Nya företag

Senast uppdaterad 14.07.2020 - 16:42

Många nya företag i Helsingforsregionen 2019

Fjärde kvartalet 2019 grundades det omkring 3 500 nya företag i Helsingforsregionen. Det var klart flera än vid motsvarande kvartal år 2018, vilket är i linje med att antalet nygrundade företag ökat så småningom sedan år 2015. Ändå var antalet mindre under fjärde kvartalet 2019 än under det tredje kvartalet samma år, som varit rekordartat. De nya företagen uppstår till största delen inom servicenäringarna.

Fler nya företag än året innan i hela landet

I oktober-december 2019 grundades sammanlagt ca. 9 000 nya företag i Finland. Det är lite färre än under de strax föregående kvartalen, men ändå fler än under samma tid året innan. På årsnivå grundades det fler företag i Finland år 2019 än år 2018. De nya företagens fördelning näringsgrensvis är i huvudsak likadan i hela landet och i Helsingforsregionen.