Stöd för vård av barn i hemmet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:30

Antalet mottagare av stöd för hemvård av barn oförändrat i Helsingforsregionen

Stöd för vården av små barn lyftes i oktober-december av 16 400 familjer i Helsingforsregionen. Antalet har hållits oförändrat sedan motsvarande period året innan. I Huvudstadsregionen som helhet minskade det lite (2 %), trots att det både i Vanda och Grankulla blivit lite fler som fick stödet än ett år tidigare. I Finland utanför Helsingforsregionen minskade antalet mottagare av stödet med fyra procent.

I oktober-december var antalet familjer som lyfte stöd för hemvård av barn 6 500 i Helsingfors, 3 500 i Esbo, 2 900 i Vanda och 3 400 i Yttre Helsingforsregionen.

Även barnen minskar i antal

Antalet familjer som lyft stöd för hemvård av barn har minskat under 2010-talet både i Helsingfors och i hela landet. Även i förhållande till totalantalet barn har antalet barn som skötts med hjälp av stödet för hemvård av barn minskat.