Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 15.05.2018 - 14:24

Suhdannekuvan ennakoidaan yhä vahvistuvan

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) huhtikuussa laatiman Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä parempi. Suhdannenäkymät ovat edelleen hyvät ja nousun arvioidaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan. Tuotannon ja myynnin kasvu on tiedustelun mukaan jatkunut yleisesti. Tilauskanta on normaalia parempi sekä rakentamisessa että eritenkin teollisuudessa. Toisaalta rekrytointivaikeudet ovat pahentuneet lisää.Työvoiman saatavuus onkin rakentamisessa ja palveluissa selvästi suurin kasvun este.

Maailmantalouden kasvu jatkuu ennusteiden mukaan lähes neljä prosentin vauhtia, mutta poliittiset riskit ovat kasvaneet viime kuukausina. Kauppapoliittisten sanktioiden uhka, Lähi-Idän tilanteen kärjistyminen ja epävarmuus rahapolitiikan kiristymisestä huolettavat markkinoita yhä enemmän.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten yritykset arvioivat tammikuussa suhdannetilanteen olevan normaalia paremman. Vieläkin paremmaksi suhdanteiden ei juurikaan uskota muuttuvan talven aikana. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli tammikuussa +2 (lokakuussa +15). Uudenmaalla yritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan odotuksia varovaisemmat.

Tuotannon kasvu jatkui viime vuoden lopussa ja tuotantomäärien odotetaan lisääntyvän myös kuluvan vuoden alussa. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 85 prosentilla EK:n tiedusteluun vastanneista yrityksistä. Henkilökuntaa palkattiin lisää viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja työvoima kasvanee myös kuluvan vuoden alussa. Kannattavuus on noususuunnassa ja investoinnit ovat vuoden takaista runsaammat. Niidenkin odotetaan jatkavan kasvuaan.

Koko maan teollisuusyritysten suhdanteet ovat vahvistuneet lisää alkuvuonna ja kapasiteetin käyttöaste on noussut korkeaksi. EK:n Suhdannetiedusteluun huhtikuussa vastanneista 88 prosentilla kapasiteetti oli täyskäytössä. Näkymät lähitulevaisuuteen on pysyneet suotuisina ja suhdanteiden arvioidaan kohenevan jonkin verran lisää seuraavan puolen vuoden aikana. Niitä kuvaava saldoluku sai huhtikuussa Suhdannebarometrin tiedustelussa arvon +18 (tammikuussa +17). Miltei joka viides vastaaja oletti suhdanteiden paranevan loppukevään sekä tulevan kesän aikana ja vain yksi sadasta arvioi niiden heikkenevän. Neljä viidestä vastaajasta odotti suhdanteiden säilyvän ennallaan. Teollisuusyritysten saamat uudet tilaukset kasvoivat yleisesti tammi-maaliskuussa ja kasvun odotetaan jatkuvan loppukeväällä samankaltaisena. Tilauskanta on kasvanut selvästi tavanomaista suuremmaksi ja varastot ovat lähellä normaalitasoa.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne on jatkunut tasaisen hyvänä ja nykytilanne on keskimääräistä vahvempi. Tilauskanta on vähän keskimääräistä suurempi ja kapasiteetin käyttöaste on huomattavan korkea. Huhtikuussa peräti 92 prosenttia yrityksistä kuvasi kapasiteettinsa olevan kokonaan hyödynnettynä. Tuotanto ei ole juuri muuttunut ensimmäisellä neljänneksellä ja henkilöstön määrä on vakaa. Rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet jonkin verran lisää ja 38 prosenttia yrityksistä raportoi ammattityövoimapulasta. Rakentamisen suhdanneodotukset ovat säilyneet vakaina ja suhdanteiden ennustetaan pysyvän nykyisellään seuraavan puolen vuoden ajan. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa -2 (tammikuussa +4). Uusien tilausten määrän arvioidaan pysyvän likimain ennallaan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myös tuotannon määrä olisi lähes samalla tasolla kuin alkuvuonna, eikä sen odoteta juuri muuttuvan loppukesälläkään.

Yritykset

  • Suhdannetilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)