Avstjälpningsplatsavallet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 15:51

Mängden blandavfall växte

År 2020 mottog Sortti-stationen i Käringmossen 10 procent mera avfall än året innan. Vid Vanda avfallskraftverk blev mängden avfall däremot en procent mindre än året innan. Totalmängden blandavfall blev tre procent större än året innan, i och med att Käringmossen mottagit klart mera av det än året innan. I september hade Vanda avfallskraftverk driftstopp för underhåll, och då mottog Käringmossen mera blandavfall för balning än normalt

Även i oktober-december växte totalmängden blandavfall. Ändå minskade avfallet som helhet då till 86 300 ton vid Käringmossen, och till 80 000 ton vid kraftverket i Vanda.

Avfallskraftverket i Vanda öppnade år 2014, och då minskade avfallsmängderna vid Käringmossen starkt. Avfallskraftverket i Vanda mottar mer blandavfall än avfallshanteringscentralen i Käringmossen, men som helhet har Käringmossen mottagit mera avfall.