Työlliset työnantajaryhmittäin (TK)

Helsingin seudulla työllisten määrä kasvoi vaisusti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä kasvoi Helsingin seudulla vuoden 2022 loka−joulukuussa 0,8 prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrän kasvu oli prosentuaalisesti samansuuruinen. Julkisella sektorilla kuntapuolella työskentelevien määrä väheni ja valtiolla työskentelevien määrä kasvoi vuoden takaisesta.

Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla vain 0,4 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä 605 600 yksityisen sektorin työntekijää ja 185 700 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi 1,6 prosentilla ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä 2,5 prosentilla vuoden takaisesta. Valtiolla työskentelevien määrä kasvoi kahdeksalla prosentilla ja kuntapuolella työskentelevien määrä lähes prosentilla. Yhteensä työllisten määrä kasvoi Suomessa 1,7 prosenttia verrattuna vuoden 2021 neljänteen vuosineljännekseen.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä