Statsjärnvägarna VR:s godstransporter

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:11

På järnvägarna ökade godstrafiken starkt

År 2018 växte mängden gods fraktat av statsjärnvägarna VR med omkring 50 procent till 1 351 788 ton. I oktober-december började dock godstrafikmängderna minska en aning, och var 2 procent mindre än ett år tidigare, alltså slutet av år 2017. Då hade godstrafiken redan börjat öka kraftigt..

 

Starkt uppsving i mängden fraktat gods år 2017

Efter året 2008 minskade godstrafikmängden starkt, men började växa igen år 2017. Under de senaste tio åren har i synnerhet det avgående godset minskat, liksom också dess andel av den totala godstrafiken. Det avgående godsets andel av den totala trafiken är nu ca. procent.