Nya företag

Senast uppdaterad 01.10.2018 - 09:36

Färre nya företag inom handel

I juli-september 2017 grundades det 2 400 nya företag i Helsingforsregionen. Det var ca. 200 alias 9 procent fler än under samma tid året innan. Inom företagstjänster startades 700 och inom handel 260 företag. Den största gruppen nya företagen grundades ändå inom övrig service, sammanlagt 980 stycken.

Inom företagstjänster grundades en femtedel fler nya företag än ett år tidigare. Inom handel grundades det däremot 12 procent färre företag än ett år tidigare. Inom övriga service var antalet nygrundande företag ungefär lika stort som ett år tidigare.

Nya företag i Finland

I landet som helhet grundades inemot 6 800 nya företag i juli-september 2017. Det var 500 fler än under samma tid året innan. Bland näringsgrenarna grundades det 17 procent färre nya företag inom handel (nu 880), en dryg tredjedel fler inom företagstjänster (nu 1 800) och två procent färre inom övrig service (nu 2 360) än i juli-september 2016.