Väkiluvun muutos

Seudun väestönkasvu yli 5 000 henkeä

Helsingin seudun väestömäärä kasvoi vuoden 2023 tammi-maaliskuussa 5 400 hengellä. Määrä oli suurin vuoden ensimmäisen kvartaalin tasolla tarkasteltuna vuodesta 2015 alkavalla tarkastelujaksolla. Muun Suomen väestömäärä pieneni 800 hengellä. Maaliskuun lopussa Helsingin seudulla asui ennakkotiedon mukaan 1 560 700 henkeä.

Seudun väestömäärän kasvu näkyi kaikilla alueilla. Espoon kasvu oli edelleen korkealla tasolla, lähes 2 000 henkeä, kuten edellisen vuoden viimeiselläkin kvartaalilla. Helsingin kasvu laski edellisestä kvartaalista lähes 300 hengellä ollen 1 700 henkeä. Vantaan kasvu yli 900 henkeä, kun taas KUUMA-kuntien kasvu jäi 850 henkeen. KUUMA-kunnista selkeästi eniten kasvoi Järvenpää, yli 300 hengellä. Helsingin seudun kunnista ainoastaan Kauniaisten, Mäntsälän ja Nurmijärven väestömäärä pieneni muutamilla kymmenillä henkilöillä.

Helsingin seudun kasvu muodostui lähes kokonaan muuttoliikkeestä, kun taas luonnollinen väestönkasvu, eli syntyneiden ja kuolleiden määrän erotus, jäi pieneksi. Seudun saama nettomuuttovoitto oli hieman yli 4 900 henkeä, kun taas luonnollinen väestönkasvu jäi alle 500 henkeen. Seudun ulkopuolinen Suomi sai muuttovoittoa lähes 4 200 henkeä, mutta kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän lähes 5 000 hengellä.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla lähes kaikki seudun kunnat saivat muuttovoittoa. Ainoastaan Kauniainen, Nurmijärvi ja Mäntsälä menettivät asukkaitaan muuttoliikkeen kautta. Sen sijaan luonnollinen väestökasvu lisäsi asukkaita kaikissa pääkaupungin seudun kaupungeissa sekä neljässä KUUMA-kunnassa.

Helsingin seudulle syntyi lähes 3 500 lasta tammi-maaliskuun aikana. Määrä oli noin 100 syntynyttä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuolleiden määrä, 3 000 kuollutta, oli 150 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuten seudun kokonaismäärissäkään, ei yksittäisilläkään alueilla ollut suuria muutoksia edelliseen vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä