Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 20.02.2019 - 11:44

Suhdanneodotuksissa vaimenemista

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tammikuussa laatiman Suhdannebarometrin mukaan lähikuukausien suhdanneodotukset ovat vaimentuneet kaikilla päätoimialoilla ja odotukset ovat aiempaa varoivaisemmat. Toisaalta tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin tiedustelussa keskimääräistä vahvemmaksi ja se on pysynyt hyvänä kaikilla päätoimialoilla. Tuotanto ja myynti lisääntyivät loppuvuodesta ja henkilöstön määrä pysyi kasvussa kaikilla päätoimialoilla.

Maailmantalouden näkymät ovat aiempaa varovaisemmat ja kasvuennusteita korjataan alaspäin. Finanssimarkkinoilla suhdanteen kypsymisen lisäksi poliittinen epävarmuus on  saanut aikaan heiluntaa.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat hienoisesti miinuksella ja suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan alkuvuoden aikana. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -14 (lokakuussa -18). Uudenmaan vastaajayritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Tuotanto lisääntyi hieman vuoden 2018 lopussa ja tuotannon ennakoidaan kasvavan myös lähikuukausien aikana. Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa kokonaan hyödynnettynä 99 prosentilla vastaajista. Tilaustilanne oli hieman tavanomaista parempi ja valmistuotevarastot hivenen normaalia pienemmät. Henkilöstön määrä kasvoi jonkin verran ja työvoimaa palkattaneen hivenen lisää kuluvan vuoden alussakin. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli Uudellamaalla tammikuussa ongelmana 26 prosentilla vastaajista. Kannattavuus oli hieman vuoden takaista parempi ja se kohentunee edelleen kuluvan vuoden alussa.

Koko maan teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat vaimentuneet hieman syksystä ja teollisuuden suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -11 (lokakuussa -4). Teollisuusyritysten suhdannetilanne on kuitenkin yhä hyvä ja suhdanteet ovat jatkuneet varsin suotuisina vaikkakin tilanne on heikentynyt syksystä. Teollisuusyritysten saamat uudet tilaukset palautuivat tavanomaiselle tasolle loka-joulukuun aikana. Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa kokonaan käytössä 86 prosentilla vastaajista. Vientiodotukset ovat yhä positiiviset, vaikka vientitilausten kasvu taittui ja painui jo alle normaalina pidetyn tason. Henkilöstön määrä jatkoi kasvuaan loka-joulukuussa, mutta kasvun ei ennakoida enää jatkuvan tulevina kuukausina.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanneon jatkunut hyvänä ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan edelleen keskimääräistä vahvemmaksi. Tilauskanta on noussut takaisin yli normaalitason, mutta myymättömien asuntojen määrä on kasvussa. Tuotannon määrä kasvoi loppuvuodesta loivasti ja myös henkilöstöä lisättiin hieman. Rakentamisen yleiset suhdannenäkymät ovat kuitenkin heikohkot ja suhdannetilanteen arvioidaan heikentyvän kevääseen mennessä. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -19 (lokakuussa -33). Tuotantokapasiteetti on lähes täysin hyödynnettynä ja 93 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä. Merkittävin kasvun este on yhä työvoiman rekrytointi.

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)