Konsumenternas förväntningar angående den egna ekonomin

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:14

Konsumenttilliten svagt på uppåtgående

Enligt Statistikcentralens första konsumentbarometer 2021 litar konsumenterna fortfarande på att deras egen ekonomi förblir ganska stabil trots coronapandemin. Det saldotal som beskriver konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin fick i januari värdet +10,8 i hela landet och +18,4 i Huvudstadsregionen. Detta är klart högre noteringar än under hösten 2020, och också lite högre än långtidsmedeltalet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin tycks reagera ganska lite på förändringar i det allmänna ekonomiska läget. Nämligen: Samtidigt som man tror att ekonomin och sysselsättningen i hela landet ska börja repa sig först mot årets slut ändrar man inte nämnvärt sina förväntningar på den egna ekonomin. Detta känns ju naturligt, i och med att till exempelvis löntagarnas löner ju vanligtvis förändras bara lite på ett år.