Stöd för vård av barn i hemmet

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:22

Färre mottagare av stöd för hemvård av barn

Stöd för vården av små barn lyftes i januari-mars 2020 av 17 400 familjer i Helsingforsregionen, vilket var över sju procent färre än under samma tid året innan. Jämfört med samma tid året innan minskade antalet mottagare av stödet i Huvudstadsregionen med 10 procent i Helsingfors, 8,3 procent i Esbo och 13,5 procent i Grankulla. I Vanda hölls antalet mottagare av stödet nästan oförändrat. I Yttre Helsingforsregionen minskade antalet mottagare med omkring åtta procent, och i hela landet med nio procent.

I januari-mars var antalet familjer som lyfte stöd för hemvård av barn 7 200 i Helsingfors, 3 700 i Esbo, 3 100 i Vanda och 3 400 i Yttre Helsingforsregionen.

Även barnen minskar i antal

Antalet familjer som lyft stöd för hemvård av barn har minskat under 2010-talet både i Helsingfors och i hela landet. Även i förhållande till totalantalet barn har antalet barn som skötts med hjälp av stödet för hemvård av barn minskat.