Stöd för vård av barn i hemmet

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:03

Antalet mottagare av hemvårdsstöd för barn fortsätter minska

Bidrag för att sköta små barn hemma, alias hemvårdsstöd för barn, fick i Helsingforsregionen 17 600 familjer i oktober-december 2018. Det var 4 procent färre än under samma tid året innan. Hemvårdsstödstagarna minskade såväl i Helsingfors, Esbo och Vanda som i yttre Helsingforsregionen. I Finland som helhet minskade antalet familjer som fick stödet med 7 procent till 54 000 familjer.

I oktober-december 2018 var antalet familjer som fick hemvårdsstöd 7 400 i Helsingfors, 3 700 i Esbo, 3 000 i Vanda och 3 400 i yttre Helsingforsregionen.

 

Även antalet barn minskar

De senaste åren har antalen familjer som fått hemvårdsstöd varit på nedåtgående i Helsingforsregionen. Samtidigt har också antalet under treåriga barn minskat, om än inte fullt så mycket som hemvårdsstödstagarna.