Båtpassagerarna

Senast uppdaterad 18.04.2018 - 14:47

Passagerarmängderna fortsätter växa

I december-oktober 2017 gjordes 2,8 miljoner internationella personresor via hamnarna i Helsingfors, vilket var två procent fler än under samma tid ett år tidigare.

Jämn ökning i resandet till sjöss

Den internationella persontrafiken till sjöss växer stadigt. I oktober-december 2017 var antalet personresor via hamnarna i Helsingfors 44 procent större än det varit tio år tidigare. Det är i synnerhet sommartid som man reser på sjön.