Passagerare inom flygtrafiken

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:07

Antalet flygresenärer fortsätter växa

År 2018 var antalet personresor vid Helsingfors-Vanda flygplats 10 procent större än år 2017, nu uppe i 20,8 miljoner. I oktober-december blev ökningen i personresor lite långsammare.

År 2018 var 86 procent av flygturerna internationella, resten inhemska. Bland de internationella destinationerna ligger de flesta i Sverige, Tyskland eller Spanien.

 

Flygtrafikens passagerarmängder har vuxit i många år

I omkring tjugo år redan har passagerarna ökat, trots svackor åren 2002, 2009 och 2012. År 2018 var personresorna över 50 procent fler än år 2008.