Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä

Työllisyysodotukset hiukan aiempaa valoisammat – mutta edelleen heikot

Kuluttajien odotukset Suomen työllisyystilanteen kehityksestä tulevan 12 kuukauden aikana paranivat hieman viime syksyyn verrattuna. Työllisyystilanteen muutosta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli tammikuussa 2024 pääkaupunkiseudulla -25,4 ja koko maassa -27,2. Luvut ovat nyt hieman viime syksyä paremmat, vaikkakin edelleen varsin heikot.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä