Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomis utveckling under de närmaste 12 månaderna

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:39

Konsumenternas tro på fortsatt uppgång i Finlands ekonomi minskade

I januari 2019 antog nästan hälften av konsumenterna i både Huvudstadsregionen och hela landet att Finlands ekonomiska läge skulle vara oförändrat 12 månader framöver. I Huvudstadsregionen antog 28 procent att det skulle vara lite sämre och en procent att det skulle vara mycket sämre. Bättre trodde 23 procent av konsumenterna att det skulle bli. Saldotalet för hela landets förutsedda ekonomiska läge var i januari -3,4 (i december -0,1) i Huvudstadsregionen. Konsumenterna i hela landet var lite hoppfullare, och saldotalet fick värdet -2,6 (i december -2,6).