Migration

Helsingin seudun saama muuttovoitto jatkoi kasvuaan

Helsingin seudun saama muuttovoitto laski vuoden kolmannella neljänneksellä reilulla 2 000 hengellä edellisen vuosineljännekseen verrattuna, mutta oli 2 800 henkeä edellisen vuoden vastaavaa aikaväliä suurempi. Seudulle muuttaneiden määrä oli selkeästi edellisvuotta suurempi, kun taas seudulta poismuuttaneiden määrä oli hieman pienempi. Vastaava ilmiö näkyi myös Helsingin seudun ulkopuolisessa Suomessa.

Seudun alueista eniten muuttovoittoa saivat Helsinki, 3 200 henkeä, ja Espoo, 1 600 henkeä. Vantaan muuttovoitto jäi 650 henkeen, ja KUUMA-kunnat saivat yhteensä 300 henkeä muuttotappiota. KUUMA-kunnista eniten muuttotappiota kärsivät Nurmijärvi, Kirkkonummi ja Vihti, kun taas eniten muuttovoittoa saivat Tuusula ja Kerava.

Helsingin ja Espoon saamat muuttovoitot olivat suurimmat kahdeksaan vuoteen, kun tarkastellaan vuoden kolmansia neljänneksi. Helsingissä ja Vantaalla muuttovoiton määrä laski huhti-kesäkuuhun verrattuna hieman, kun taas Espoossa määrä pysyi lähes samana. KUUMA-kunnissa oli selkeää laskua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta oli normaalin vuosivaihtelun mukaista. Pääkaupungin suurissa kaupungeissa oli selkeää kasvua erityisesti tulomuuttajien määrissä, kun taas lähtömuuttajien määrä on pysynyt hyvin tasaisena.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä