Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 31.01.2018 - 12:18

Suhdannetilanne normaalia parempi

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tammikuussa laatiman Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on keskimääräistä parempi kaikilla päätoimialoilla. Lisäksi suhdannenousun odotetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan. Tuotannon ja myynnin kasvun oletetaan jatkuvan melko ripeänä ja erityisesti teollisuudessa sekä palveluissa lisättäneen myös henkilöstöä.

Tuotannon ja myynnin kasvu oli jatkunut alkusyksyllä kohtalaisesti. Teollisuudessa tilauskanta on normaalia parempi ja rakentamisessa lähellä tavanomaista. Henkilöstön kehitys koheni viime vuoden lopulla ja työvoimaa lisättiin teollisuudessa sekä palveluissa. Rakentamisessa on rekrytointivaikeuksia ja työvoiman saatavuus on suurin kasvun este.

Maailmantalouden kasvun ennustetaan kiihtyvän kuluvana vuonna lähelle neljää prosenttia. Aasian kasvun arvioidaan olevan yhä ripeää ja Euroopan tilanne on kokonaisuutena varsin vahva viime vuosiin verrattuna. Euron kurssi on vahvistunut korkeimmilleen sitten vuoden 2014.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten yritykset arvioivat tammikuussa suhdannetilanteen olevan normaalia paremman. Vieläkin paremmaksi suhdanteiden ei juurikaan uskota muuttuvan talven aikana. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli tammikuussa +2 (lokakuussa +15). Uudenmaalla yritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan odotuksia varovaisemmat.

Tuotannon kasvu jatkui viime vuoden lopussa ja tuotantomäärien odotetaan lisääntyvän myös kuluvan vuoden alussa. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 85 prosentilla EK:n tiedusteluun vastanneista yrityksistä. Henkilökuntaa palkattiin lisää viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja työvoima kasvanee myös kuluvan vuoden alussa. Kannattavuus on noususuunnassa ja investoinnit ovat vuoden takaista runsaammat. Niidenkin odotetaan jatkavan kasvuaan.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannekehitys on jatkunut keskimääräistä vahvempana. Myös näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen hyvät ja suhdanteet vahvistuvat alkuvuonna. Niitä kuvaava saldoluku sai EK:n suhdannebarometrin tiedustelussa tammikuussa arvon +17 (lokakuussa +18). Vastaajista kolme neljäsosaa arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Uusien tilausten ja tuotannon määrän ennakoidaan kasvavan yleisesti tämän vuoden alkupuoliskolla. Arvioissa tuotannon kasvun oletetaan olevan nopeaa ja varsin laaja-alaista. Varastot ovat vähän alle tavanomaisen tason. Henkilöstömäärän kasvu nopeutui lisää viime vuoden loppusyksyllä ja lähikuukausina se jatkanee kasvuaan.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne oli vuodenvaihteessa keskimääräistä parempi. Myös yleiset suhdannenäkymät ovat vakaat ja myönteinen suhdannevaihe jatkuu. Niitä kuvaava saldoluku oli +4 tammikuussa (lokakuussa -2). EK:n suhdannetiedustelussa rakennusyrityksistä 18 prosenttia ennusti suhdannenousua ja 68 prosenttia ennakoi tilanteen säilyvän ennallaan. Uusien tilausten määrän arvioidaan kasvavan jonkin verran seuraavan kolmen kuukauden aikana. Henkilömäärä pysynee likimain ennallaan. Ammattityövoimapulaa oli 41 prosentilla vastaajista, kun vuosi sitten sitä oli vain 19 prosentilla tiedusteluun vastanneista rakennusalan yrityksistä. 

Yritykset

  • Suhdannetilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)