Ulkomainen muuttoliike

Ulkomaan muuttoliikkeestä ennätyksellisen suuri muuttovoitto

Helsingin seutu sai loka-joulukuussa muuttovoittoa ulkomailta 4 070 henkeä, mikä oli yli kaksinkertainen määrä edellisen vuoden loka-joulukuuhun verrattuna. Helsinki sai seudun ulkomaan muuttovoitosta yli 40 prosenttia ja Espoo reilun neljäsosan. Kehysalueiden osuus jäi 7 prosenttiin. Huomattavaa on, että myös seudun ulkopuolinen Suomi sai ulkomailta muuttovoittoa jopa enemmän kuin Helsingin seutu, hieman yli 5 000 henkeä. Muutos vuoteen 2021 verrattuna perustui ulkomailta sekä Helsingin seudulle että muuhun Suomeen muuttaneiden määrien kasvuun, kun taas ulkomaille muuttaneiden määrissä ei ollut suurta muutosta.

Vuoden 2022 aikana Helsingin seutu sai ulkomailta muuttovoittoa 16 150 henkeä, kun seudun ulkopuolinen Suomi sai muuttovoittoa 18 630 henkeä. Seudun alueista Helsinki sai muuttovoittoa 6 740 henkeä, Espoo 4 570 henkeä ja Vantaa 3 560 henkeä. KUUMA-kuntien osuus oli 1 240 henkeä. Ulkomaan muuttovoiton määrä oli ennakkotiedon mukaan 2000-luvun suurin sekä Helsingin seudulla että muussa Suomessa.

Sekä pääkaupunkiseudun kaupungeissa että KUUMA-kunnissa oli selkeää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikilla seudun alueilla ulkomaan muuttovoiton kasvu oli yli 50 prosenttia, kun koko Suomessa kasvu jäi hieman alle 50 prosenttiin. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna perustui tulomuuttojen määrän lisääntymiseen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä