Migration mellan regionen och övriga Finland

Helsingin seutu menetti väestöä muuhun Suomeen

Helsingin seutu menetti muuttoliikkeessä asukkaitaan muuhun Suomeen reilut 400 henkeä, kun edellisen vuosineljänneksen aikana muualta Suomesta seudulle muuttaneita oli seudulta muualle Suomeen muuttaneita enemmän. Seudun alueella ainoastaan Helsinki sai muuttovoittoa muusta Suomesta, 1 100 henkeä. Eniten seudulla muuhun Suomeen menetti asukkaitaan KUUMA-kunnat, lähes 1 200 henkeä. Espoon ja Vantaan muuttotappiot olivat noin 200 ja 100 henkeä. KUUMA-kuntien osalta määrät vastasivat parin edellisen vuoden heinä-syyskuun välisiä neljänneksiä. Myös Espoo ja Vantaa ovat kärsineet muuttotappiota vastaavana ajanjaksona muutaman edellisvuoden aikana, mutta määrät ovat vaihdelleen jonkin verran. Tulo- ja lähtömuuttojen määrissä ei tapahtunut suuria muutoksia vertailtaessa vastaavia vuosineljänneksiä edellisinä vuosina.

Helsinkiä lukuun ottamatta kaikki muut seudun alueet kärsivät muuttotappiota muuhun Suomeen Suomen kansalaisista. Eniten muuttoliikkeessä menetti Suomen kansalaisia muuhun Suomeen KUUMA-kunnat, yhteensä 1 200 henkeä. Kaikki KUUMA-kunnat menettivät muuttoliikkeessä Suomen kansalaisia seudun ulkopuoliseen Suomeen, eniten Kirkkonummi, Hyvinkää ja Vihti. Espoon ja Vantaan menettämät väestömäärät olivat 400 henkeä. Seudun kaikki alueet saivat muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista muualta Suomesta, eniten Helsinki, 400 henkeä, ja vähiten KUUMA-kunnat, yhteensä 20 henkeä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä