Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Tuotannon kasvu jatkuu vahvana

Helsingin seudun tuotanto kasvoi edelleen nopeasti viime vuoden loka-joulukuussa. Tuotanto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä arvion mukaan 4 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä. Koko maan tuotanto kasvoi loka-joulukuussa noin 2 prosenttia edellisvuodesta. 

Valokiilassa

Elina Brandt Liikennetutkija, VTT
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Miten Helsingin seudun asukkaiden kulkutapojen käyttö on muuttunut vuoden 2018 Liikkumistutkimuksen aineiston valossa? Ovatko liikkumistavat muuttuneet kestävämpään suuntaan? Ovatko muutokset samankaltaisia eri puolilla seutua vai onko kehityksessä nähtävissä eroja?