Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannelasku loiventui

Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannenäkymät vajosivat vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä rajusti. Koko maassa teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymien vajoaminen loiventui alkuvuodesta 2023, mutta ennusteet tulevasta ovat pysyneet heikkoina. Uudellamaalla suhdannenäkymien kehitys näyttäytyy muun maan tavoin synkältä hienoisesta toipumisesta huolimatta, saldoluku -31.

Suhdannenäkymät pysyivät kesällä heikkoina

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta­misen yritysten suhdannetilanne heikkeni selvästi loppuvuoden aikana. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli tammikuussa --34, kun se lokakuussa oli -14. Suhdannenäkymät teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla ovat harmaat. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on -31. Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa kokonaan käytössä 55 prosentilla vastanneista yrityksistä, mikä on merkittävästi vähemmän edellisestä vuosineljänneksestä (70 %). Työvoiman odotetaan hieman vähenevän alkuvuodesta.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat selvästi tavallista heikommat, vaikka arviot suhdannenäkymistä ovat hieman kohentuneet viime syksystä. Teollisuusyritysten suhdannetta kuvaava saldoluku päätyi tammikuussa negatiiviseksi (-13). Suhdannenäkymissä on tapahtunut lievää loiventumista syksyyn 2022 verrattuna. Näkymiä kuvaava saldoluku oli tammikuussa -26, kun se lokakuussa oli -37. Teollisuusyritysten tuotannon kasvun esteeksi nousee yhä voimakkaammin arviot tulevaisuuden riittämättömästä kysynnästä. Teollisuuden tuotantokustannusodotus on kuitenkin lähtenyt laskuun viime vuoden huippulukemista, mikä osaltaan loiventaa laskusuunnassa jo pidempään ollutta kannattavuusodotusta.

Koko maassa rakennusyritysten suhdannetilanne heikentyi entisestään ollen selkeästi tavanomaista heikompi (-50). Alkuvuodesta 2022 suhdannenäkymät olivat vielä positiivisia, mutta ne laskivat pitkin vuotta jääden lokakuussa erityisen heikoiksi (saldoluku -61). Rakentamisen suhdannenäkymät ovat säilyneet poikkeuksellisen heikkona. Tammikuun saldoluku koheni edellisestä vuosineljänneksestä hieman, mutta saldoluku on silti hyvin alhainen: -48. Yritysten vastausten perusteella rakennustuotannon ennakoidaan supistuvan yhä riittämättömän kysynnän vuoksi. Kannattavuusodotus on viimemittausten perusteella kääntynyt hienoiseen nousuun viime vuoden pohjalukemista. Henkilökunnan määrän laskun odotetaan jatkuvan rakennusalalla.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä