Lönesumman

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:26

Företagens lönesumma växte ännu i början av året

Den totala lönesumma som företagen i Helsingforsregionen utbetalade fortsatte växa ännu i januari-mars 2020. Ökningen jämfört med ett år tidigare var 4,6 procent. Coronakrisen hann ännu inte inverka på lönerna, i och med att växande arbetslöshet och ökande permitteringar gjorde sig klart gällande först i april. Lönesumman hade i början av 2020 vuxit ungefär lika mycket som under de föregående kvartalen sedan början av 2018.