VR:n tavaraliikenne

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 16:17

Lähtevä tavaraliikenne kasvoi rautateillä

VR:n tavaraliikenteen määrä Helsingin asemilla väheni huhti−kesäkuussa noin 3 prosenttia 363 435 tonniin. Lähtevä tavaraliikenne kasvoi 100 prosenttia, mutta saapuva tavaraliikenne laski noin 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lähtevän tavaran määrään vaikutti itään suuntautuvan liikenteen kasvu etenkin metsäteollisuuden tuotteissa. Lähtevän tavaran osuus kokonaisliikenteestä oli kuitenkin vain noin 2 prosenttia.

Tavaraliikenteen määrän kasvu kiihtyi vuonna 2017

Tavaraliikenteen määrä supistui selvästi vuoden 2008 jälkeen, mutta kääntyi vuonna 2017 jälleen voimakkaaseen kasvuun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti lähtevän tavaran määrä on laskenut ja sen osuus kokonaistavaraliikenteestä pienentynyt selvästi.