Konsumenternas förväntningar angående den egna ekonomin

Senast uppdaterad 01.10.2018 - 10:03

Tron på den egna ekonomin fortfarande stark

I Huvudstadsregionen uppgav ungefär fyra av tio konsumenter vid Konsumentbarometerns intervju i januari 2018 att de litade på att den egna ekonomin är bättre ett år framöver. Saldotalet för detta var 18,4 i Huvudstadsregionen och 12,0 i hela landet. Lite över hälften av konsumenterna i Huvudstadsregionen väntade sig att deras ekonomi skulle vara likadan som vid intervjutidpunkten. Bedömningarna blev positivare i Huvudstadsregionen vid årsskiftet, och därefter var de optimistiska, om än med en viss moderation i augusti och i oktober.