Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannenäkymät edelleen vaimeat

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne pysyi heikkona alkuvuodesta 2024. Tämänhetkistä tilannetta mittaava saldoluku oli -47, kun saldoluku oli tammikuussa -53. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat aiempaa valoisammat, vaikka yhä ennakoidaankin hienoa heikkenemistä: saldoluku -3 (tammikuussa -13). Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset ovat aavistuksen koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Tuotantokapasiteetti oli huhtikuussa täysin hyödynnettynä 67 prosentilla yrityksistä ja henkilöstön määrä on yhä laskusuunnassa. Suhdannenäkymiä heikentää etenkin kysynnän heikentyminen: 58 prosenttia yrityksistä kärsii heikosta kysynnästä ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 11 prosentilla vastanneista yrityksestä.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat edelleen vaimeat, vaikka odotukset ovat kohonneet edellisestä tiedustelusta: saldoluku -1. Suhdannetilanne on yhä hyvin heikko (saldoluku -46) ja kysyntä on yritysten vastausten perusteella riittämätöntä. Yritysten kannattavuus on edelleen heikkoa ja tilauskehitys on vaimeaa, mutta tuotanto-odotukset ovat positiiviset ensimmäisen kerran lähes kahteen vuoteen. Teollisuusyritysten henkilökuntaodotus tulevalle kolmelle kuukaudelle on hienoisesti negatiivinen (saldoluku -3), mikä tarkoittaa, että vähennyksiä henkilöstöön saattaa olla luvassa.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilannearviot ovat ennätyksellisen heikot: saldoluku -67. Alan yritysten tuotanto vähenee ja henkilöstö supistuu. Riittämätön kysyntä on este kasvulle ja viidesosalla alan yrityksistä on rahoitusvaikeuksia. Myyntihinnat ovat vajonneet pitkään, eikä kyselyiden perusteella käännettä parempaan ole lähitulevaisuudessa odotettavissa. Suhdanneodotukset rakennusalalla olivat huhtikuussa heikot, vaikka tilanne onkin hieman kohentunut: saldoluku -15.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä