Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui edelleen vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tuotanto oli heinä-syyskuussa arvion mukaan yli 5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden alkupuoliskolla tuotanto lisääntyi noin 3 prosenttia. Koko maan tuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 2 prosenttia edellisvuodesta.  

Yritysten liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa teollisuudessa, rakentamisessa, informaatio- ja viestintäalalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. 

Valokiilassa

Laura Ansala, erikoistutkija
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, 
kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö

Helsingin seudun työmarkkinat ovat kooltaan ja taloudelliselta merkitykseltään huomattavat. Vuonna 2016 Suomen työpaikoista ja työllisistä vajaa kolmannes sijoittui Helsingin seudulle. Tätäkin selvempää oli työpaikkojen ja työllisten keskittyminen seudun sisällä. Seudun työpaikoista 86 prosenttia ja työllisistä 78 prosenttia sijoittuivat Helsinkiin, Espooseen tai Vantaalle. Tämänkaltaisen työmarkkinoiden alueellisen rakenteen johdosta kuntarajat ylittävä työmatkaliikenne seudulla on varsin vilkasta.