaiheen ennustetaan varsin yleisesti heikkenevän. Teollisuudessa ja palveluissa suhdannekuva pysyisi lähes nykyisellään.

Maailmantalouden kasvuennusteita on hieman laskettu, ja lähes kaikkien talousalueiden vauhti on hidastumassa. USA:n kasvun arvioidaan olevan elvyttävän veropolitiikan myötä vielä vähän aikaa vahvaa. Ennakoivat indikaattorit ovat USA:ssa korkealla, mutta Euroopassa ne ovat laskeneet asteittain viime kuukausina.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat kääntyneet laskuun ja sitä kuvaava saldoluku oli lokakuussa -18 (heinäkuussa +1). Uudenmaalla EK:n suhdannebarometriin vastanneiden yritysten odotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa vaisummat, mutta tämänhetkistä tilannetta kuvaava arvio oli normaalia parempi. Tuotantomäärät kasvoivat kolmannella neljänneksellä hieman kausivaihtelu huomioon ottaen ja ne lisääntynevät edelleen loppuvuoden aikana. Tuotantokapasiteetti oli 95 prosentilla vastaajista kokonaan hyödynnettynä. Henkilöstöä lisättiin heinä-syyskuun aikana ja työvoiman määrä lisääntynee myös loppuvuoden kuukausina. Rekrytointivaikeuksista ilmoitti lokakuussa 44 prosenttia vastaajista (heinäkuussa 38 prosenttia). Kannattavuus on pysynyt keskimäärin vuoden takaisissa lukemissa.  

Koko maan teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat aiempaa varovaisemmat, mutta yleiskuvassa ei odoteta suuria muutoksia seuraavan puolen vuoden aikana. Teollisuuden suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -4 (heinäkuussa +13).  Uudet tilaukset lisääntyivät heinä-syyskuussa melko ripeästi ja tilausten kasvun ennakoidaan jatkuvan myös vuoden lopulla. Tilauskantaa kuvattiinkin lokakuussa alkuvuoden tavoin keskimääräistä vahvemmaksi. Teollisuusyritysten henkilöstön määrä kasvoi heinä-syyskuussa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan vähän hidastuen. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa kokonaan käytössä 88 prosentilla vastaajista. Rekrytointivaikeudet ovat nousseet yleisimmäksi kapeikkotekijäksi.

Koko maassa rakennusyritysten vahva suhdannetilanne on jäähtynyt hieman, mutta tämänhetkistä tilannetta kuvataan edelleen keskimääräistä vahvemmaksi.  Tilauskannan kuvattiin supistuneen vähän, mutta kokonaisuutena se on lähellä normaalia. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -33 (heinäkuussa -10). Tuotannon ennustetaan pysyvän valtaosin nykytasollaan samoin kuin henkilöstön määrän eikä kannattavuus muuttuisi edellisvuodesta. Selvästi merkittävin kasvun este on työvoiman rekrytointi ja rekrytointivaikeuksista raportoi lokakuussa 53 prosenttia alan vastaajista.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)