Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomins utveckling

Kuluttajien luottamus heidän oman taloutensa kehitykseen lähes ennallaan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien usko heidän oman taloutensa kehitykseen heikkeni huhtikuussa 2024 hieman vuoden kolmeen ensimmäiseen kuukauteen verrattuna. Tilanne oli kuitenkin hieman parempi kuin loppuvuodesta 2023. Kuluttajien omaa taloutta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla huhtikuussa +9,4. Lukema on pitkän ajan keskiarvoon verrattuna heikko, mutta silti parempi kuin vuonna 2023 keskimäärin. Myös koko maassa odotukset kuluttajien oman talouden kehityksestä (+3,9) ovat heikommat kuin 2020-luvulla keskimäärin.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä