Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 09.05.2019 - 15:25

Suhdanneodotukset heikot, mutta tämänhetkinen tilanne vahva

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toukokuussa laatiman Suhdannebarometrin mukaan lähikuukausien suhdanneodotukset ovat heikot kaikilla päätoimialoilla ja odotukset ovat aiempaa varoivaisemmat. Toisaalta tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin tiedustelussa keskimääräistä vahvemmaksi ja se on pysynyt hyvänä kaikilla päätoimialoilla. Tuotanto ja myynti sekä henkilöstömäärät lisääntyivät alkuvuodesta.

Maailmantalouden epävarma tilanne näkyy yritysten tuotannon kasvun esteissä, kun sekä teollisuudessa että palveluissa riittämättömästä kysynnästä on muodostunut keskeisin ongelma. Lisäksi erityisesti rakentamisessa mutta myös muilla päätoimialoilla rekrytointi tuottaa vaikeuksia.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat vaimeat. Suhdannenäkymien saldoluku oli Uudellamaalla huhtikuussa -7 (tammikuussa -14), ja on lähellä koko maan keskiarvoa. Tuotanto lisääntyi vuoden 2019 alussa ja tuotannon ennakoidaan kasvavan myös lähikuukausien aikana. Tuotantokapasiteetti oli huhtikuussa kokonaan hyödynnettynä 91 prosentilla vastaajista. Tilaustilanne oli hieman tavanomaista parempi ja valmistuotevarastot hivenen normaalia suuremmat. Henkilöstön määrä kasvoi jonkin verran ja työvoima pysynee ennallaan kesään mentäessä, kausivaihtelu huomioiden. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli Uudellamaalla huhtikuussa ongelmana 27 prosentilla vastaajista. Kannattavuus oli hieman vuoden takaista parempi ja se kohentunee edelleen tulevina kuukausina.

Koko maan teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat pysytelleet heikkoina, ja teollisuuden suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -8 (tammikuussa -11). Teollisuusyritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on kuitenkin yhä hyvä, vaikka onkin hieman heikentynyt talvesta. Teollisuusyritysten saamat uudet tilaukset pysyttelivät tavanomaisella tasolla tammi-maaliskuun aikana. Tuotantokapasiteetti oli huhtikuussa kokonaan käytössä 84 prosentilla vastaajista. Vientiodotukset ovat yhä positiiviset, vaikka vientitilauskanta pysyi alle normaalina pidetyn tason. Vaikka henkilöstön määrä lisääntyi, sen kasvu on hidastumassa. Tuotannon kasvun suurin este oli edelleen riittämätön kysyntä, mutta myös rekrytointiongelmat ovat hieman lisääntyneet talvesta.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne on jatkunut hyvänä ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan edelleen keskimääräistä vahvemmaksi. Tilauskanta kasvoi hieman ja on yhä yli normaalitason. Myymättömien asuntojen määrä pysyi lähellä keskimääräistä tasoa. Tuotannon määrä kasvoi alkuvuodesta hieman ja myös henkilöstömäärä kasvoi. Rakentamisen yleiset suhdannenäkymät ovat kuitenkin heikohkot ja suhdannetilanteen arvioidaan heikentyvän kesään mentäessä. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -8 (tammikuussa -19). Tuotantokapasiteetti on hyvin hyödynnettynä ja 87 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä. Merkittävin kasvun este on edelleen työvoiman rekrytointi, eikä tilanne ole helpottanut alkuvuodesta.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)