Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Usko työllisyystilanteen myönteiseen kehitykseen on hieman parantunut

Kuluttajien odotukset Suomen työllisyystilanteen kehityksestä tulevan 12 kuukauden aikana ovat edelleen heikot, mutta kuitenkin aiempaa paremmat. Työllisyystilanteen kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli helmikuussa pääkaupunkiseudulla -15,8 ja koko maassa -13,9. Heikoista luvuista huolimatta työllisyyden kehitystä koskevat odotukset ovat nyt jonkin verran paremmat kuin loppuvuonna 2022. Jos näkemystä verrataan pahimpiin koronakukausiin, tilanne on nyt selvästi parempi. Työllisyysasteen melko pitkään jatkunut parantuminen vaikuttanee siihen, ettei työllisyyttä nähdä erityisenä ongelmana vielä lähitulevaisuudessakaan.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä