Båtpassagerarna

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:09

Inom båttrafiken minskade passagerarna lite grand

I oktober-december 2018 hade hamnarna i Helsingfors sammanlagt 2,7 internationella personresor. Det var två procent färre än under samma tid året innan.

Antalet personresor inom den internationella båttrafiken har med åren vuxit stadigt. I oktober-december 2018 gjordes 36 procent flera personresor genom Helsingfors hamnar än under motsvarande tid tio år tidigare. Det är i synnerhet om somrarna man åker båt.