Utkomststöd

Perustoimeentulotuen saajien lukumäärä pysynyt ennallaan

Tammi-maaliskuussa perustoimeentulotukea saavia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 35 200 (- 1,2 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 13 800 (-1,4 %) ja Vantaalla 15 700 (-0,6 %) henkilöä kuukaudessa.

Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilanne on nyt parempi ja tuensaajia myös vähemmän kuin ennen koronaa. Ukrainan sodan aiheuttama ruoan ja energian hintojen nousu ei toistaiseksi näytä lisänneen perustoimeentulotuen saajien määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä