Konsumenternas förväntningar på möjligheterna att spara

Säästämismahdollisuuksien koetaan heikkenevän pääkaupunkiseudulla

Säästämismahdollisuuksiensa myönteiseen kehitykseen uskovien pääkaupunkiseudun asukkaiden osuus on pienentynyt hiljalleen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2023 arvon +38,8, kun vastaava arvo oli vuotta aiemmin +42,8. Lukemat ovat kymmenen viime vuoden keskiarvoa (+51,3) alemmat. Kuluvan vuoden elokuuhun verrattuna tilanne on kuitenkin parantunut hieman. Pääkaupunkiseudun asukkaat uskovat koko maan asukkaita (+35,2) useammin säästämiseen liittyvien mahdollisuuksiinsa tulevan vuoden aikana.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä