Konsumenternas förtroendeindikator

Kuluttajien luottamus talouskehitykseen on edelleen heikko

Kuluttajaluottamus on ollut vuoden 2022 puolivälistä alkaen varsin heikko taloutta kohdanneiden kriisien vuoksi. Alkuvuonna 2023 kuluttajaluottamus kääntyi hienoiseen nousuun, mutta syksyllä tilanne heikkeni jälleen. Lokakuussa 2023 kuluttajien luottamus asettui pääkaupunkiseudulla arvoon -10,1 ja koko maassa lukemaan -12,6. Huonot talousuutiset yhdessä ostovoimaa vähentäneen inflaation ja kohonneiden korkojen kanssa ovat heikentäneet kuluttajien ostovoimaa. Myös työttömyysaste on ollut syksyllä nousussa, mikä sekin heikentää kuluttajaluottamusta.

Kuluttajien luottamus mittaa kuluttajien odotuksia heidän omasta taloudestaan ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Mittauksen toteuttaa kuukausittain Tilastokeskus.

Makro- ja mikroindikaattorit

Kuluttajien koko maan taloudelliseen kehitykseen liittyviä odotuksia mittaava makroindikaattori sai lokakuussa arvon -22,6. Luku on samansuuruinen kuin syksyllä 2022, mutta selvästi heikompi kuin kuluvan vuoden keskiarvo. Kuluttajien omia talousodotuksia mittaavan mikroindikaattorin 21,8 on sekin varsin alhainen – toiseksi alhaisin kuukausitason lukema 2020-luvulla. Kuluttajat näkevätkin Suomen talouden tulevaisuudenkuvan nyt varsin huonona ja usko heidän oman taloustilanteensa myönteiseen kehittymiseen on heikko.

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä