Passagerare inom flygtrafiken

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 13:10

Lamt med flygtrafik år 2020

År 2020 var antalet passagerare vid Helsingfors-Vanda flygstation 77 procent mindre än det varit år 2019. Nu uppgick det till ca fem miljoner, mot 22 miljoner år 2019. I oktober-december var det rentav 92 procent mindre än det varit ett år tidigare. Men lite större var det ändå än under bottennoteringen våren 2020.

Av flygturerna år 2020 var 80 procent internationella. Av de internationella destinationerna låg de flesta i Tyskland, Sverige, Spanien och Storbritannien. Även från dessa länder kom det klart färre passagerare än under år 2019.

Flygpassagerarna ökade fram till 2019

I tjugo år redan har passagerarmängderna vuxit, om än med smärre svackor åren 2002, 2009 och 2012. Året 2020 var helt exceptionellt. Passagerarmängderna sedan 12 månader tillbaka vid Helsingfors-Vanda har varit ca. 60 procent mindre än de var för tio år sedan.