Passagerare inom flygtrafiken

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:43

Klart färre flygpassagerare

Vid Helsingfors-Vanda flygstation var antalet passagerare i januari-mars 20 procent mindre än det varit under samma tid året innan. Nu var antalet 3,9 miljoner. 82 procent av flygturerna var internationella, resten inom Finland. De vanligaste internationella destinationerna låg i Tyskland, Sverige eller Spanien.

Statistiken månadsvis visar att flygtrafiken vid nästan alla flygstationer i Finland minskade märkbart i mars. Vid Helsingfors-Vanda var passagerarantalet 57,2 procent mindre än det varit i mars 2019. Redan i februari minskade antalet passagerare märkbart på rutterna till Kina.

Ökning i antalet flygpassagerare de senaste åren

I tjugo år har antalet passagerare vuxit, om än svackor i ökningen förekommit åren 2002, 2009 och 2012, och början av året 2020 var exceptionell. Vid Helsingfors-Vanda flygstation var passagerarantalet sedan ett år tillbaka ca. 66 procent större än det varit tio år tidigare.