Konsumenternas förväntningar angående möjligheterna att göra egna besparingar

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:43

Fortfarande stark tro på att kunna spara

Vid Statistikcentralens konsumentbarometerrunda i januari 2019 litade åtta konsumenter av tio i Huvudstadsregionen på att de under de förestående 12 månaderna skulle kunna lägga undan pengar. Av samtliga konsumenter skulle lite under hälften spara ”mycket sannolikt”. Åtta procent av konsumenterna i Huvudstadsregionen, 17 procent i hela landet, skulle högst sannolikt inte kunna spara under de 12 månaderna. Andelen som högst sannolikt skulle spara var lite mindre i hela landet än i Huvudstadsregionen. Saldotalet för sparmöjligheterna var i juli 2018 i Huvudstadsregionen 57,9 (i dec. 57,4) och i hela landet 53,6 (i dec. 50,8).