Våldsbrottslighet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:33

Lite färre våldsbrott än tidigare i Helsingforsregionen

År 2020 fick polisen kännedom om en procent färre våldsbrott förövade i Helsingforsregionen än år 2019. Enligt förhandsuppgift från Statistikcentralen minskade antalet brott med sex procent i Nyland och två procent i hela Finland. Inemot en tredjedel av alla brott mot liv och hälsa eller sexualbrott som begåtts i Finland begicks i Helsingforsregionen.

I oktober-december kom det i Helsingforsregionen till polisens kännedom 3 043 brott mot liv och hälsa eller sexualbrott, varav 46 procent begåtts i Helsingfors. Antalen våldsbrott som kommit till polisens kännedom i oktober-december var i Helsingforsregionen en, i Nyland två, och i hela landet sju procent mindre än under samma tid året innan.

Antalet brott minskar

År 2011 växte antalet våldsbrott som kommit till polisens kännedom kännbart då en del lindrigare former av våld genom en lagändring underställdes allmänt åtal. Efter det var trenden nedåtgående ett tag, till den år 2015 började stiga så smått i Helsingforsregionen. Men sedan 2018 har antalen i huvudsak varit avtagande igen.