Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 17.11.2020 - 08:58

Syksyn suhdannenäkymät ovat kokonaisuudessaan heikot

Lokakuun suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten tilanne on pysynyt heikkona syksyn aikana. Tämänhetkistä tilannetta pidetään teollisuudessa hieman parempana kuin kesällä, mutta rakentamisessa ja palvelualoilla tilanne on heikentynyt. Myös odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat heikentyneet. Erityisesti palvelualojen suhdannenäkymät ovat synkentyneet koronaviruksen toisen aallon leviämisen myötä. Tuotanto ja myynti ovat vähentyneet kaikilla päätoimialoilla syksyn aikana. Teollisuudessa ja rakentamisessa uusien tilausten väheneminen on huolestuttava merkki tulevaisuuden kannalta.

Näkymät ovat huonot sekä Uudellamaalla että koko maassa

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen suhdannearviot pysyivät liki­main ennallaan syksyllä 2020. Tä­mänhetkistä tilannetta kuvaava saldo­luku oli lokakuussa -24, kun vastaa­va saldoluku oli heinäkuussa tehdys­sä tiedustelussa -25. Lähikuukausien suhdanneodotuk­set palautuivat syksyn aikana hie­man kevään romahduksesta. Niitä koskeva saldoluku oli nyt lokakuussa -27, kun saldoluku oli heinäkuussa -36. Vastaajista 61 % arvioi suhdan­teiden pysyvän lähikuukausina ennal­laan, 33 % arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa ja 6 % odotti suhdantei­den kohentumista. Uudenmaan yritys­ten suhdannenäkymät ovat lähellä ko­ko maan keskiarvoa.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -17, kun vastaava saldoluku oli heinäkuussa -19. Vaikka suhdannenäkymiä mittaava saldoluku onkin hiljalleen parantunut, on teollisuusyritysten tuotanto vähentynyt alkuvuoden aikana ja tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat heikot.

Koko maassa rakennusyritysten tilanne pysyi syksyllä keskimääräistä heikompana. Myös tulevaisuutta koskevat odotukset ovat nyt heikommat kuin kesällä. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -53, kun se oli heinäkuussa -46. Rakennusalan tulevaisuudennäkymiä painaa jo ennen koronaa alkanut laskusuhdanne. Etenkin uudisasuntorakentaminen on hiljenemässä useamman vilkkaan vuoden jälkeen. Tuotanto-odotuksissa oli kesällä jo havaittavissa hienoista parannusta, mutta syksyn aikana odotukset ovat kääntyneet uudelleen selvään laskuun.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)