Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 28.05.2020 - 14:35

Suhdannenäkymät ovat erittäin heikot

Suomen taloustilanne on alkanut heikentyä nopeasti. Vielä tammikuussa talouden uskottiin kasvavan, mutta nyt Suomea koskevat arviot antavat odottaa viiden tai pahimmillaan yli kymmenen prosentin laskua kokonaistuotannossa. Koronaviruksen vaikutukset näkyvät myös EK:n Suhdannebarometrin tuloksissa. Sekä suhdannetilanne että suhdannenäkymät ovat heikot kaikilla päätoimialoilla. Koronavirus on iskenyt erityisesti palveluihin, mutta myös teollisuuden ja rakentamisen tilanne on vaikeutumassa.

Teollisuus ja rakentaminen

EK:n huhtikuussa 2020 tekemän suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla toimivat yritykset arvioivat suhdannetilanteen heikentyneen voimakkaasti. Niiden suhdannetilannearvi­ot painuivat koronaepidemian myö­tä negatiivisiksi alkukevään 2020 ai­kana. Yritysten tämänhetkistä tilannetta ku­vaava luku sai nyt huhtikuussa arvon -10, kun vastaava saldoluku oli vielä tammi­kuussa 7. Lisäksi tulevaisuutta luotaavat suhdannenäkymät suorastaan ro­mahtivat. Suhdannenäkymiä kuvaava sal­doluku oli huhtikuussa -61, kun sal­doluku oli tammikuisessa tiedustelus­sa -1. Uudellamaalla suhdan­nenäkymät ovat jopa vähän koko maan keskiarvoa heikommat. Alan yritysten nykytilanne nähdään siis melko heikkona ja yritysten tulevaisuutta koskevat odotukset ovat hyvin pessimistiset.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuisessa tiedustelussa -49, kun vastaava saldoluku oli tammikuussa -15. Teollisuusyritysten tuotanto on vähentynyt alkuvuoden aikana ja tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat kehnot. Tilauskanta on alle normaalitasolla, vaikka teollisuusyritysten saamat uudet tilaukset kohosivat hieman lähemmäs tavanomaista tasoa kevättalven aikana. Erityisesti vientitilauskanta on pysynyt heikkona. Tilauskirjojen kehitys enteilee kysynnän asteittaista hiipumista, eikä teollisuuden odoteta kokevan yhtäkkistä koronashokkia, jollainen nähtiin palvelualoilla.

Koko maassa rakennusyritykset arvioivat suhdannetilanteensa heikentyneen kevään aikana. Ilman koronavirustakin rakentamisen määrä olisi hidastumassa pitkän noususuhdanteen päätteeksi. Suhdanteiden nykytilaa kuvaava saldoluku oli huhtikuussa -10, kun se vielä tammikuussa oli +3. Rakennusalan tilauskanta on painunut alle keskimääräisen tason. Uudisasuntorakentaminen vähenee hyvin korkealta tasoltaan. Myös uusien rakennuslupien alentunut määrä viittaa hiljentymisen jatkumiseen, vaikka matalana pysyvä korkotaso tukee yhä toimialan tuotantoa. 

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)