Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Tuotanto väheni Helsingin seudulla vuoden kolmannella neljänneksellä 5,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (koko maassa 2,8 %). Tuotanto väheni hieman hitaammin kuin edellisellä neljänneksellä. Kvartaalikohtainen kehitys on ollut koronakriisin aikana Helsingin seudulla muuta maata heikompi, vaikka yleensä Helsingin seutu menestyykin taloudellisesti koko maan keskiarvoa paremmin. Toisen kvartaalin lasku Helsingin seudulla tarkentui 7,6 prosenttiin.

Valokiilassa

Ulkomaalaistaustaisten merkitys pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla kasvaa

Pasi Saukkonen

Tilastokeskus määrittelee ulkomaalaistaustaiseksi henkilön, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Pääkaupunkiseudulla asui vuoden 2019 lopussa noin 210 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Heistä neljä viidesosaa on itse Suomeen muuttaneita ja noin viidennes siis Suomessa syntyneitä. Ulkomaalaistaustaisten osuus seudun työikäisestä väestöstä (20–64-vuotiaat) on kasvanut nopeasti, ja se on nyt koko seudulla lähes 20 prosenttia, Vantaalla jo yli viidennes.

Kansainvälinen muuttoliike on siten muuttanut Helsingin seutua merkittävästi, eikä alueen työmarkkinoita voida enää ajatella ilman ulkomaista työvoimaa. Suomeen muuttaneet ulkomaalaistaustaiset eli maahanmuuttajat ovat sijoittuneet erityisen vahvasti tietyille toimialoille. Majoitus- ja ravitsemustoimialalla ulkomaalaistaustaisten osuus alan kaikista työntekijöistä oli vuoden 2018 lopussa pääkaupunkiseudulla lähes kolmannes. Osuus oli suuri myös hallinto- ja tukipalveluissa, 28 prosenttia.