Väkiluvun muutos

Helsingin seudun väestö kasvoi 0,3 prosenttia vuoden 2024 tammi-maaliskuussa

Helsingin seudun väestömäärä kasvoi vuoden 2024 tammi-maaliskuussa 4 800 hengellä, mikä oli noin 600 henkeä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Vantaalla (kasvu 1 100 henkeä) ja KUUMA-kunnissa (1 100 henkeä) kasvu oli hieman edellisvuotta suurempaa, kun taas Helsingissä (1 600 henkeä) ja Espoossa (1 300 henkeä) kasvu jäi edellisvuotta pienemmäksi. Henkilömääräisesti suurin muutos edellisvuoteen verrattuna tapahtui Espoossa, missä väestönkasvu putosi vuoden 2022 tasolla vuoden 2023 huomattavan suuren kasvun jälkeen. Maaliskuun lopulla Helsingin seudulla asui 1,59 miljoonaa asukasta.

Seudun väestönkasvusta muuttoliikkeen osuus oli hieman yli 4 200 henkeä, eli hieman yli 70 prosenttia. Seudun saamasta muuttovoitosta 80 prosenttia tuli ulkomaan muuttoliikkeestä. Luonnollisen väestönkasvun määrä oli vajaat 600 henkeä, mikä oli noin 100 henkeä edellisvuoden ensimmäistä kvartaalia enemmän. Seudulle syntyi 3 600 lasta, eli noin 100 lasta edellisvuotta enemmän, kun taas kuolleiden määrä 3 050 oli lähes sama kuin edellisvuotena. Syntyneiden määrä kasvoi Vantaata lukuun ottamatta hieman kaikilla muilla alueilla.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä