Lönesumman

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:09

Företagens totallönesumma fortsätter växa

Summan av de löner som företagen i Helsingforsregionen betalat ut var enligt förhandsuppgift 5,5 procent större i oktober-december 2018 än den varit ett år tidigare. Tillväxten var ungefär lika snabb under hela året. Totallönesumman har vuxit raskare än tidigare allt sedan början av 2016.