Sysselsättningsgrad

Huom! Tietoja ei ole päivitetty vuoden 2024 alusta alkaen, koska Helsingin seudun tietoja ei enää saada työvoimatutkimuksen aineistosta. 

Helsingin seudun työllisyysaste laski vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 74,2 prosenttia vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä. Työllisyysaste pieneni vuoden takaisesta 1,5 prosenttiyksiköllä. Uudenmaan työllisyysaste oli vuoden 2023 loka-joulukuussa 73,9 prosenttia ja Suomen 72,5 prosenttia. Koko maan tasolla työllisyysaste oli 1,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten.

Vuonna 2022 työllisyysasteet nousivat ennätyskorkeiksi vuosikeskiarvojen tasolla. Vuonna 2023 vuosikeskiarvot sen sijaan laskivat.  Vuonna 2023 työllisyysaste oli Helsingin seudulla 74,9 prosenttia, mikä oli prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2022. Koko maan tasolla työllisyysaste oli vuonna 2023 73,6 prosenttia, mikä oli hivenen matalampi kuin edellisenä vuonna.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa siirryttiin vuonna 2022 ilmoittamaan työllisyysaste 20–64-vuotiaiden ikäryhmän mukaan 15–64-vuotiaiden sijaan: https://stat.fi/uutinen/tyollisyysasteen-ikaryhma-muuttuu. Yleisesti 20–64-vuotiaiden työllisyysasteet ovat muutamia prosenttiyksiköitä korkeammat kuin 15–64-vuotiaiden.

Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 78,7 prosenttia, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Suomen tasolla 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuoden 2023 loka-joulukuussa 77,1 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen vuosikeskiarvo oli vuonna 2023 Helsingin seudulla 79,3 prosenttia ja vuonna 2022 prosenttiyksikön korkeampi.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä