Omistusasuntojen ostoaikomukset

Asunnon ostamista harkitsevien määrä on syksyn 2023 tasolla

Asunnon hankkimista harkitsevien pääkaupunkiseudun asukkaiden osuus näyttää asettuneen toistaiseksi samalle tasolle kuin syksyllä 2023. Asunnon ostaminen oli tammikuun 2024 tietojen mukaan mielessä joka seitsemännellä (14,5 %) pääkaupunkiseudun kuluttajalla. Koko maassa vastaava luku oli 11,0 %, mikä on sekin lähes sama kuin viime syksynä. Kiinnostus asunnon ostamiseen on kuitenkin kasvanut selvästi kesän 2023 jälkeen.

Kiinnostus asunnon ostamiseen on kasvanut todennäköisesti monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Kiinnostusta ovat voineet lisätä esimerkiksi asuntojen hintojen lasku, korkotasoon liittyvät laskuodotukset ja asumistarpeiden muuttumiseen liittyvät motivaatiotekijät. Asumistarpeet voivat muuttua esimerkiksi työ- tai perhetilanteen muutosten vuoksi ja jossakin vaiheessa uuteen tilanteeseen on järkevä reagoida.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä