Våldsbrottslighet

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:52

Lite färre våldsbrott än tidigare i Helsingforsregionen

De senaste förhandsuppgifterna ger vid handen att det år 2018 kom en procent färre våldsbrott begångna i Helsingforsregionens till polisens kännedom än år 2017. Enligt Statistikcentralen hölls antalet brott oförändrat i Nyland men växte i hela Finland med 2 procent. Nästan en tredjedel av alla brott mot liv och hälsa eller sexualbrott i landet begicks i Helsingforsregionen.

Antalet våldsbrott som kommit till polisens kännedom växte märkbart år 2011, då genom en lagändring även en del lindriga former av misshandel blev föremål för allmänt åtal. Därefter var den allmänna trenden sjunkande tills antalet brott började växa igen år 2015. Men sedan förra året har antalet våldsbrott som polisen fått kännedom om minskat.