Utländska medborgares migration

Ulkomaan kansalaisista tulo- ja nettomuutossa kasvua

Helsingin seudun saama muuttovoitto ulkomaan kansalaisista jatkoi kasvua, joka on jatkunut lähes yhtämittaisena vuoden 2022 alusta lähtien. Vuoden 2023 heinä-syyskuussa seutu sai ulkomaan kansalaisista muuttovoittoa 6 900 henkeä, mikä oli 2 200 henkeä edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän ja 1 100 henkeä enemmän kuin tämän vuoden toisella neljänneksellä. Seudun saamasta ulkomaan kansalaisten muuttovoitosta 87 prosenttia tuli ulkomaan muuttoliikkeestä. Kasvaneen muuttovoiton taustalla oli seudulle muuttaneiden ulkomaan kansalaisten määrän kasvu, kun taas seudulta poismuuttaneiden määrässä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta.

Seudun alueista eniten muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista saivat Helsinki, 2 800 henkeä, ja Espoo, 2 000 henkeä. Vantaan saama muuttovoitto oli 1 300 ja KUUMA-kuntien 700 henkeä. Helsingin saamasta muuttovoitosta 92 prosenttia tuli ulkomaan muuttoliikkeestä, kun muilla alueilla ulkomaiden osuus oli 82–84 prosenttia.

Helsingin seudulle muuttaneiden ja seudulta poismuuttaneiden ulkomaan kansalaisten lähtö- ja kohdealueet eroavat selkeästi toisistaan. Kun seudulle muuttaneista ulkomaan kansalaisista 78 prosenttia muutti ulkomailta, seudulta poismuuttaneista ulkomaille muutti 44 prosenttia. Helsinkiin muuttaneista ulkomaan kansalaisista reilu 60 prosenttia muutti ulkomailta ja reilu 20 prosenttia muulta Helsingin seudulta. Espoossa vastaavat osuudet olivat hieman alle 60 ja hieman yli 25 prosenttia. Vantaalle ja KUUMA-kuntiin muuttaneista hieman alle puolet tuli ulkomailta, ja muulta Helsingin seudulta tulleiden osuus oli selvästi Helsinkiä ja Espoota suurempia. Alueilta poismuuttaneet muuttivat suurimmaksi osaksi muulle Helsingin seudulle. KUUMA-kunnista ja Vantaalta ulkomaan kansalaisista muutti ulkomaille vain kymmenesosa, kun Espoossa ja Helsingissä osuus oli noin viidennes.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä