Ulkomainen muuttoliike

Ulkomainen muuttovoitto kasvoi

Helsingin seutu sai vuoden toisella neljänneksellä muuttovoittoa ulkomailta 4 800 henkeä, mikä oli suurin määrä vuodesta 2015 lähtien vuosineljänneksittäin tarkasteluna. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 2 300 henkeä, ja vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattunakin 800 henkeä. Seudun ulkopuolisen Suomen saama ulkomaan muuttovoitto oli myös ennätyksellisen suuri, 7 200 henkeä. Myös muun Suomen saama muuttovoitto on jatkanut kasvuaan viimeisen vuoden ajan. Sekä Helsingin seudulla että muualla Suomessa ulkomailta tulleen muuttovoiton taustalla on ollut selkeästi kasvanut tulomuuton määrä, kun taas lähtömuuttajien määrissä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Ulkomaan muuttovoiton osuus Helsingin seudun kokonaismuuttovoitosta oli noin kaksi kolmannesta.

Ulkomaan muuttoliikkeestä saadun muuttovoiton kasvu näkyy seudun kaikilla alueilla. Helsinki sai ulkomaan muuttovoittoa 1 900 henkeä, kun edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona määrä oli 1 000 henkeä. Espoon saama muuttovoitto oli vajaat 1 100 henkeä, ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 300 henkeä. Myös Vantaan saama muuttovoitto oli vajaat 1 100 henkeä, ja kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna hieman Espoota suurempi. KUUMA-kuntiin muutti ulkomailta 750 henkeä enemmän kuin niistä muutti ulkomaille. Myös KUUMA-kuntien saama muuttovoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna huomattavan paljon, yli 500 henkeä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä