Ulkomainen muuttoliike

Ulkomainen muuttovoitto edelleen suurta

Helsingin seudulle muutti alkuvuoden tapaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä runsaasti väestöä ulkomailta, kun taas ulkomaille muuttaneiden määrä pysyi maltillisena. Seutu sai loka-joulukuussa ulkomailta muuttovoittoa 4 300 henkeä, mikä oli reilu 200 henkeä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Heinä-syyskuussa muuttovoitto oli 1 300 henkeä enemmän, mutta tätä selittää vuosittainen vaihtelu, sillä vuoden kolmannella neljänneksellä korostuu muun muassa opiskelijamuutto. Ilmiö näkyy voimakkaasti Helsingin ja Espoon muuttovirroissa.

Seudun alueista Helsinki sai ulkomaista muuttovoittoass, vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä eniten, 1 700 henkeä. Vantaan saama muuttovoitto oli 1 100 henkeä ja Espoon vajaat 900 henkeä. KUUMA-kuntiin ulkomailta muutti vajaat 600 henkeä enemmän kuin niistä ulkomaille. Helsingissä ja Espoossa muuttovoiton määrä oli lähellä edellisvuoden loka-joulukuun tasoa, kun taas Vantaalla ja KUUMA-kunnissa oli selkeää kasvua, mikä oli seurausta ulkomailta ko. alueille muuttaneiden määrien kasvusta.

Helsingin seutu sai vuoden 2023 aikana muuttovoittoa ulkomailta 21 000 henkeä, mikä oli hieman yli kolmasosa koko Suomen määrästä. Seudun alueista eniten ulkomaista muuttovoittoa sai Helsinki, 8 500 henkeä. Espoon ulkomaan muuttovoitto oli 5 100 henkeä ja Vantaan 4 800 henkeä. KUUMA-kunnat saivat muuttovoittoa ulkomailta yhteensä 2 600 henkeä. Henkilömääräisesti eniten muuttovoitto ulkomailta kasvoi edellisvuodesta Helsingissä, noin 1 800 hengellä. KUUMA-kunnissa kasvua oli 1 400 ja Vantaalla reilu 1 200 henkeä. Espoossa kasvu jäi selvästi muita alueita pienemmäksi, noin 500 henkeen. Vuonna 2023 Helsingin seudun saaman muuttovoiton osuus koko Suomen muuttovoitosta pieneni 10 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä