Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Työllisyysodotukset heikkenevät jälleen

Kuluttajien odotukset Suomen työllisyystilanteen kehityksestä tulevan 12 kuukauden aikana heikkenivät voimakkaasti elokuussa 2023. Työllisyystilanteen kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli elokuussa pääkaupunkiseudulla -14,7 ja koko maassa -14,6. Luvut ovat nyt selvästi heikommat kuin edellisten neljän kuukauden aikana keskimäärin (saldoluvut pääkaupunkiseudulla -8,4, koko maassa -7,4).

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä