Väkiluvun muutos

Helsingin seudun väestö kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2023

Helsingin seudun väestömäärä kasvoi vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla 5 500 hengellä, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta selkeästi vähemmän kuin vuoden 2023 kahdella edellisellä kvartaalilla. Alueista eniten kasvua oli Espoossa 1 800 henkeä ja Helsingissä 1 500 henkeä. Vantaalla kasvu jäi hieman alle 1 300 henkeen ja KUUMA-kunnissa 700 henkeen. Vantaalla oli selkeää kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta muilla alueilla kasvu oli lähes edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2023 loka-joulukuun aikana tullut kasvu perustui seudulla lähes kokonaan muuttoliikkeeseen, sillä seudulle syntyi 3 560 lasta ja kuolleita oli 3 450, joten luonnollinen väestönkasvu oli reilut 100 henkeä. Määrä oli neljännesvuositasolla tarkasteltuna pienin vuodesta 2015 alkaneella tarkastelujaksolla. Helsingissä ja KUUMA-kunnissa kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän, joten luonnollinen väestönkasvu laski niissä negatiiviseksi.

Helsingin seudun saama muuttovoitto oli loka-joulukuun aikana 5 400 henkeä, mikä oli noin 500 henkeä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Muuttovoitto kasvoi edellisvuodesta Vantaalla ja KUUMA-kunnissa, mutta pieneni muilla alueilla.

Helsingin seudulla asui Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 1 583 000 henkeä vuoden 2023 lopulla. Helsingin seudun asukasmäärä kasvoi noin 26 000 hengellä vuonna 2023, mikä koko Suomen kasvusta hieman yli 70 prosenttia. Eniten väestön määrä Helsingin seudulla kasvoi Helsingissä, reilut 10 900 henkeä. Espoon kasvu 8 200 henkeä ja Vantaan 4 200 henkeä. KUUMA-kuntien kasvu oli yhteensä 3 000 henkeä, ja niistä eniten kasvua oli Tuusulassa ja Järvenpäässä, hieman yli 800 henkeä molemmissa. Seudun kunnista Vihdissä, Pornaisissa ja Kauniaisissa asukasmäärä pieneni hieman, mutta ei merkittävästi. Vuoteen 2022 verrattuna seudun kasvu oli noin 6 500 henkeä enemmän. Alueista suurin muutos tapahtui Helsingissä ja KUUMA-kunnissa, joissa väestönkasvu lähes kaksinkertaistui.

Vuoden 2023 väestönkasvu Helsingin seudulla perustui ennen kaikkea muuttoliikkeeseen, jonka osuus kasvusta oli 90 prosenttia. Ulkomaan muuttoliikkeessä seutu muuttovoittoa 19 300 henkeä, kun taas kotimaan muuttoliikkeen muuttovoitto oli 4 100 henkeä. Helsingin seudun osuus koko Suomen ulkomaan muuttoliikkeen muuttovoitosta oli 36 prosenttia ja pääkaupunkiseudun kaupunkien osuus 32 prosenttia. Vuonna 2023 seudulle syntyi 14 600 lasta, mikä oli kolmannes kaikista Suomessa syntyneistä. Syntyneiden lasten määrä oli 100 lasta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kuolleiden määrä oli 12 100, kun se edellisenä vuotena oli 500 enemmän. Seudulla kuolleiden osuus oli viidesosa kaikista Suomessa kuolleista. Helsingin seudun luonnollinen väestönkasvu oli 2 500 henkeä, mikä oli vajaat 400 henkeä enemmän kuin vuonna 2022. Seudun ulkopuolisessa Suomessa kuolleiden määrä ylitti vuonna 2023 syntyneiden määrän 20 000 hengellä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä