Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannenäkymät pysyivät synkkinä

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne pysyi heikkona tammikuussa 2024. Tämänhetkistä tilannetta mittaava saldoluku oli -53, kun saldoluku oli lokakuussa -46. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat lokakuuta valoisammat, vaikka yhä ennakoidaan heikkenemistä, saldoluku -13 (lokakuussa -45). Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset ovat aavistuksen koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa täysin hyödynnettynä vain 57 %:lla yrityksistä ja henkilöstön määrä on laskusuunnassa. Suhdannenäkymiä heikentää etenkin kysynnän heikentyminen: 64 % yrityksistä kärsii heikosta kysynnästä ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 15 % vastanneista yrityksestä.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat edelleen heikot, vaikka odotukset ovat edellistä tiedustelua vähemmän pessimistiset, saldoluku -14. Suhdannetilanne on yhä hyvin heikko ja kysyntä on yritysten vastausten perusteella vaimeaa. Tuotanto-odotukset ovat matalalla, yritysten kannattavuus hiipuu ja tilauskehitys on vaimeaa. Teollisuusyritysten henkilökuntaodotus tulevalle kolmelle kuukaudelle on negatiivinen, mikä tarkoittaa, että vähennyksiä henkilöstöön on edelleen luvassa.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne on pysynyt synkkänä talven aikana – saldoluku -57. Alan yritysten tilauskanta jatkaa supistumistaan ja myymättömien huoneistojen määrä on suuri. Riittämätön kysyntä on este kasvulle ja viidesosalla alan yrityksistä on rahoitusvaikeuksia. Myyntihinnat ovat vajonneet pitkään, eikä kyselyiden perusteella käännettä parempaan ole lähitulevaisuudessa odotettavissa. Suhdanneodotukset rakennusalalla olivat tammikuussa heikot, vaikka tilanne onkin hieman kohentunut viime vuoden loppupuolelta, saldoluku -23.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä