Avstjälpningsplatsavallet

Senast uppdaterad 19.04.2018 - 07:18

Mängden avfall vid avstjälpningsplatser började minska

I oktober-december 2017 mottog både Käringmossens avfallshanteringscentral och avfallskraftverket i Vanda mindre avstjälpningsplatsavfall än under samma tid året innan. Även mängderna blandavfall minskade sedan året innan. Men under 2017 som helhet hade totalmängden avfall vuxit, med 12 procent i Käringmossen och 9 procent i Vanda.

I oktober-december mottog Käringmossen 104 400 ton avfall och Vanda 75 700 ton. Vid Käringmossen var blandavfallets andel av den totala avfallsmängden 4 procent och i Vanda 66 procent.

Avfallskraftverket i Vanda öppnades år 2014, och då minskade avfallet vid Käringmossen kraftigt. Vid avfallskraftverket i Vanda tas det emot klart mera blandavfall än vid Käringmossens avfallshanteringscentral, men som helhet är det Käringmossen som tar emot mera avfall.