Våldsbrottslighet

Lite mindre våldsbrott än tidigare i Helsingforsregionen

År 2017 kom det till polisens kännedom 3 procent färre våldsbrott begångna i Helsingforsregionen än året innan. Enligt förhandsuppgift från Statistikcentralen skedde det även i Nyland och hela landet en liten minskning i de brott mot liv och hälsa eller sexualbrott som kom till polisens kännedom.

I hela landet minskade antalet våldsbrott till 38 340. Nästan en tredjedel av våldsbrotten i Finland begicks i Helsingforsregionen.

Antalen brott har börjat minska

År 2011 ökade de våldsbrott som kommit till polisens kännedom märkbart i och med att en lagändring gjorde att en del lindriga former av misshandel också blev föremål för allmänt åtal. Därefter var trenden minskande ända tills den år 2015 börja öka. Men nu är alltså antalet våldsbrott som kommit till polisens kännedom på nedåtgående.