Konsumenternas förväntningar angående möjligheterna att göra egna besparingar

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 12:59

Konsumenternas tro på sina egna möjligheter att spara försvagats

Enligt Statistikcentralens konsumentbarometerrunda i april hade andelen konsumenter i Huvudstadsregionen som tror de kan lägga undan pengar minskat från ca. 54 procent i januari till ca. 36 procent. I hela landet minskade denna andel från 44 procent till 42 procent. Nedgången har alltså varit brantare i Huvudstadsregionen än i hela landet i medeltal, men till saken hör att noteringarna månadsvis för Huvudstadsregionen redan tidigare varit mer varierande än motsvarande tal för hela landet.

Trots att många svarare fortfarande tror de kan lägga undan pengar, bör noteras att deras andel nu ligger under medeltalet för de föregående tio åren (120 månaderna), som är 52,0 procent i Huvudstadsregionen och 46,5 i Finland som helhet.

I maj 2019 förnyade Statistikcentralen sitt sätt att samla in data för sin tillitsindikator (kallad konsumenternas förtroendeindikator), så värdena är inte  direkt jämförbara med tidigare siffror. De intervjuades åldersklassificering ändrades något, och sampelstorleken minskades lite grand. Informationsinnehållet är också snävare, och alla frågor gäller svararna själva, inte längre deras hushåll. Den nya förtroendeindikatorns delkomponenter är: konsumentens egen ekonomi just nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens penningutlägg på kapitalvaror under de kommande 12 månaderna jämfört med de föregående 12 månaderna.