Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 20.08.2019 - 14:55

Suhdanneodotukset vaimeita

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannetta hieman keskimääräistä paremmaksi ja tilanne oli kesällä kohtuullisen vakaa kaikilla päätoimialoilla. Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat vaimeita kaikilla päätoimialoilla. Suhdannearviot ovat hiipuneet nyt jo reilun vuoden ajan. Päätoimialoista heikoimmat odotukset ovat rakentamisessa, mutta myös teollisuus ja palvelut ovat painuneet selvästi kuluvan vuoden aikana.

Maailmantaloudessa alaspäin suuntautuvat riskit ovat kasvussa ja näkymät kuluvalle sekä ensi vuodelle ovat yhä varovaiset. Epävarmuutta ylläpitävät kauppapolitiikan jännitteet ja samaan aikaan heikentyvä reaalitalous. Euroopassa huolta herättää ennen kaikkea Saksan talouden heikentyminen.

Teollisuus ja rakentaminen

EK:n heinäkuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannekuva oli edelleen selvästi tavanomaista valoisampi.  Suhdanteiden ennakoidaan kuitenkin hiipuvan hienokseltaan kesän lopulla ja syksyn alussa.  Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa  -9 ( huhtikuussa -7). Heinäkuussa 18 prosenttia vastaajista ennakoi heikkenemistä ja 9 prosenttia odotti paranemista.  Uudenmaan yritysten suhdannearviot ovat koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Tuotanto lisääntyi hieman toisella vuosineljänneksellä ja tuotantomäärät jatkanevat kasvuaan myös syksyn lähestyessä. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa kokonaan käytössä 92 prosentilla Uudenmaan vastaajista ja tilaustilanne oli heinäkuussa normaalia parempi.  Henkilökuntaa lisättiin kausivaihtelu huomioon ottaen aavistuksen verran kesän alussa ja työvoima lisääntynee myös lähikuukausina.  Rekrytointivaikeuksia oli heinäkuussa 36 prosentilla vastaajista.  Kannattavuus oli tämän vuoden toisella neljänneksellä hieman vuoden takaista parempi.

Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat yhä positiiviset, mutta hiipuminen on jatkunut keväästä ja suhdannekuvan ennakoidaan edelleen heikentyvän seuraavan puolen vuoden aikana. Teollisuusyritysten saamat uudet tilaukset painuivat alle tavanomaisen tason huhti-kesäkuun aikana ja myös vientitilauskanta heikkeni keväästä. Teollisuuden suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuisessa tiedustelussa -12 (toukokuussa -8). Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa kokonaan käytössä 82 prosentilla vastaajista. Henkilöstön määrä on jatkanut kasvuaan ja odotukset syksylle ovat myönteiset. Valmiiden tuotteiden varastot olivat yhä jonkin verran normaalitasoa suuremmat ja kasvoivat hieman toukokuun kyselystä.

Koko maassa rakennusyritykset arvioivat heinäkuussa suhdannetilanteensa pysyneen varsin hyvänä ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan edelleen keskimääräistä vahvemmaksi. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan heikentyvän syksyyn mentäessä. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -21 (toukokuussa -8). Heinäkuussa peräti 95 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokoaan käytössä. Tuotanto-odotus on kuitenkin heikentynyt keväästä. Henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, kun kausivaihtelu otetaan huomioon.  

Yritykset

  • Suhdanneodotukset ja -tilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)