Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Tuotanto väheni Helsingin seudulla vuoden kolmannella neljänneksellä 5,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (koko maassa 2,8 %). Tuotanto väheni hieman hitaammin kuin edellisellä neljänneksellä. Kvartaalikohtainen kehitys on ollut koronakriisin aikana Helsingin seudulla muuta maata heikompi, vaikka yleensä Helsingin seutu menestyykin taloudellisesti koko maan keskiarvoa paremmin. Toisen kvartaalin lasku Helsingin seudulla tarkentui 7,6 prosenttiin.

Valokiilassa

Onko kaupunkien ja kuntien välinen tulojen tasaus ajan tasalla?

Sanna Lehtonen

Kuntien välisiä eroja tasataan valtionosuusjärjestelmällä. Kustannusten ja tulojen tasaukset sisältävä järjestelmä ei kerää kehuja Uudellamaalla, jonka kaupungit ja kunnat vastaavat lähes kokonaisuudessaan kuntien välisen tasauksen rahoituksesta.

Kuntien välisen tasauksen tarve on sinällään yleisesti hyväksytty. Tasausta tarvitaan, koska kaikille kansalaisille on taattu riittävät peruspalvelut, vaikka kaupungit ja kunnat eroavat ikä- ja kustannusrakenteeltaan ja tuloiltaan. Valtionosuus ja siihen sisältyvät tasausmekanismit takaavat sen, että myös heikon verotulon kunnilla, joissa palvelujen järjestämisen kustannukset ovat korkeat suuremmasta palvelutarpeesta tai esimerkiksi pitkistä etäisyyksistä johtuen, on mahdollisuus järjestää lailla niille säädetyt peruspalvelut kuntalaisilleen kohtuullisella veroasteella.