Ulkomaan kansalaisten muutot

Ulkomaan kansalaisten muuttovoitto edelleen suurta

Vuoden 2023 loka-joulukuussa Helsingin seutu sai muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista 5 200 henkeä. Määrä oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi, mutta edellistä vuosineljännestä pienempi johtuen muun muassa vuosittaisesta vaihtelusta. Helsinki sai ulkomaan kansalaisista muuttovoittoa 1 900, Vantaa 1 400 ja Espoo 1 200 henkeä. KUUMA-kuntien saama muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli vajaat 700 henkeä. Edellisvuoteen verrattuna Vantaa ja KUUMA-kunnat kasvattivat muuttovoittoaan ulkomaan kansalaisista, mutta Helsingissä ja Espoossa määrä hieman väheni. Huomattavaa on, että osa ulkomaan kansalaisten muutosta tulee ulkomaiden lisäksi kotimaasta.

Vuoden 2023 aikana Helsingin seutu sai muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista 22 700 henkeä. Muuttovoitosta yli 85 prosenttia muodostui ulkomailta muuttaneista henkilöistä. Seudun ulkopuolelta seudulle muuttaneista ulkomaan kansalaisista kolme neljäsosaa tuli ulkomailta, kun taas seudulta pois muuttaneista ulkomaille muutti alle puolet.

Eniten ulkomaan kansalaisista muuttovoittoa vuoden aikana sai Helsinki, noin 8 900 henkeä. Espoon muuttovoitto oli 5 900 henkeä, ja Vantaan tuhat Espoota vähemmän. KUUMA-kuntiin muuttaneita ulkomaan kansalaisia oli 2 700 enemmän kuin niistä poismuuttaneita.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä