Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 19.09.2018 - 13:58

Suhdannenäkymät hieman aiempaa varovaisemmat

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) heinäkuussa laatiman Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla edelleen keskimääräistä parempi. Suhdannenäkymät ovat hieman alkuvuotta varovaisemmat eli näkymät ovat hieman tasaantuneet alkukesän aikana.  Tosin kasvun ennakoidaan yhä jatkuvan ja tuotanto- sekä myyntiodotukset ovat suotuisat. Tilauskanta on normaalia parempi etenkin teollisuudessa. Rakentamisen kehitys oli hieman muita päätoimialoja vaimeampaa ja rekrytointivaikeudet ovat yleinen ongelma.

Maailmantalouden kasvun ennustetaan jatkuvan noin neljän prosentin vauhtia. Euroalueella kasvun arvioidaan hiipuvan lievästi ja euro on heikentynyt kevään jälkeen yli 5 prosenttia suhteessa dollariin.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten yritykset arvioivat heinäkuussa suhdannetilanteen olevan selvästi normaalia paremman. Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat hieman kevään lukemia varovaisemmat ja tilanteen uskotaan pysyvän ennallaan syksyn lähestyessä. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli +1 (huhtikuussa +5). Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan myös kolmannella vuosineljänneksellä. Tilaustilanne on tavanomaista parempi ja valmiiden tuotteiden varastot ovat normaalia ohuemmat. Heinäkuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 95 prosentilla yrityksistä. Työvoimaa palkattiin yleisesti lisää toisella vuosineljänneksellä ja syksyn lähestyessä henkilökunnan määrä pysynee keskimäärin lähes ennallaan.

Koko maan teollisuusyritysten suhdanteet vahvistuivat kevään sekä alkukesän aikana ja suhdannenäkymät ovat yht varsin suotuisat. Tosin lähikuukausien suhdanneodotukset ovat aavistuksen kevään lukemia varovaisemmat, mutta suhdanteiden ennakoidaan yhä paranevan kesän lopussa ja syksyn alussa. Teollisuuden suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuisessa tiedustelussa +13 (huhtikuussa +18). Tilauksia arvioidaan kertyvän lisää lähikuukausien aikana ja huhti-kesäkuussa uudet tilaukset lisääntyivät likimain alkuvuoden tahtia. Valmiiden tuotteiden varastot olivat
keskimäärin normaalit. Teollisuusyritysten henkilöstön määrä lisääntyi toisella vuosineljänneksellä ja kasvun ennakoidaan jatkuvat myös lähikuukausina. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa kokonaan käytössä neljässä viidestä uhdannekyselyyn vastanneessa yrityksessä.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne arvioidaan keskimääräistä suotuisammaksi ja tilaustilanne on hyvä. Asuinhuoneistoja on myymättä vain vähän ja tuotantokapasiteetti on lähes täyskäytössä. Yleiset suhdanneodotukset ovat kuitenkin hienoisessa laskussa. Heinäkuisessa tiedustelussa suhdanneodotuksien saldoluku oli -10 (huhtikuussa (-2). Neljä viidesosaa yrityksistä odottaa kuitenkin suhdanteiden pysyvän muuttumattomina ja 5 prosenttia alasta ennakoi tilanteen paranevan. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän lähes ennallaan kesän lopulla sekä syksyn alussa. Rekrytointiongelmat ovat yleistyneet selvästi. 

Yritykset

  • Suhdannetilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)