Lönesumman

Senast uppdaterad 24.03.2021 - 14:56

Summan av de löner som utbetalats av företagen växte något mot slutet av året

I oktober-december 2020 växte företagens sammanlagda lönesumma i Helsingforsregionen med 0,4 procent. Att sysselsättningsläget förbättrades inom vissa växande näringsgrenar (med högre lönenivå än genomsnittet) räckte till för att lönesumman skulle fortsätta var lite större än ett år tidigare. Men detta år blev denna ökning klart mindre än den varit de senaste åren. Det skrala sysselsättningsläget drar fortfarande ner på lönesummans trend.