Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna seudun tuotanto oli huhti–kesäkuussa runsas 3 prosenttia korkeammalla tasolla. Koko maan tuotanto kasvoi hieman vähemmän. Helsingin seudun talous on kasvanut yli 2,5 prosenttia jokaisella neljänneksellä lähes kolmen vuoden ajan. Liiketoiminta lisääntyi voimakkaasti tämän vuoden toisella neljänneksellä melkein kaikilla aloilla. Hintojen nousu vaimensi jonkin verran seudun tuotannon reaalista kasvua.

Valokiilassa

Seppo Laakso, toimitusjohtaja (VTT) Kaupunkitutkimusta TA Oy

Muuttajilla on suuri vaikutus Helsingin seudun työmarkkinoiden dynamiikalle. Seudulle alle 30-vuotiaina muuttavien koulutustaso ja tulokehitys kehittyvät paremmin kuin saman ikäisellä verrokkiväestöllä tai seudulta pois muuttavilla. Helsingin seudun talouden kasvu edellyttääkin jatkuvaa suurta tulomuuttoa.