Avstjälpningsplatsavallet

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:54

Soptippsavfallet ökar

I oktober-december 2018 mottog både avfallshanteringscentralen i Käringmossen (i Esbo) och avfallskraftverket i Vanda mer soptippsavfall än under samma tid året innan. Avfallet ökade i Käringmossen till 114 700 ton och i Vanda till 80 700 ton. Den sammanlagda mängden blandavfall växte klart jämfört med året innan, trots att Käringmossen mottog mindre av det än året innan.

Överlag mottog avfallshanteringscentralen i Käringmossen mindre avfall år 2018 än år 2017. Vid avfallskraftverket i Vanda hölls avfallsmängden i stort sett på samma nivå som året innan. Totalmängden blandavfall växte dock jämfört med året innan.

Avfallskraftverket i Vanda öppnades år 2014, och då minskade avfallsmängderna i Käringmossen kraftigt. Avfallskraftverket i Vanda mottar mer blandavfall än avfallshanteringscentralen i Käringmossen, men som helhet är det Käringmossen som tar emot mer avfall.