Nya företag

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:15

Nya företag bildas igen

I juli-september 2018 bildades det omkring 2 900 nya företag i Helsingforsregionen. Det var 500, alltså en femtedel, fler än under samma tid ett år tidigare. 260 av de nya företagen inledde verksamhet inom handel. Största delen, i runt tal 2 100, startade dock inom servicenäringarna. 770 startade inom företagstjänster (dvs. uppdragsverksamhet) och 1 400 inom andra servicegrenar.

I hela landet: mest företagsstarter inom annan service

I Finland som helhet bildades nästan 8 000 nya företag under tredje
kvartalet 2018. Det var nästan 1 200 fler än ett år tidigare. Största
delen av företagen i landet som helhet startade inom andra servicenäringar än
företagstjänster. Sistnämnda uppgick till 3 300, vilket var 40 procent
fler än året innan.