Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomis utveckling under de närmaste 12 månaderna

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:11

Förväntningarna på Finlands ekonomi stiger starkt

Finländarnas tro på landetsekonomi har stärkts kraftigt sedan årsskiftet. Saldotalet för konsumenternas förväntningar på ekonomins utveckling steg i Huvudstadsregionen till -2,8 (efter att t.ex. i september-december ha varit -12), och i hela landet till -2,5 (i medeltal -18 i september-december). Förväntningarna har alltså stigit klart sedan i höstas. Allt som allt tycks förväntningarna på ekonomin följa efter förväntningarna på coronaläget. Goda nyheter om coronan får förväntningarna på ekonomin att stiga, och dåliga får dem att sjunka. Coronapandemin är ju faktiskt den faktor som starkast påverkar åt vilket håll ekonomin utvecklas nu.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.