Utkomststöd

Perustoimeentulotuen saajien lukumäärä pysynyt lähes ennallaan

Heinä-syyskuussa perustoimeentulotukea saavia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 32 300 (+ 1,2 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 12 700 (+2,3 %) ja Vantaalla 14 100 (-1,9 %) henkilöä kuukaudessa.

Koronaepidemian aikana perustoimeentulotuen tarve lisääntyi työllisyystilanteen heikentymisestä johtuen. Työllisyystilanne on nyt parempi ja tuensaajia myös vähemmän kuin ennen koronaa. Ukrainan sodan aiheuttama ruoan ja energian hintojen nousu ei toistaiseksi näytä lisänneen perustoimeentulotuen saajien määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä