Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotanto väheni vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä arvion mukaan lähes 6 prosenttia edellisvuodesta. Lasku oli suunnilleen yhtä jyrkkää kuin edeltävänä korona-aikana keskimäärin. Ero koko maahan verrattuna pysyi suurena. Koronaepidemian aiheuttama tuotannon lasku on ollut voimakkaampaa palveluvaltaisella Helsingin seudulla kuin koko maassa. 

Helsingin seudun kasvun vaihtoehdot

Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA

Aluetalous, väestökehitys ja työpaikkojen muutos ovat merkittäviä ilmiöitä, joiden muutoksiin on varauduttava ja joilla on vahva kytkös myös lukuisiin muihin alueellisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Skenaariot, projektiot ja ennusteet mahdollistavat vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin varautumisen. Tältä pohjalta Uudenmaan liiton toimeksiannosta on laadittu selvitys ” Uudenmaan kasvun vaihtoehdot – Väestö- ja työpaikkaprojektiot sekä asunto- ja toimitilakannan muutosarviot” (Uudenmaan liitto 2021).