Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 20.02.2020 - 15:24

Suhdannenäkymät heikot – kuitenkin paremmat kuin syksyllä

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) tammikuun Suhdannebarometrin mukaan Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna ja suhdannenäkymät uudelle vuosikymmenelle lähdettäessä ovat pysyneet heikkoina kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa tilauskannat ovat supistuneet entisestään ja rakentamisessa sekä palveluissa suhdannetilanne on heikentynyt. Palvelualoilla myyntiodotukset ovat vielä kuitenkin positiivisen odottavat.

Maailmantalouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna hieman viime vuotta nopeampaa vauhtia. Kasvulukuja on kuitenkin laskettu ennusteesta toiseen ja alaspäin suuntautuvat riskit ovat edelleen aiheellisia. Talouskasvu lepää nyt kuluttajien harteilla. Maailmantalouden suotuisa kehitys edellyttää, että kuluttajien luottamus säilyy jatkossakin ja merkit käänteestä parempaan saavat jatkoa tulevina kuukausina.

Teollisuus ja rakentaminen

EK:n tammikuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen heikentyneen vuoden 2019 lopussa. Tammikuun 2020 suhdannetilannetta pidettiin edelleen hieman normaalia parempana, sillä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli 7. Viime lokakuussa vastaava saldoluku oli 22.  Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli tammikuussa -1, kun se oli viime lokakuussa oli -26. Uudenmaan yritysten suhdannearviot olivat tammikuussa 2020 muuta maata myönteisempiä. Tuotannon määrä pysyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kausivaihtelut huomioon ottaen ennallaan. Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa kokonaan käytössä 85 prosentilla yrityksistä ja tilauskirjat olivat tavanomaisissa lukemissa. Henkilökunnan määrä kasvoi vuoden 2019 lopussa hieman, ja hitaan nousun odotetaan jatkuvan myös alkuvuodesta 2020. 

Koko maan teollisuusyritysten tilauskanta on painunut selvästi alle normaalitason ja suhdannenäkymät ovat yhä heikot vaikkakin ne ovat hieman paremmat kuin syksyllä. Tammikuussa sitä kuvaava saldoluku oli -15 (lokakuussa -29).  Suhdannenäkymät ovat siis kuitenkin aiempaa paremmat. Yleiset suhdanneodotukset ovat näin ollen kohentuneet vuodenvaihteen aikana, vaikkakin ne ovat yhä heikot. Näkymät ovat kohentuneet aavistuksen, sillä erityisesti vientitilauskanta on heikentynyt kesästä. Tilauskirjojen oheneminen heijastelee maailmantalouden hidastuvaa kehitystä ja kysynnän hiipumista etenkin teollisuudessa. Kysynnän hiipumisesta kielii myös valmiiden tuotteiden varastojen pysyminen selvästi yli normaalina pidetyn tason. Henkilöstön määrä teollisuudessa vähentyi loppuvuonna, ja työllisten määrän ennakoidaan kehittyvän heikosti myös lähikuukausina.

Koko maassa rakennusyritysten tuotanto on jatkanut hienoista kasvuaan loppuvuoden aikana ja odotukset lähikuukausille ovat varovaiset. Tammikuussa suhdannenäkymien saldoluku on noussut lukemaan -9, kun lokakuussa se oli -28 eli selvästi heikompi. Suhdanteen hiipuminen näkyy myös tuotanto- ja henkilöstöodotuksissa. Rakentamisessa työvoiman saatavuusongelmat ovat olleet kaikista päätoimialoista vaikeimmat. Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan ja odotukset loppuvuotta kohden ovat vaatimattomat. Uudisasuntorakentaminen vähentyy hyvin korkealta tasoltaan, mutta hidastuminen tapahtuu varsin tasaisesti matalien korkojen vuoksi. Pääkaupunkiseudulla asuntorakentamisen taso pysyy verraten hyvänä. 

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)