Hamnarnas godstrafik

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:10

Godstrafikmängderna började minska i hamnarna

I oktober-december 2018 var mängden utländskt fraktgods 16 procent mindre än den varit vid samma tid året innan. Godstrafikens totala mängd började nu minska efter att ha vuxit i två år. I synnerhet exporten minskade jämfört med året innan.

Trots nedgången sista kvartalet 2018 har godstrafiken i hamnarna i Helsingfors ökat med totalt ca. 4 procent de senaste 12 månaderna. I början av 2018 var exporten större än importen. Men i oktober-december var exportens andel nere i 45 procent av den totala godstrafiken.