Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotanto kasvoi vahvasti vuoden 2019 loppuun asti. Arvion mukaan tuotannon volyymi nousi loka-joulukuussa 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Helsingin seudulla ei tapahtunut vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävää kasvun hidastumista kuten koko maassa, jossa kasvua oli vain 0,4 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Helsingin seudun kasvu perustui sekä jalostus- että palvelualoihin. Teollisuudessa (erityisesti sähkö- ja elektroniikka) ja rakennusalalla tuotanto nousi merkittävästi edellisvuodesta.

Valokiilassa

Alue- ja väestökehityksen muutossuunnat
Uudellamaalla ja sen seuduilla

 Johannes Herala

Viime vuosien alue- ja väestökehityksen suuret muutostrendit muokkaavat Suomen aluerakennetta ehkä voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat keskittyneet yhä voimakkaammin muutamille vetovoimaisille keskusalueille. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Uusimaa on Manner-Suomen ainoa maakunta, jossa väestömäärä kasvaa.