Avstjälpningsplatsavallet

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:46

Mängden avfall vid Käringmossen växte

I januari-mars mottog Käringmossens avfallshanteringscentral mera soptippsavfall än under samma tid föregående år. Avfallskraftverket i Vanda mottog lika mycket soptippsavfall som föregående år. Totalmängden avfall växte vid Käringmossen till 80 100 ton, medan den i Vanda hölls på fjolårsnivå, 84 000 ton.

Avfallskraftverket i Vanda öppnade år 2014, och då minskade avfallsmängderna vid Käringmossen starkt. Avfallskraftverket i Vanda mottar mera blandavfall än avfallshanteringscentralen i Käringmossen, men som helhet har Käringmossen mottagit mera avfall.