Statsjärnvägarna VR:s godstransporter

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:40

Godstrafiken på järnvägarna minskade

Mängden gods vid stationerna i Helsingfors i januari-mars 2020 minskade sedan ett år tillbaka med ca. 7 procent, till 324 713 ton. Den avgående godstrafiken minskade med 24 procent, och den ankommande med 7 procent, sedan ett år tillbaka. Det avgående godsets andel av den totala trafiken var bara ca. 1 procent.

Starkt uppsving i mängden fraktat gods år 2017

Efter året 2008 minskade godstrafikmängden starkt, men började växa igen år 2017. Under de senaste tio åren har i synnerhet det avgående godset minskat, liksom också dess andel av den totala godstrafiken. Det avgående godsets andel av den totala trafiken är nu ca. procent.