Nya företag

Senast uppdaterad 24.03.2021 - 14:58

I Helsingforsregionen bildades det nya företag i rask takt

Tredje kvartalet 2020 bildades det ca. 3 400 nya företag i Helsingforsregionen. Det är, coronan till trots, bara omkring tio procent färre än under samma tid året innan. I näringsgrensavseende bildades det mer nya företag än både året innan och föregående kvartal inom Handel resp. Företagstjänster.

Den stora bilden är att antalet nybildade företag ökat svagt hela tiden åtminstone sedan år 2005. Under de tre första kvartalen 2020 hade det redan grundats lika många nya företag som under hela året 2010 totalt. Antalet nybildade företag i Helsingforsregionen var under årets tredje kvartal 2020 näst störst sedan år 2005 – bara under tredje kvartalet 2019 bildades det ännu fler företag.

Även i hela landet bildades det många nya företag

I juli-september 2020 bildades det sammanlagt 9 320 nya företag i hela Finland. Antalet nybildade företag har i över 15 år haft en växande trend både i Finland som helhet och i Helsingforsregionen. I hela landet utgör företagen inom Tillverkning en lite större del av de nybildade företagen än i Helsingforsregionen, och på samma sätt är antalet nybildade företag inom Företagstjänster lite mindre. Men skillnaderna näringsgrenar emellan är inte särskilt stora.