Ulkomaan kansalaisten muutot

Ulkomaan kansalaisista muuttovoittoa

Helsingin seutu sai ulkomaan kansalaisista muuttovoittoa huhti-kesäkuun aikana 5 700 henkeä, mikä oli lähes 80 prosenttia seudun koko muuttovoitosta. Ulkomaan kansalaisista tullut muuttovoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2 600 hengellä ja vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 800 henkeä. Kasvun taustalla oli seudulle muuttaneiden ulkomaan kansalaisten määrä, kun taas seudulta pois muuttaneiden määrä on pysynyt pidemmän aikaa kohtuullisen tasaisena. Ulkomaan kansalaisista saadusta muuttovoitosta hieman yli 83 prosenttia tuli ulkomailta.

Seudun saamasta ulkomaan kansalaisten muuttovoitosta Helsingin osuus oli vajaat 40 prosenttia, Espoon 25 ja Vantaan 20 prosenttia. KUUMA-kuntien osuus oli 15 prosenttia. KUUMA-kunnista eniten muuttovoittoa saivat Järvenpää, Kerava ja Kirkkonummi. Vantaan saamasta ulkomaan kansalaisten muuttovoitosta 92 prosenttia tuli ulkomailta, kun Helsingissä osuus oli 82 ja Espoossa 73 prosenttia. Seudun sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaa menetti 130 ulkomaan kansalaista, kun taas KUUMA-kunnat saivat muuttovoittoa lähes 100 henkeä.

Erityisesti ulkomaan kansalaisten muuttoliikkeessä on syytä huomioida, että ennakkotiedoissa on epävarmuutta, sillä osa alueelta muuttaneista henkilöistä ei välttämättä ole tehnyt muuttoilmoitusta, ja täten muutto ei ole tullut kirjatuksi väestörekisteriin. Tilastokeskus tekee tällaisista henkilöistä poistoja väestötilastoihin, mutta muutamien vuosien viiveellä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä