Valokiilassa

Heikki Salmikivi, Tiimipäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
MAL-maankäyttöryhmän sihteeri

MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen strateginen suunnitelma, jossa määritetään, miten Helsingin seutua tullaan kehittämään tulevaisuudessa. Suunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Vuoteen 2018 verrattuna tämä tarkoittaa noin 500 000 asukkaan ja 300 000 työpaikan kasvua. Suunnitelman strategiset tavoitteet kertovat seudun yhteisestä tahtotilasta. Helsingin seutua kehitetään vähäpäästöisenä, houkuttelevana, elinvoimaisena ja hyvinvoivana.