Båtpassagerarna

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 13:15

Fortfarande färre passagerare än vanligt inom internationell båttrafik

Reserestriktionerna minskade betydligt antalet båtresenärer år 2020. Inom internationell sjötrafik var antalet personresor från/till hamnarna i Helsingfors 4,7 miljoner, vilket var 63 procent färre än under år 2019. I oktober-december var passagerarmängderna 77 procent mindre än de varit ett år tidigare.

Passagerarantalen inom båttrafiken på uppåtgående

Fram till år 2018 växte passagerarmängderna inom den internationella båttrafiken stadigt, men sedan upphörde ökningen. Men efter år 2019 började de växa igen. Året 2020 var exceptionellt på grund av coronakrisen. Passagerarna i hamnarna i Helsingfors var 45 procent färre än året innan.