Hamnarnas godstrafik

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 13:17

Godstrafiken minskade i hamnarna i Helsingfors

Totalmängden internationell godstrafik i hamnarna i Helsingfors var sju procent mindre än år 2019. Importen minskade med nio procent och exporten med fem procent. I oktober-december blev minskningen långsammare, men godsmängden var ändå fyra procent mindre än under samma tid året innan.

I början av år 2018 hade exporten blivit större än importen, och år 2020 utgjorde exporten 53 procent av den totala godstrafiken.