Sysselsatta enligt arbetsgivargrupp

Helsingin seudulla työllisten määrä väheni etenkin julkisella sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä pieneni Helsingin seudulla vuoden 2023 huhti−kesäkuussa prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä väheni viidellä prosentilla.  Julkisella sektorilla pieneni erityisesti kuntapuolella työskentelevien määrä.

Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla 1,5 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä 620 200 yksityisen sektorin työntekijää ja 176 800 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä pysytteli edellisvuoden tasolla ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä kasvoi 1,8 prosentilla vuoden takaisesta. Yhteensä työllisten määrä kasvoi Suomessa vajaan prosenttia verrattuna vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä