Muita Helsingin seudun tietolähteitä

Alueelliset tietoaineistot

Helsingin seudun aluesarjat
Tilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista osa-alueittain ja Helsingin seudun / Uudenmaan alueelta kunnittain.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Seudullista tietoa kaupunkiympäristön edistämiseksi. Osa-alueina mm. ilmanlaatu ja ilmasto, jätteet ja kierrätys sekä rakennettu ympäristö. HSY ylläpitää avoimen datan palvelua, joka sisältää myös paikkatieto- ja rekisteriaineistoja.

HRI - Helsinki Region Infoshare
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu, jonka kautta avatut datat ovat maksutta kaikkien hyödynnettävissä.

Kuusikko-vertailu
Yhteistyömuoto, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen kaupunkivertailua. 

Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Tietoa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä. Kartalta selviävät toimipisteiden yhteystiedot, niiden tarjoamat palvelut, sijainti ja liikenneyhteydet.

Pääkaupunkiseudun ympäristötieto
Helsingin, Espoon ja Vantaan ympäristötiedot yhdestä paikasta.

Uusimaa-tietopankki
Tilastotietoa, analyysejä ja selvityksiä Uudenmaan kunnista.

Kansalliset tietoaineistot

Kelasto
Kelan tilastotietokanta, johon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta.

Kuntaliitto
Analyysejä ja tietoaineistoja, työkaluja ja toimintamalleja sekä julkaisuja kunnista ja kunnille.

Sotkanet
THL:n tietopalvelu, joka tarjoaa kaikista Suomen kunnista keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja.

Tilastokeskuksen maksuttomat tietokannat
Tilastokeskuksella on useita tietokantoja, jotka sisältävät monipuolista tietoa Suomen eri kunnista.