Båtpassagerarna

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:38

Antalet passagerare i den internationella sjöfarten minskade

I januari-mars 2020 var antalet passagerare (personresor) i den internationella båttrafiken i Helsingfors hamnar 1,8 miljoner, alltså ca. 16 procent mindre än under samma tid året innan.

Passagerarantalen inom båttrafiken på uppåtgående

Antalet passagerare inom den internationella båttrafiken växte stadigt ända fram till år 2018, då det slutade växa. Men efter början av år 2019 började passagerarantalen växa igen. Ändå var antalet passagerare i Helsingfors hamnar i januari-mars fyra procent mindre än det varit tio år tidigare.