Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 04.09.2020 - 16:17

Suhdannenäkymät parantuneet keväästä - tilanne edelleen heikko

Koronavirusepidemian helpottaminen ja rajoitusten purkaminen alkukesän aikana ovat parantaneet erityisesti palvelualojen ja jossakin määrin myös teollisuuden suhdannenäkymiä. Teollisuuden näkymät ovat kuitenkin edelleen heikot, sillä esimerkiksi vientiteollisuuden tilanne vaikuttaa epävarmalta tilausten vähentyessä. Rakentamisessa suhdannetilannetta ja suhdannenäkymiä heikentää lisäksi jo aiemmin alkanut kysynnän heikkeneminen. Koko talouden palautumisen odotetaan alkavan palvelualat edellä, ellei epidemian toinen aalto ole liian voimakas. Kriisin syvyydestä ja kestosta ei vieläkään ole varmuutta, sillä Suomen kotimaisen tilanteen lisäksi talouskehitykseen vaikuttaa keskeisten vientimarkkinoiden tilanne.

Teollisuuden ja rakentamisen näkymät edelleen heikot

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten arviot tämänhetki­sestä suhdannetilanteesta heikkenivät edelleen kevään ja alkukesän 2020 aikana. Nykyhetken tilannetta ku­vaava saldoluku oli heinäkuussa -25, kun saldoluku oli huhtikuisessa tie­dustelussa -10. Tulevaisuutta koskevat suhdannenäkymät palautuivat kuitenkin hei­näkuussa koronan keväällä aiheut­taman romahduksen jälkeen, mutta suhdanteiden odotetaan hii­puvan edelleen lähikuukausina. Uusin suhdan­nenäkymiä kuvaava saldoluku oli heinäkuussa -36 (kun se oli huh­tikuussa -61). Myös tuotanto supistui toisen vuosineljänneksen aikana, vaikkakin hieman lievemmin kuin ke­väällä ennakoitiin. Tuotannon odotetaan vähentyvän edelleen syksyn lähestyessä. Tuo­tantokapasiteetti oli heinäkuussa ko­konaan hyödynnettynä 75 %:lla alu­een yrityksistä. Samalla tilauskanta on laskenut aiempaa pienemmäksi.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuisessa tiedustelussa -19, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa -49 ja tammikuussa -15. Vaikka suhdannenäkymiä mittaava saldoluku lähestyy tammikuun arvoja, on huomattava, että alkuvuoden aikana teollisuusyritysten tuotanto on vähentynyt ja tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat kehnot. Riittämätön kysyntä on vaivannut alkuvuoden aikana yli 40 prosenttia yrityksistä. Koronavirus iskee teollisuusyrityksiin pehmeämmin kuin palvelualoille, mutta heikentyvä suhdannetilanne painaa myös teollisuutta. Yksittäisistä teollisuuden aloista elintarviketeollisuuden tuotanto ja suhdannenäkymät ovat pysyneet vakaimpina.

Koko maassa rakennusyritykset arvioivat tilanteensa heikentyneen entisestään kesän aikana. Rakentamisen määrä olisi vähentynyt ilman koronavirustakin pitkän noususuhdanteen päätteeksi. Rakennusalan luvat viittaavat hiljentymisen jatkuvan, vaikka matala korkotaso tukee yhä sektorin tuotantoa. Hiljentyminen näkyy eritoten uudisasuntorakentamisessa, joka vähenee nykyiseltä korkealta tasoltaan loppuvuodesta. Helsingin seudulla rakennusalan hiipumisen voidaan olettaa olevan vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin. Tuotanto on osoittanut pääkaupunkiseudun kunnissa vain pientä hiipumista ja rakennuslupiakin on haettu lähes samaan tahtiin kuin edellisenä vuonna. Tiedusteluun vastanneiden yritysten tuotannon määrä vähentyi kesän aikana ja tuotanto-odotus lähikuukausille on yhä heikko. Suhdannenäkymien saldoluku on kuitenkin noussut hieman lukemaan -46, kun huhtikuussa vastaava saldoluku oli -54. Henkilöstön määrä on vähentynyt kesän aikana ja suhdannenäkymät ovat edelleen heikot.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)