Hamnarnas godstrafik

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:39

Godstrafiken minskade i Helsingfors hamnar

Totalmängden utrikes godstrafik i Helsingfors hamnar var i januari-mars 2020 hela 10 procent mindre än den varit under samma tid året innan. Importen hade minskat med 8 procent och exporten med 12 procent sedan ett år tillbaka.

Totalmängden godstrafik började minska mot slutet av år 2018, efter att ha vuxit i två år. I början av år 2018 hade exporten blivit större än importen. I januari-mars 2020 stod exporten för 51 procent av den totala godstrafiken.